Video editory II - Vegas Movie Studio

Niko Bellic, 15.09.2013 17:30, Multimedia, 7 odpovědí (16558 zobrazení)

První díl popisoval jednoduchý editor od Microsoftu. Ten však nemusí splňovat všechny požadavky uživatele. Ve druhém dílu bude představen video editor Vegas Movie Studio 12 Platinum od společnosti Sony Creative Software.

Předchozí díl:

http://pc.poradna.net/a/view/1073976-video-editory -i-uvod-jednoduchy-editor-zdarma

Vegas Movie Studio Platinum 12

http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope

Verze Movie Studio je na rozdíl od verze Pro určena pro běžné uživatele a odpovídají tomu možnosti editoru i cena. Konkrétní rozdíly jsou uvedeny zde:

http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope/ compare

I přes absenci některých nástrojů jde o velmi dobře vybavený editor. K přednostem patří přehledné prostředí, stabilita, široká podpora formátů, možnost podrobného nastavení a software pro autorizaci DVD a Blu-ray disků. Trial verzi si můžete zdarma vyzkoušet po dobu 30 dní.

Možnosti importu

Editor podporuje velké množství formátů videa a zvuku. Podrobný popis zde:

http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope/ techspec

Videa ve formátu MPEG4-Visual (většinou kódovaná kodeky DivX/Xvid v kontejneru AVI) editor podporuje, pokud je v systému k dispozici příslušný kodek. Pokud není, stáhněte zde:

http://www.xvid.org/Downloads.15.0.html
http://www.divx.com/

Kontejner MOV editor podporuje po instalaci balíku Quicktime:

http://www.apple.com/quicktime/download/

Kontejner MKV podporován není. Pokud se v kontejneru nachází video a audio streamy ve formátu, který editor podporuje (typicky MPEG-4 AVC - zjistit např. pomocí MediaInfo), stačí je umístit do jiného kontejneru, např. MP4 pomocí programů jako Avidemux.

Editor má také problémy se zvukem ve formátu AC3 v kontejneru AVI. Buď jej nedokáže importovat vůbec a je možné pracovat jen s video streamem, nebo importuje zvuk s chybami (případně zamrzne). Řešením může být zvuk před importem překódovat např. do bezztrátového formátu LPCM (WAV). Na to lze také použít Avidemux.

Prostředí

http://pc.poradna.net/file/view/15414-prostredi-ma         le-jpg

Prostředí editoru tvoří několik částí (oken), jejichž rozvržení (layout) lze upravovat podle vlastních potřeb. Jednotlivá okna je možné nejen přesouvat v rámci prostoru editoru, ale také z prostředí úplně vyjmout a vytvořit samostatná okna (poté umístit třeba na rozšířenou plochu externího monitoru). Zobrazit/skrýt okna, uložit vlastní rozvržení, nebo nastavit původní lze po kliknutí na View v hlavní nabídce.

V defaultním rozvržení se v levé horní části editoru nachází okno s několika záložkami (Project Media, Explorer, Transitions, Video FX, Media Generators a Trimmer).

Časová osa

http://pc.poradna.net/file/view/15510-timethunmb-j pg

Časová osa se nachází v dolní polovině editoru. Některé ovládací prvky související s časovou osou se nachází nahoře na liště nástrojů (toolbar). K dispozici je 6 stop. Tři stopy pro video (Text, Video Overlay, Video) a tři stopy pro zvuk (Voice, Music, Sound Effects). V případě zpracování prostorového zvuku 5.1 jsou k dispozici ještě zvukové stopy Front, Center, LFE a Rear. U video stop platí hierarchie shora dolů. To znamená, že video ve výše umístěné stopě překrývá video ve stopách pod ním. Toho se dá využívat při různých kompozicích, tvorbě masek apod. Počet stop lze navýšit až na 20 (pravý klik na prázdnou stopu – Insert Video Track, nebo Insert Audio Track).

Náhled

http://pc.poradna.net/file/view/15417-preview-jpg

Nachází se v pravé horní části a ukazuje výslednou podobu videa. Jsou tu také údaje o nastavení projektu a náhledu.

