Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma

Niko Bellic, 11.08.2013 15:15, Multimedia, 19 odpovědí (34674 zobrazení)

Na začátku jsou většinou zdrojové nahrávky (záznamy z dovolené, z nějaké akce, z počítačové hry apod.) Pomocí video editoru můžeme vybrat z nahrávek jen určité části, poskládat je za sebe v požadovaném pořadí, doplnit titulky, hudbu, mluvený komentář, ztlumit nebo naopak zesílit původní zvuk tam, kde je to třeba, zpomalit, nebo zrychlit některé scény, upravit barevné podání, přidat efekty do videa, nebo zvuku apod. Nelineární střih videa (možnost téměř okamžitého přístupu ke kterékoliv části nahrávky) na počítači nabízí velmi široké možnosti úprav.

Základní pojmy a principy videa v digitální podobě byly popsány v dřívějším článku:

http://pc.poradna.net/a/view/854068-caste-pojmy-z- oblasti-digitalniho-videa

Existuje celá řada software ke střihu videa pro profesionální, poloprofesionální i běžné využití. Některé základní nástroje však mají společné. Je to především časová osa. Na časovou osu se umísťují bloky, které představují video stopy, audio stopy, stopy titulků, efekty apod. Pro lepší orientaci v projektu obsahují bloky náhledy. Jezdcem lze na časové ose označovat konkrétní místa a rozdělovat (vystřihovat) části stop. Rozdělené úseky (klipy) lze libovolně přesouvat, kombinovat a nastavovat např. různé efekty prolnutí mezi nimi. Jednoduché editory nabízí většinou jednu stopu pro video, pro zvuk, pro mluvený komentář a pro titulky. Pokročilejší editory dávají uživateli k dispozici více stop. To se může hodit pro vytváření různých kompozic s několika vrstvami. Více zvukových stop umožňuje kromě hudby a mluveného komentáře přidávat např. různé zvukové efekty. Součástí editorů je také náhled výsledného videa a časový kód.

Možnosti importu/exportu, množství nástrojů a možnost jejich podrobného nastavení, počet stop, přehlednost projektu – to jsou vlastnosti, kterými se editory liší. V prvním dílu bude představen jednoduchý video editor od Microsoftu.

Windows Movie Maker

Windows Movie Maker (verze 2012) je součástí sady Windows Essentials pro Win 7 a Win 8.

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-live/es sentials

Starší verze Movie Maker 6.0 je součástí Win Vista, ve Win XP je k dispozici verze 2.1, která je zahrnuta v aktualizacích Service Pack 2 a 3.

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/get-mov ie-maker-download

Popis dále se týká verze 2012.

Možnosti importu

Editor oficiálně podporuje tyto formáty videa, obrázků a zvuku:

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-live/mo vie-maker-file-types-faq

Je zde také možnost nahrát video z webkamery, nebo ze zařízení, např. mini DV kamery.

Problémy při importu:

Videa v kontejneru MKV nemusí jít importovat. Závisí to na tom, zda je v systému nainstalován příslušný splitter (DirectShow filtr, který umožní separovat streamy z kontejneru). Není třeba kvůli tomu instalovat rozsáhlé balíky kodeků. Postačí jen splitter, např. Haali Media Splitter.

http://haali.su/mkv/

Po instalaci už nebude s MKV kontejnerem problém (pokud obsahuje streamy ve formátech, které Movie Maker podporuje).

Formát MPEG-4 ASP (videa kódovaná kodeky DivX, nebo Xvid) editor nepodporuje ani po instalaci konkrétních kodeků.

Videa ve formátu MPEG-4 AVC s rozlišením 720p a větším si program defaultně zkonvertuje na svoje pracovní video soubory také formátu AVC s rozlišením 640x360 (16:9), nebo 640x480 (4:3) px. Po importu vyskočí upozornění.

http://pc.poradna.net/file/view/15067-priprava-jpg

Tyto soubory se poté nacházejí ve složce user/AppData/Local/Temp a slouží jako náhled zpracovávaného videa po celou dobu editace (pro lepší odezvu programu). S původním souborem se pracuje až při renderování. Proces ale trvá poměrně dlouho a může při importu delších videí zdržovat. Přípravu lze naštěstí vypnout (Možnosti – Upřesnit). Budete sice upozorněni, že vypnutí může způsobit horší výkon a nestabilitu, ale na PC s vícejádrovým procesorem a dostatkem RAM to nepředstavuje velký problém.

