Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Průvodce po poradna.net

V srpnu 2017 došlo k vydání nové verze našeho webu. Hodně změn je "uvnitř", změnilo se ale leccos i navenek. Tento článek je možno chápat jako průvodce novým enginem poradna.net.

1. Výběr větve Poradny

Poradna.net má několik tematických větví/okruhů (PC, teraristika, kutilská, …), mezi jednotlivými větvemi můžete přepínat následujícími způsoby:
- kliknutím na příslušný odkaz s ikonkou nahoře v liště
- kliknutím na odkaz úplně dole na stránce, v patičce

2. Stránka se seznamem otázek

Na tu se dostanete výběrem podle bodu 1, je to vlastně první stránka, kterou uvidíte i po přímém zadání www adresy něco.poradna.net do prohlížeče (např. pc.poradna.net, hry.poradna.net).

Zobrazení jednotlivých otázek závisí na různých okolnostech, mimo jiné i na tom, zda se jedná o přihlášeného registrovaného uživatele či návštěvníka bez registrace.

[79515-2-1-png]

Vložit novou otázku - vytvoří se nové vlákno s dotazem
Všechny - zobrazuje se vždy. Zobrazí všechny příspěvky v dané větvi, slouží jako rychlý návrat
Vybrané - zobrazuje se, pokud jsou ve filtru tematických okruhů (ve sloupci vpravo) zvolené/zaškrtnuté jen některé kategorie. Pak se zdezobrazují pouze otázky ze zvolených kategorií
Navštívené - zobrazí všechny navštívené otázky, které uživatel navštívil, aniž by tam musel reagovat. Zobrazuje samozřejmě i témata, kde tazatel reagoval. Pokud uživatel nenavštívil žádnou otázku, záložka se mu nezobrazuje.

:!: - zobrazení jen navštívených vláken bez reakce uživatele funguje až od nasazení této verze poradny (v souvislosti ve serverovými cookies). Vaše pouhé návštěvy bez přispění do vlákna třeba v roce 2016 zde uvedeny nebudou, server tuto informaci nemá.

Oblíbené (jen u registrovaného) - zobrazí vlákna, která si uživatel označí hvězdičkou (viz dále). Pokud žádné téma jako oblíbené uživatel neoznačil, záložka se mu nezobrazuje.
Moje - zobrazí vlákna, která uživatel založil či kde reagoval. Nemá-li uživatel žádné příspěvky v dané větvi poradny, záložka se nezobrazuje.
Pod touto volbou je možnost si vybrat ze dvou variant:
- zobrazit i vlákna jiných autorů, kde uživatel reagoval (defaultní nastavení) - vyberte "Moje"
- jen autorem založení vlákna - klikněte na "Moje" a vlevo překlikněte z defaultního "Včetně odpovědí" na "Pouze otázky", viz obrázek:

[79517-2-3-png]

Vyhledat - slouží k vyhledávání v příslušné větvi. Varianty jsou následující:

[79518-2-4-png]

3. Nový dotaz

Nový dotaz založíte kliknutím odkaz "Vložit" novou otázku vlevo nahoře. Objeví se editační okno, jeho možnosti jsou pro registrované a neregistrované uživatele odlišné.

Náhled editačního okna:

[79519-3-1-png]

Napište nadpis článku: - uveďte stručné a výstižné téma dotazu
Zadejte svou přezdívku: (pouze neregistrovaní) - zde zadejte svou přezdívku/nick
Vyberte kategorii: - zvolte odpovídající kategorii dotazu z rozevíracího seznamu
Napište Vaši otázku: - zde napište vlastní dotaz. Maximální délka textu je 4000 znaků u neregistrovaných a 8000 znaků u registrovaných uživatelů.