Ovládací prvky:

http://pc.poradna.net/file/view/15418-properties-j         pg Project Video Properties (nastavení projektu)

http://pc.poradna.net/file/view/15419-monitor-jpg Video Preview on External Monitor (náhled na externím monitoru – pokud není, tak funguje jako náhled na celé obrazovce)

http://pc.poradna.net/file/view/15420-out-fx-jpg Video Output FX (efekty aplikované na výsledné video)

http://pc.poradna.net/file/view/15421-prevquality-         jpg Preview Quality (kvalita a rozlišení náhledu)

http://pc.poradna.net/file/view/15422-overlays-jpg         Overlays (grafické vrstvy jako mřížka a bezpečné zóny, které mohou např. pomoct korektně umísťovat titulky)

http://pc.poradna.net/file/view/15423-clipboard-jp         g Copy Snapshot to Clipboard (zkopíruje obrázek náhledu do schránky)

http://pc.poradna.net/file/view/15424-savesnap-jpg         Save Snapshot to File (uloží obrázek náhledu do souboru)

Output Meter

http://pc.poradna.net/file/view/15425-output-meter         -jpg

Vedle náhledu videa se nachází Output Meter (ukazatel hlasitosti), který ukazuje hlasitost výsledného zvuku v projektu (Master), Output Fader (jezdec, kterým lze měnit hlasitost výsledného zvuku), Master FX (efekty aplikované na výsledný zvuk) a tlačítko Mute pro ztlumení výsledného zvuku v projektu.

Čísla nad sloupci hlasitosti ukazují nejvyšší hlasitost, jaké bylo dosaženo během přehrávání. Hodnoty by neměly přesáhnout 0 dB (pokud se tak stane, jsou označeny červeně). Výraznější přesah má za následek přebuzení zvuku (tedy jeho degradaci).

Práce v editoru

Nastavení projektu:

http://pc.poradna.net/file/view/15426-newproj-jpg

Při vytváření nového projektu se nejdříve nastavují jeho parametry (rozlišení, fps, počet kanálů zvuku). Je k dispozici několik předdefinovaných profilů. Základní výběr spočívá ve volbě normy 60 Hz/NTSC, nebo 50 Hz/PAL. Od normy se poté odvíjí nastavení rozlišení a fps jednotlivých profilů. Je velmi vhodné, aby zůstal zachován počet snímků/s, jako mají zdrojová videa (případně i zachovat prokládaný obraz). Při nesprávném nastavení dochází k cukání obrazu, nebo ke snížení jeho kvality (zdvojení obrazu, rozmazání při pohybu). Pokud si nejste jistí nastavením, můžete zvolit Match media settings, vybrat zdrojové video a parametry projektu se nastaví podle parametrů videa.

Import souborů:

Najít a importovat soubory můžeme pomocí Exploreru, kliknutím na ikonu http://pc.poradna.net/file/view/15427-import-jpg, nebo na Project – Import Media v horní nabídce. Explorer zobrazí strom adresářů na pevných discích a obsah složek. Podporované soubory lze importovat do projektu, do trimmeru nebo přímo na časovou osu. Video lze také nahrát z videokamery http://pc.poradna.net/file/view/15428-capture-jpg (DV, nebo HDV). Editor má i nástroj na extrahování hudby z CD http://pc.poradna.net/file/view/15429-extract-jpg. Soubory se objeví v seznamu na záložce Project Media.

Střih:

Video soubor se po umístění na časovou osu rozdělí na video stopu (Video) a zvukovou stopu (Voice) a vytvoří tak dva jednolité bloky. Zvukové soubory se vkládají do zvukových stop (defaultně Music a Sound Effects).

Se střihem souvisí několik nástrojů v horní části editoru. Pomocí Split http://pc.poradna.net/file/view/15430-split-jpg můžeme provést střih (rozdělit bloky v místě kurzoru – defaultně rozdělí video i zvuk zároveň) na klipy. Klipy (eventy) pak můžeme odstraňovat, přesouvat, prolínat mezi sebou, aplikovat na ně efekty apod.
Další nástroje střihu jsou Trim Start http://pc.poradna.net/file/view/15431-trim-start-j         pg (označí začátek klipu v místě kurzoru a vše předtím odstraní), Trim End http://pc.poradna.net/file/view/15432-trim-end-jpg         (označí konec klipu v místě kurzoru a vše za ním odstraní) a Trim http://pc.poradna.net/file/view/15434-trim-jpg (odstraní vše před a za označenou částí klipu). Někdy se může stát, že potřebujeme z dlouhého videa použít jen krátkou část. Vložení a vystřižení na časové ose (zvlášť v už rozpracovaném projektu) je nepohodlné a lépe k tomu poslouží nástroj trimmer.