Práce v programu

Okno programu tvoří několik částí. V horní části jsou záložky s ovládacími prvky, nástroji a nabídkami (spousta nástrojů má i své funkční klávesy. Při popisu budou uvedeny v závorce). V levé části se nachází okno náhledu a v pravé části časová osa. Po spuštění programu je zde výzva k vložení obsahu. Je možné vkládat video soubory a fotografie jednotlivě, nebo označit více souborů najednou, které budou poté poskládány za sebe.

http://pc.poradna.net/file/view/15068-okno-jpg

Časová osa je v Movie Makeru pojata poněkud odlišně. Délka osy je zde limitována šířkou okna a poté pokračuje na novém řádku (u jiných editorů pokračuje osa horizontálně dál). Přiblížením (+), nebo oddálením (-) můžeme měnit časové měřítko osy (velikost úseku, který je zobrazen na jednom řádku, např. pro přesnější označení místa střihu). Zvuk video souboru netvoří samostatná stopa, ale jeho charakteristika je zobrazena ve stopě videa (grafické zobrazení zvuku se hodí např. k rychlému nalezení požadovaného místa, kde končí hlučná část a začíná tichá).

Kliknutím na osu se objeví jezdec a náhled videa v daném místě. Jezdcem se dá libovolně pohybovat myší, nebo posunovat po jednom snímku vpřed (L) a vzad (J). Mezerníkem se spouští a zastavuje přehrávání v daném místě.

http://pc.poradna.net/file/view/15069-osa-jpg

Možnosti editoru

Po importu video souborů je vhodné zkontrolovat, jestli je správně nastaven poměr stran (na záložce Projekt). Měl by odpovídat zdrojovému videu. Špatné nastavení způsobí zbytečné vertikální, nebo horizontální černé pruhy ve videu. Ná záložce Zobrazení můžeme měnit časové měřítko osy, velikosti miniatur, spustit náhled na celé obrazovce a vypnout/zapnout zobrazení průběhu zvukových stop.

http://pc.poradna.net/file/view/15081-zobrazeni-jp   g

Nástroje videa

http://pc.poradna.net/file/view/15070-upravy-jpg

Video stopa tvoří po importu jeden celek. K oříznutí určité části slouží nástroj Střih. Jezdcem na ose pod náhledem se nastavuje počáteční (I) a koncový (O) bod, případně se dá nastavit přesný čas. Po uložení zůstane na časové ose pouze vystřižený úsek.

http://pc.poradna.net/file/view/15071-mm-strih-jpg

Nástroj Rozdělit (M) slouží k rozdělení stopy videa v daném místě. Lze tak vytvořit libovolný počet nezávislých úseků (klipů). Ty je možné odstraňovat, měnit jejich pořadí, aplikovat na ně efekty apod. U každého klipu lze měnit hlasitost videa (hlasitost po celou dobu trvání), nastavovat zesílení/zeslabení na začátku/na konci klipu (pomalé, střední, rychlé – tj. doba náběhu od nulové po plnou hlasitost, nebo naopak). Lze měnit také rychlost videa (zrychlování i zpomalování). Na záložce Domů jsou k dispozici ještě nástroje Snímek (vytvoří snímek okna náhledu ve stejném rozlišení), Otočit o 90°doprava/doleva a Motivy automatického filmu (sada doplňků, které budou přidány do projektu – titulky na začátku a na konci videa, které si sami upravíte, přechody mezi klipy a případně nějaký vizuální efekt, např. sépiový tón).

Animace

http://pc.poradna.net/file/view/15072-animace-jpg

Na záložce Animace jsou k dispozici přechody (prolínačky). Ty se umísťují na začátek klipu, nebo mezi dva klipy. Na výběr je velké množství nejrůznějších efektů prolnutí (úhlopříčky, vzorky a tvary, rozložení, odkrytí apod.) Dobu trvání prolnutí lze měnit podle potřeby. Dále jsou tu efekty posunutí a přiblížení. Po najetí kurzoru na některý z efektů se spustí krátká ukázka. Kliknutím potvrdíte.

Vizuální efekty

http://pc.poradna.net/file/view/15073-vizualni-jpg

K dispozici jsou také vizuální efekty, jako rozmazání, pasterizace, zvýraznění barev, změna odstínů, černobílý film, zrcadlové otočení, rozložení na body, vlnění a jiné. Je tu také možnost nastavení jasu obrazu.