Nad editačním oknem jsou ikonky pro formátování textu a další úpravy:

[bold.gif] - kliknutím na ikonu bude dříve vybraný/označený text tučně
[italic.gif] - dtto, text bude proležený (kurzíva)
[url.gif] - označený text bude zobrazen jako http odkaz
[image.gif] (jen registrovaní) - označený odkaz bude zobrazen jako obrázek
[quote.gif] - označený text je označen jako citace
[code.gif] - označený text je označen jako (PC) kód
[spoiler.gif] - označený text bude skrytý, objeví se až po rozkliknutí
[smiley.gif] - možnost vložení předdefinovaných smajlíků
[mod.gif] (jen moderátoři a admini) - moderátorské funkce
[charmap.gif] - slouží pro vložení méně obvyklých znaků
[attachment.gif] - slouží k přidání přílohy (soubor, obrázek), podrobněji dále
[poll.gif] - slouží k vytvoření vlastní ankety, podrobněji dále

V případě editace odpovědi/reakce na dotaz je tam navíc ještě označení pro reakce mimo téma (offtopic), viz obrázek:

[79524-3-4-png]

Pokud jej zaškrtnete, celý příspěvek bude zobrazen odlišným menším písmem.

Pokud si chcete nechat zasílat odpovědi na e-mail (jen registrovaní), zaškrtněte tuto volbu dole pod editačním oknem.

4. Přidání přílohy a obrázku do textu

Po kliknutí na ikonu kancelářské svorky (z lišty nad editačním oknem) se objeví následující dialog:

[79521-3-2-png]

Klikněte na "Procházet" a najděte na disku soubor, který chce k dotazu vložit. Následně klikněte na "Přiložit". Vložený soubor je následně znázorněn ve formě přílohy, viz obrázek:

[79523-4-1-png]

Souborů je možno přiložit více, je tak nutno ale činit jednotlivě. Maximální velikost přílohy jsou 2MB.
Soubor z disku je možno do políčka napravo od "Procházet" přetáhnout i myší.

Pokud chcete přiložený soubor, kterým je obrázek, přímo zobrazit v textu, přetáhněte jej myší do editačního okna na požadované místo, tam se vytvoří odkaz na obrázek. Ten celý označte myší a klikněte na ikonu pro vložení obrázku z lišty nad editačním oknem.

5. Anketa k dotazu

Pokud chcete k dotazu vložit anketu, klikněte na ikonu grafu (poslední ikona nad editačním polem). Objeví se následující dialog:

[79522-3-3-png]

Zadejte otázku ankety, zvolte z rozevíracího seznamu počet možných odpovědí (2-15, defaultně 3), vyplňte jednotlivé odpovědi a případně povolte možnost hlasovat pro více odpovědí současně. Součástí vašeho dotazu pak bude anketa, kde ostatní uživatelé budou moci hlasovat.

6. Aktuality, články, kategorie

Na pravé straně každé větve poradny (v mobilní verzi dole pod seznamem otázek) se nachází sekce Aktuality (krátké informační zprávy) a Články (rozsáhlejší). Zobrazeno je posledních pět článků a aktualit. Kliknutím na Aktuality či Články se zobrazí seznam všech aktualit a článků na dané větvi poradny, je to analogické se seznamem dotazů. Je možno aktualitách i článcích vyhledávat či je vytvářet (jen registrovaní).

Níže je zaškrtávací seznam pro volbu kategorií. Pokud jsou zaškrtnuty jen některé kategorie, kliknutím na Vybrat se objeví v seznamu otázek jen ty ze zvolených kategorií. Kliknutím na Všechny jsou vybrány všechny kategorie.

Pro vytváření článků a aktualit platí stejná pravidla, která jsou uvedena v bodech 3. až 5.

Oproti editačním možnostem při vkládání dotazu je zde navíc možnost výraznějšího formátování nadpisů, volbou "h2" (největší) až "h5" (nejmenší). Text, který chceme zvýraznit, označíme myší a kliknutím na první ikonu nad editační lištou (h2) pak vybereme jeho zvýraznění z h2-h5.