Trimmer:

http://pc.poradna.net/file/view/15435-trimmer-jpg

Slouží k vystřižení určité části videa, kterou lze různými způsoby vkládat na časovou osu. Umožňuje také přidávat do videa značky a regiony.

Ovládací prvky trimmeru:

http://pc.poradna.net/file/view/15436-loop-jpg Loop Playback (smyčka přehrávání)
http://pc.poradna.net/file/view/15437-from-start-j         pg Play From Start (přehrávání od začátku)
http://pc.poradna.net/file/view/15438-play-jpg Play (přehrávání v bodě kurzoru)
http://pc.poradna.net/file/view/15439-pause-jpg Pause (pauza)
http://pc.poradna.net/file/view/15440-stop-jpg Stop
http://pc.poradna.net/file/view/15441-to-start-jpg         Go to Start (přesun kurzoru na začátek)
http://pc.poradna.net/file/view/15442-to-end-jpg Go to End (přesun kurzoru na konec)
http://pc.poradna.net/file/view/15443-prev-jpg Previous Frame (předchozí snímek)
http://pc.poradna.net/file/view/15444-next-jpg Next Frame (následující snímek)

http://pc.poradna.net/file/view/15445-overwrite-jp         g Enable Timeline Overwrite (přepis časové osy) – pokud je zapnut a je z trimmeru vkládán vybraný úsek na časovou osu do místa, kde se již nachází nějaké video, nahradí vkládaný úsek původní video o této délce (původní obsah je vymazán). Pokud je přepis vypnut, úsek je vložen přes původní video a lze s ním libovolně pohybovat (nedojde ke smazání části původního videa).

http://pc.poradna.net/file/view/15446-from-cursor-         jpg Add to Timeline from Cursor (vložit na časovou osu od kurzoru) – vloží úsek videa na osu od pozice kurzoru až po konec
http://pc.poradna.net/file/view/15447-to-cursor-jp         g Add to Timeline up to Cursor (vložit na časovou osu po kurzor) - vloží úsek videa na osu po pozici kurzoru
http://pc.poradna.net/file/view/15448-fill-jpg Fit to Fill – pokud označíme úsek na časové ose, bude přesně vyplněn úsekem označeným v trimmeru (v případě potřeby dojde ke zrychlení/zpomalení videa).
http://pc.poradna.net/file/view/15449-subclip-jpg Create Subclip – z označeného úseku videa bude vytvořen klip, který se objeví v seznamu médií projektu (Project Media).
http://pc.poradna.net/file/view/15450-in-point-jpg         Set In Point (nastavení počátečního bodu)
http://pc.poradna.net/file/view/15451-out-point-jp         g Set Out Point (nastavení koncového bodu - označí se vybraný úsek).

Značky a regiony:

http://pc.poradna.net/file/view/15452-marker-jpg Insert Marker (vložit značku) – v místě kurzoru vloží značku s číslem, kterou lze i pojmenovat.
http://pc.poradna.net/file/view/15453-region-jpg Insert Region (vložit region) – vloží dvě značky s číslem na začátek a na konec označeného úseku. Regiony lze také pojmenovat.

Značky a regiony vytvořené v trimmeru zůstanou ve videu i po vložení na časovou osu.

http://pc.poradna.net/file/view/15454-save-markers         -jpg Save Markers/Regions – uloží vytvořené značky/regiony do souboru s koncovkou .sfl ve stejném adresáři, jako video soubor (značky a regiony zůstanou ve videu i po opětovném importu).