Hudba

Na záložce Domů je tlačítko Přidat hudbu. Movie Maker nabídne získání hudby pomocí tří webových služeb (AudioMicro, Free Music Archive, Vimeo), nebo importem zvukového souboru z počítače. Webové služby poskytují hudbu placenou i zdarma ke stažení. Avšak i hudba zdarma může mít omezení, která nedovolují její šíření, úpravy, zpeněžení apod. Pokud budete chtít vaši tvorbu sdílet např. na YouTube, je vhodné si pohlídat typ licence CC (Creative Commons), pod kterou je hudba k dispozici. Předejdete tak různým restrikcím (ztlumení zvuku, odstranění videa, v krajním případě až smazání účtu). Více Info zde:

http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o -cc/typy-cc-licenci/

Z počítače lze importovat zvukové soubory podporovaných formátů. Pokud je skladba delší, než projekt, je na konci automaticky ořezána na stejnou délku. Pokusíte-li se vložit další zvukový soubor, editor to odmítne a vypíše upozornění (maximální délka zvukové stopy prostě nikdy nepřesáhne délku projektu). Zvuková stopa je umístěna pod video stopou a má zelenou barvu. Její začátek je možné posunovat na libovolné místo (jde také nastavit přesný počáteční čas).

http://pc.poradna.net/file/view/15075-hudba-stopa-   jpg

Nástroje jsou podobné, jako u video stopy - nastavení hlasitosti, zesílení/zeslabení (na začátku/na konci), rozdělení stopy (M), nastavení počátečního (I) a koncového (O) bodu (tj. oříznutí skladby).

http://pc.poradna.net/file/view/15074-hudba-jpg

Na záložce Projekt je k dispozici nastavení zvýraznění zvukových stop. Zvýraznění některé zvukové stopy (videa, hudby, nebo mluveného komentáře) má stejný efekt, jako nastavení hlasitosti na maximální hodnotu u konkrétní stopy. Bez zvýraznění jsou hlasitosti všech stop nastaveny na střední hodnotu. Nastavení hlasitosti zvuku slouží pro nastavení vyvážení hlasitosti mezi videem a hudbou (dá se také provést manuálně zesílením hlasitosti hudby a zeslabení hlasitosti videa, nebo naopak). Nástroj Přizpůsobit hudbě automaticky nastaví délku trvání zobrazení obrázků podle délky hudby (vhodné pro slideshow fotografií s hudbou v pozadí).

http://pc.poradna.net/file/view/15076-projekt-jpg

Mluvený komentář

Další zvukovou stopou může být mluvený komentář (záložka Domů). Editor defaultně nahrává z mikrofonu připojeného ke zvukové kartě na desce, i když je v systému nastaven jako zdroj jiné zařízení. Změnit se to dá v Nastavení/Zvuk a video. Během nahrávání komentáře se v okně náhledu přehrává film. Po skončení nahrávání se editor zeptá, kam uložit nahrávku. Zvuk je ve formátu WMA (48 Kbps, 44,1 KHz, 16-bit). V projektu se objeví další zvuková stopa oranžové barvy s nahrávkou.

http://pc.poradna.net/file/view/15077-komentar-jpg

Místo nahrávání je možné zvolit Přidat zvuk. Formát není omezený a tak může jít o jakýkoliv zvukový soubor. Nástroje mluveného komentáře jsou stejné, jako nástroje hudby.

Titulky

Movie Maker umí přidávat k videu několik druhů titulků. Na záložce Domů je na výběr:

http://pc.poradna.net/file/view/15078-titulky-zave   recne-jpg

Název - přidá titulek s neprůhledným pozadím na začátek označeného klipu. Pozadí vytvoří blok ve video stopě a má stejnou délku, jako titulek. Barvu pozadí lze libovolně nastavovat. Pokud je potřeba měnit délka titulku, musí se zvlášť upravit i délka pozadí (v nástrojích videa).

Titulek - přidá titulek s průhledným pozadím na označené místo (video tedy bude za titulkem). Je možné nastavovat i průhlednost textu.

Závěrečné titulky - přidá jednotlivě, nebo dohromady několik předdefinovaných titulků s neprůhledným pozadím na konec projektu.

Po přidání se v projektu objeví stopa titulků světle růžové barvy a blok s pozadím ve stopě videa, nebo jen stopa titulků s průhledným pozadím. Kliknutím na titulek můžeme vložit svůj text.

http://pc.poradna.net/file/view/15079-titulky-osa-   jpg

U titulků lze měnit vlastnosti textu (typ písma, velikost, barvu, průhlednost, zarovnání), počáteční čas, dobu trvání textu, animace (prolnutí, přibližování a různé transformace), obrys, barvu obrysu a barvu pozadí.

http://pc.poradna.net/file/view/15080-nastroje-tit   ulky-jpg

To byl popis nástrojů a jejich použití. Práci můžete kdykoliv přerušit a projekt si uložit (F12 a poté jen Ctrl + S).