Značky a regiony mohou zlepšit přehlednost projektu (označení důležitých úseků apod.)

http://pc.poradna.net/file/view/15490-markers-1-jp         g

Transitions:

Pokud na časové ose částečně překryjeme dva klipy, dojde k lineárnímu prolnutí videa i zvuku. Čas v rámečku ukazuje dobu prolnutí.

http://pc.poradna.net/file/view/15455-prolnuti-jpg

Stejně tak můžeme nastavit prolnutí na začátku a na konci klipu (chytnout za zelený rožek v horní části klipu a kousek přetáhnout).

http://pc.poradna.net/file/view/15456-fadeinout-jp         g

Na tyto přechody je možné aplikovat mnoho dalších efektů. Na záložce Transitions jsou efekty rozděleny do několika kategorií. Stačí jeden vybrat a přetáhnout do místa prolnutí, kde se objeví název efektu a ikona pro editaci. Současně se také otevře se okno s podrobnějším nastavením.

http://pc.poradna.net/file/view/15457-prolnef-jpg

Pokud si nepřejeme prolnutí zvuku, stačí umístit efekt na rozhraní dvou klipů, nebo zapnout ignorování skupin a prolnutí zvuku zrušit (bude popsáno dále).

http://pc.poradna.net/file/view/15458-fadenos-jpg

Změna rychlosti videa:

Pokud uchopíme klip za okraj a za současného stisku Ctrl táhneme doprava/doleva, mění se rychlost přehrávání videa. V klipu se objeví křivka ve tvaru pily.

http://pc.poradna.net/file/view/15500-speed-jpg

Media Generators:

Slouží ke generování různých pozadí, barev, textu apod.

Color Gradient – průhledné, nebo neprůhledné barevné přechody. Mohou posloužit např. jako pozadí, nebo zvýraznění určitého místa obrazu.

http://pc.poradna.net/file/view/15491-colorgrad-jp       g

Credit Roll – rolující titulky (obvykle na konci filmu).

http://pc.poradna.net/file/view/15492-credits-jpg

Checkerboard – kostkované vzory.

http://pc.poradna.net/file/view/15493-checkerboard       -jpg

Noise Texture – nastavitelné textury.

http://pc.poradna.net/file/view/15494-texture-jpg

Solid Color – jednobarevná pozadí.

http://pc.poradna.net/file/view/15495-solidcolor-j       pg

Test Pattern – testovací vzorky (známé barevné pruhy z televizního vysílání).

http://pc.poradna.net/file/view/15496-textpattern-       jpg

Titles &Text – animované titulky

http://pc.poradna.net/file/view/15497-titles-jpg

(Legacy) Text – klasické statické titulky

http://pc.poradna.net/file/view/15498-legtitles-jp       g

Všechna vygenerovaná média lze vkládat do video stop na časové ose.

Video FX:

Na záložce Video FX se nachází spousta video efektů s podrobným nastavením. Aplikujeme přetažením na konkrétní klip (nebo více označených klipů). Efekty je možné aplikovat také na celou video stopu (Track FX - ovládací prvky stopy), nebo na celý projekt, tedy na výstup (Video Output FX – ovládací prvky náhledu). Stejné možnosti platí pro efekty zvuku.

Event Pan/Crop:

http://pc.poradna.net/file/view/15459-pancrop-jpg

Nástroj umí obraz ořezat, přiblížit/oddálit (vytvářet třeba obraz v obraze), otočit, upravit poměr stran a pracovat s klíčovými snímky (keyframe). To znamená, že si v čase můžeme nadefinovat několik rozdílných nastavení výřezu, zoomu apod. pomocí klíčových snímků a samotný pohyb bude animován automaticky. Animaci pomocí klíčových snímků lze použít i v dalších nástrojích editoru.

Ovládací prvky video stopy:

Pokud je žádoucí některá nastavení aplikovat na celou stopu, je vhodné seznámit se s jejími ovládacími prvky.

http://pc.poradna.net/file/view/15460-minmax-jpg Maximalizace/minimalizace stopy
http://pc.poradna.net/file/view/15461-trackname-jp         g jméno, číslo a barva stopy (modifikovatelné)
http://pc.poradna.net/file/view/15462-track-fx-jpg         Track FX (video efekty aplikované na celou stopu)
http://pc.poradna.net/file/view/15463-mute-jpg Mute (deaktivace stopy)
http://pc.poradna.net/file/view/15464-solo-jpg Solo (aktivní pouze tato video stopa, ostatní neaktivní).