Možnosti exportu:

Jakmile je projekt hotový, přijde na řadu export. Video lze uložit v počítači, nahrát na nějakou webovou službu (YouTube, Facebook atd), nebo pomocí další aplikace Microsoft DVD Maker vytvořit DVD, které půjde spustit v běžném DVD přehrávači. Podrobnější informace o tvorbě DVD najdete zde:

http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows7/burn-a -dvd-video-disc-with-windows-dvd-maker

Nejčastěji asi budeme chtít uložit video v počítači. Movie Maker obsahuje množství předdefinovaných profilů pro export. Profily se liší nastavením parametrů videa (rozlišení a datový tok). Možné výstupní formáty jsou však jen dva. MPEG-4 AVC (MP4) se zvukem AAC a VC-1 (WMV) se zvukem WMA. Je také možné si vytvořit vlastní profil. Na záložce Domů se po kliknutí na Uložit film objeví nabídka profilů. Najetím kurzoru na profil se objeví stručný popis nastavení. Pro zachování co nejlepší kvality je vhodné, aby výsledné video mělo stejné rozlišení, jako zdrojové video. Větší být nemusí. Nemělo by to žádný přínos, jen větší velikost souboru. Poměr stran by měl také zůstat stejný, jinak budou ve videu zbytečné černé pruhy. Měl by být zachován také framrate (snímková frekvence), aby nedocházelo k poškubávání videa při přehrávání. Na to bychom si měli dát pozor, protože v popisech profilů není nikde napsáno, jaký framrate bude mít výsledné video. Přitom se nastavení liší. Pokud žádný z profilů nesedí na konkrétní požadavky, je nejlepší vytvořit si profil vlastní. V nabídce úplně dole je možnost Vytvořit vlastní nastavení.

http://pc.poradna.net/file/view/15082-novy-profil-   jpg

Možnosti jsou však velmi omezené. Rozměry videa nastavíme podle zpracovávaného videa v projektu, nebo podle vlastních potřeb. Na tom bude záviset i přenosová rychlost (datový tok). Movie Maker produkuje při stejném datovém toku kvalitnější videa ve formátu VC-1 (WMV). Rozdíl je patrný hlavně na detailech. Pokud zvolíte druhý formát MPEG-4 AVC, je potřeba hodnotu zvýšit pro dosažení podobné kvality. Tohle je ale specifikum Movie Makeru. Videa formátu AVC mohou být při optimálním nastavení kódování velmi kvalitní a zabírat málo místa. Vyzkoušel jsem videa s různým rozlišením a nastavením datového toku a mohu doporučit zhruba tyto hodnoty:

SD rozlišení – 4000 Kbps (WMV), 6000 Kbps (AVC)
720p – 6000 Kbps (WMV), 10000 Kbps (AVC)
1080p – 12000 Kbps (WMV), 20000 Kbps (AVC)

Dalším nastavením je snímková frekvence. Jak už bylo zmíněno, měla by být stejná, jako video zpracovávané v projektu. Poslední možností je nastavení zvuku. Pro slušnou kvalitu doporučuji nastavit datový tok alespoň na 192 Kbps.

Po výběru profilu stačí zvolit místo uložení a jeden ze dvou formátů. Pro přehrávání na PC a třeba export na YouTube je lepší zvolit formát VC-1 (WMV) kvůli lepší kvalitě videa. Multimediální přehrávače a televize by však mohly mít s tímto formátem problémy. Tady by byl vhodnější formát MPEG-4 AVC s vyšším datovým tokem, jak bylo zmíněno.

Závěr

Movie Maker je video editor, který má základní nástroje pro práci s videem, jednoduché ovládání, nezatěžuje uživatele složitým nastavením a je zdarma. Nemá cenu od něj čekat něco víc. Na pokročilejší práci jsou vhodnější jiné editory, o kterých bude řeč příště.

Odpovědět


PředmětAutorDatum
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Kráťa11.08.2013 15:05
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Georgiuss11.08.2013 19:56
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Niko Bellic11.08.2013 20:01
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Georgiuss11.08.2013 20:11
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma kmochna12.08.2013 07:01
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma JR_Ewing13.08.2013 10:03
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Niko Bellic13.08.2013 10:33
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Filuta21.08.2013 12:56
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma host13.08.2013 20:29
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma tuta14.08.2013 14:04
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Niko Bellic14.08.2013 22:09
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma tuta15.08.2013 10:33
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Niko Bellic15.08.2013 10:53
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma kmochna15.08.2013 07:01
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma tuta15.08.2013 10:38
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma tuta15.08.2013 12:13
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Niko Bellic15.08.2013 12:21
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma Anonim10.09.2013 19:03
Re: Video editory I - úvod, jednoduchý editor zdarma posledníFuente11.10.2013 09:10

TOPlist