http://pc.poradna.net/file/view/15465-track-motion         -jpg Track motion – umožňuje nastavit překrývání stopy (vytvořit tak PiP – obraz v obraze) i s animací pomocí klíčových snímků.

http://pc.poradna.net/file/view/15489-trrmotion-jp         g

http://pc.poradna.net/file/view/15466-pip-jpg

Toto nastavení platí pro celou stopu (pro konkrétní klip lze obdobně použít nástroj Pan/Crop popsaný dříve).

http://pc.poradna.net/file/view/15467-compositmode         -jpg Compositing mode – určuje generování průhlednosti stopy (podle alpha kanálu, nebo podle masky).

http://pc.poradna.net/file/view/15468-compositchil         d-jpg Make compositing child/parent – umožňuje vytvořit skupinu stop, které jsou poté upravovány současně. Pokud na parent (rodičovskou) stopu použijeme Track motion, budou změny aplikovány i na child stopy (na potomky) přiřazené rodiči.

http://pc.poradna.net/file/view/15469-child-jpg

Na každou video stopu je možné aplikovat envelope (obálku):

Composite Level – souvisí s nastavením průhlednosti obrazu. Ve stopě se u horního okraje objeví fialová přímka. Při posunování dolů se stopa stává čím dál více průhlednější. Dvojitým kliknutím můžeme na přímku umísťovat body (keyframe) a nastavovat odlišné hodnoty, které se budou v čase plynule měnit.

Fade to Color – prolnutí do barvy. Nastavuje se Top (horní) a Bottom (spodní) barva (pravý klik v záhlaví stopy – Fade Colors). Ve stopě se uprostřed objeví červená přímka. Posunováním nahoru, nebo dolů dochází k prolnutí jedné, nebo druhé barvy do obrazu. Opět lze umísťovat keyframe.

http://pc.poradna.net/file/view/15470-videoenv-jpg

Ovládací prvky zvukové stopy:

http://pc.poradna.net/file/view/15471-armrecord-jp         g Arm for Record – slouží pro aktivaci stopy pro nahrávání zvuku např. z mikrofonu. Po zvolení cílové lokality pro soubor se objeví Input Meter (ukazatel hlasitosti) a je možné zahájit nahrávání kliknutím na symbol nahrávání (ovládací prvky pod náhledem videa, nebo pod časovou osou).

Obdobně jako u video stopy také Track FX (efekty aplikované na celou stopu), Mute (ztlumit stopu), Solo (ztlumí všechny ostatní stopy)

http://pc.poradna.net/file/view/15472-volpan-jpg hlasitost a vyvážení zvuku (konstantní nastavení).

Také na zvukovou stopu lze aplikovat envelope:

Volume – ovládání hlasitosti. Objeví se fialová přímka, na kterou lze umísťovat body a nastavovat rozdílnou hlasitost.

Pan – ovládání vyvážení (hlasitost pravého/levého kanálu). Objeví se červená přímka, kterou lze upravovat stejným způsobem.

http://pc.poradna.net/file/view/15473-audioenv-jpg

Pokud se v projektu zpracovává prostorový zvuk, je možné ovládat vyvážení zvuku mezi reproduktory v prostoru.

http://pc.poradna.net/file/view/15474-surround-jpg

Operace s klipy na časové ose:

Na horní liště nástrojů se nachází ještě několik ovládacích prvků, které souvisí s chováním klipů při přesunech, prolínání, editaci atd.

http://pc.poradna.net/file/view/15475-snapping-jpg         Enable Snapping – pokud přiblížíme dva klipy blízko sebe, jsou automaticky přitáhnuty k sobě (v místě dotyku se objeví svislá čára azurové barvy).

http://pc.poradna.net/file/view/15476-pritahnuti-j         pg

Nemusíme se tak příliš soustředit na správné navázání jednoho klipu na druhý. Pokud budeme v pohybu pokračovat, klip se po chvíli začne překrývat s druhým klipem. Při vypnutí lze klipy překrývat snadněji, aniž by kladly odpor. Snapping je defaultně zapnut.

http://pc.poradna.net/file/view/15477-crossfades-j         pg Automatic Crossfades – při překrytí dvou klipů dojde k prolnutí (plynulý přechod z jednoho klipu do druhého). Na tento přechod lze aplikovat i spoustu dalších efektů (záložka Transitions). Pokud je prolnutí vypnuto, dojde pouze k překrytí klipů. Prolnutí je defaultně zapnuto.

http://pc.poradna.net/file/view/15478-ripple-jpg Auto Ripple – pokud přesunujeme klip, za kterým následují další klipy, nedochází k překrytí ani prolnutí, ale posunuje se i celý navazující obsah. Lze i přesněji nastavit, co vše se bude s klipem přesouvat:

Affected tracks – pouze obsah na konkrétní stopě.
Affected tracks, Markers and Regions – obsah na konkrétní stopě plus značky a regiony.
All tracks, Markers and Regions – obsah na všech stopách plus značky a regiony.

Toto vícenásobné přesunování je defaultně vypnuto.

http://pc.poradna.net/file/view/15479-lockenv-jpg Lock Envelopes to Events – při přesunu klipu jsou, nebo nejsou současně přesouvány i obálky (envelope). Uzamknutí obálek je defaultně zapnuto.

http://pc.poradna.net/file/view/15480-ignoreev-jpg         Ignore Event Grouping – video stopa a zvuková stopa videa tvoří obvykle skupinu, která je upravována současně (lze vytvářet i vlastní skupiny). Při střihu, při přesunu, a např. při zrychlení/zpomalení videa se mění adekvátním způsobem i zvuková stopa. Pokud je ignorování zapnuto, lze manipulovat s videem a se zvukem videa nezávisle (může se hodit např. při synchronizaci zvuku s videem). Ignorování skupin je defaultně vypnuto.

http://pc.poradna.net/file/view/15481-ignoregr-jpg

Editační nástroje:

http://pc.poradna.net/file/view/15482-normaledit-j         pg Normal Editing Tool – výběr klipu, přesun klipu, změna délky klipu, navigace na časové ose a editace obálek (envelope).

http://pc.poradna.net/file/view/15483-envedit-jpg Envelope Edit Tool – slouží pouze k editaci obálek. Nelze použít k přesunu klipu ani změně jeho délky (nehrozí tak nežádoucí překliknutí při úpravě obálek).

http://pc.poradna.net/file/view/15484-seledit-jpg Selection Edit Tool – slouží k výběru klipů (táhnutím lze označit více klipů zároveň).

http://pc.poradna.net/file/view/15485-select-jpg

http://pc.poradna.net/file/view/15486-zoomedit-jpg         Zoom Edit Tool – slouží k označení úseku časové osy, která bude zvětšena na celou šířku.

Možnosti exportu

http://pc.poradna.net/file/view/15487-render-jpg

Exportovat je možné celý projekt, nebo jen označenou část (Render loop region only). Editor nabízí několik výstupních formátů videa a zvuku. Volba záleží na následném použití videa. Každý formát obsahuje předdefinované profily. Pokud profil nevyhovuje parametrům videa (např. rozdílné fps), je možné jej upravit (a modifikaci uložit pro další použití). Nejčastěji využijeme tyto formáty (a enkodéry):

MainConcept MPEG-2 – export SD, nebo HD videa pro pozdější sestavení a vypálení DVD, nebo Bluray disků. Pokud má video prokládaný obraz, měl by zůstat zachován (při správném nastavení projektu stačí zvolit odpovídající profil).

Video for Windows (AVI) – profily nabízí různé bezztrátové metody, ale po instalaci Xvid kodeku je možné použít ten. Vhodné pro SD videa s progresivním kódováním. Formát MPEG-4 Visual je běžně podporován i staršími multimediálními přehrávači.

Sony AVC/MVC – poměrně rychlý enkodér do formátu MPEG-4 AVC s mnoha předdefinovanými profily, avšak s nepříliš podrobným nastavením. Vhodný pro SD i HD videa. Pro zachování slušné kvality je nutné volit vyšší datový tok, než by normálně stačil (např. při použití two-pass renderování). Formát podporují modernější přehrávače a TV a hodí se i pro export videa na YouTube.

MainConcept AVC/AAC – rovněž enkodér do MPEG-4 AVC, ale s podrobnějším nastavením. Lze zvolit variabilní datový tok (nastavit maximální a průměrnou hodnotu) a dva průchody (two-pass) při renderování. To je sice pomalejší, ale výsledek je kvalitnější i při nižším toku, než v předchozím případě.

Windows Media Video V11 – poměrně rychlý enkodér do formátu VC-1. Kvalita je při stejném datovém toku o něco horší, než v případě Sony AVC. Problémem může být podpora tohoto formátu napříč multimediálními přehrávači. Může se ale hodit pro následný export videa na YouTube.

Závěr

Vegas Movie Studio je video editor za přijatelnou cenu, který splní snad všechny požadavky běžného i pokročilého uživatele. Protože je celosvětově oblíbený, lze na internetu najít spoustu návodů a tutoriálů, zejména na YouTube.

Odpovědět


PředmětAutorDatum
Re: Video editory II - Vegas Movie Studio Kráťa15.09.2013 17:26
Re: Video editory II - Vegas Movie Studio kmochna16.09.2013 03:02
Re: Video editory II - Vegas Movie Studio Niko Bellic16.09.2013 09:16
Re: Video editory II - Vegas Movie Studio L-Core16.09.2013 13:16
Re: Video editory II - Vegas Movie Studio kmochna16.09.2013 21:52
Re: Video editory II - Vegas Movie Studio audax09.10.2013 12:59
Re: Video editory II - Vegas Movie Studio posledníkmochna09.10.2013 13:22

Re: Video editory II - Vegas Movie Studio

Moderátor Kráťa, 15.09.2013 17:26
Krásné. Více takových super článků na poradně.
Nejsme zaměstnanci - jsme dobrovolníci

↑ Odpovědět


Re: Video editory II - Vegas Movie Studio

Zlatý rádce kmochna, 16.09.2013 03:02
pěkně napsané, ale stavitelská pře:
vstupní a výstupní formáty řešit, když je to direct show editor?
návazně na to bych dal jedovku: main concept tuším zakoupil divx ne sony, to tam tedy je v defaultu?
žádné hradby, žádný příkop ani snesitelný plot. tady by neudrželi ani krávu.

↑ Odpovědět


Re: Video editory II - Vegas Movie Studio

Bronzový rádce Niko Bellic, 16.09.2013 09:16
Nějak nerozumím. Vyzkoušel jsem hodně formátů a pokud byl s některými problém, hledal jsem řešení a pak ho napsal i do článku. A při renderu je skutečně na výběr mezi Sony AVC a MainConcept AVC. Ten druhý má podrobnější nastavení.

↑ ← Odpovědět


Re: Video editory II - Vegas Movie Studio

Moderátor L-Core, 16.09.2013 13:16
Nevím, co je v defaultu, ale je tam tohle všechno:

15529-vegas-png

Osobně ukládám do *m2t (MainConcept mpeg-2) a výsledný "master" případně zkonvertuji do *mkv (mpeg-4) v Handbrake.

↑ ← Odpovědět


Re: Video editory II - Vegas Movie Studio

Zlatý rádce kmochna, 16.09.2013 21:52
paix paix. však jsem se jen zeptal. mc kodéry stávavaly 300 dolarů.
žádné hradby, žádný příkop ani snesitelný plot. tady by neudrželi ani krávu.

↑ ← Odpovědět


Re: Video editory II - Vegas Movie Studio

Zlatý rádce audax, 09.10.2013 12:59
Sony AVC a Mainconcept AVC vychadzaju v podstate z rovnakeho zakladu,Sony si pre svoje učely licensovala strašiu verziu divx ešte v čase,ked divxnetwork bol samostatny,rozdiel medzi nimi je ten,že mainconcept podporuje variable bitrate,sony len constant bitrate,sony kodek je velmi rychly,ale s nižšou kvalitou a obmedzenymi možnostami nastavenia

↑ ← Odpovědět


Re: Video editory II - Vegas Movie Studio poslední

Zlatý rádce kmochna, 09.10.2013 13:22
díky za info.
žádné hradby, žádný příkop ani snesitelný plot. tady by neudrželi ani krávu.

↑ ← Odpovědět


TOPlist