7. Odpovědi na otázky, reakce na aktuality a články

Kliknutím na dotaz na hlavní stránce jednotlivé větve poradny se dotaz otevře. Zde si můžete prohlížet celý text dotazu, jednotlivé odpovědi a také reagovat. Bezprostředně pod dotazem je několik voleb, viz obrázek (nejrozsáhlejší varianta):

[79528-6-1-png]

Vymazat (pouze moderátoři) - vymaže celý dotaz včetně případných odpovědí, ten se pak uživatelům nezobrazí
Zamknout (pouze moderátoři) - zamkne celý dotaz, uživatelé nemají možnost reagovat. Vlevo na seznamu otázek se objeví symbol zámku [locked.gif], po najetí myší na něj je pak viditelná informace, kdo a kdy dotaz zamkl
Přilepit (pouze moderátoři) - "přišpendlí" dotaz nahoru na první stránku seznamu otázek. Vlevo na seznamu otázek je pak symbol špendlíku [sticked.gif], opět s informací kdo a kdy dotaz přišpendlil
Vyřešené - tazatel (jen registrovaný) má možnost označit téma jako vyřešené, vlevo na seznamu otázek je pak symbol zelené "fajfky" [solved.gif], opět s identifikací
Upravit (pouze moderátoři) - umožní moderátorům upravit dotaz
Odpovědět - kliknutím zde můžete reagovat na tazatele. Objeví se editační okno, obdobné tomu, které je popsáno výše v sekci "3. Nový dotaz"

Reakce na původní otázku je hierarchicky řazena. Pokud chcete reagovat přímo na úvodní dotaz, zvolte "Odpovědět" bezprostředně za ním. Pokud chcete reagovat následně na něčí reakci, klikněte na "Odpovědět" u jeho reakce, viz příklad (zakroužkováno):

[79529-6-2-png]

Pokud je vedle přezdívky uživatele symbol [rank-mod.png], jedná se o moderátora, pokud [rank-admin.png], jedná se o administrátora dané větve poradny. Pokud je tam symbol hvězdy [rank-gold.png], jedná se o bronzového, stříbrného či zlatého rádce.

Dále napravo je odkaz ve tvaru "@jméno", které textově označuje, na koho/co daná odpověď reaguje. Kliknutím na odkaz se přesunete přímo na onu reakci.

Následuje datum a čas reakce. Pokud je na konci symbol tužky [edited.gif], je tím naznačeno, že daný příspěvek byl upravován. Najetím myší na tužku se zobrazí kým a kdy.

V rámci celého vlákna je barevně zvýrazněn (nick) tazatele. Také jsou barevně odlišeny příspěvky přihlášeného uživatele, pokud ve vláknu reagoval.

Pokud si chcete některé vlákno označit pro jeho rychlejší nalezení, klikněte vpravo nahoře ve vlákně na symbol hvězdičky a potvrďte:

[79530-6-3-png]

Pokud si chcete nechat posílat reakce na e-mail, klikněte na ikonu obálky a potvrďte. Nastavení lze opětovným poklikáním opět zrušit. Označení oblíbeného vlákna či jeho odběr e-mailem je barevně odlišeno.

:i: Tato pravidla platí obdobně i pro reakce na Aktuality a Články.

8. Nastavení prostředí

Registrovaní uživatelé mají možnost si upravit svůj profil, nastavit kontakty na sebe či změnit vzhled stránky.
Klikněte vpravo nahoře na svou přezdívku/nick (na obrázku je to ten můj, L-Core):

[79527-7-1-png]

Můžete pak upravovat nastavené svého uživatelského účtu na třech záložkách:

Profil - zde si můžete změnit heslo, přidat avatar (50x50 pixelů), přidat podpis, který bude zobrazen u každého vašeho příspěvku a případně zveřejnit o sobě další informace, které uvidí ostatní, když kdekoliv v poradně kliknou na vaši přezdívku/nick. Stejně tak i vy můžete kliknutím na kteréhokoliv uživatele zobrazit jeho informace a údaje, zadal-li je.
Kontakty - zde můžete nastavit, že chcete zveřejnit svou e-mailovou adresu, případně další kontaktní informace (www stánky, Skype, Facebook, Twitter atd.) Také tyto informace jsou přístupné po kliknutí na uživatele.
Nastavení - zde si můžete zvolit jazyk poradny (CZ/SK), vybrat barevné schéma, které může být pro každou větev poradny různé, nastavit zobrazování podpisů a avatarů uživatelů a globálně nastavit upozorňování-emailem.

Všechny provedené změny uložíte kliknutím na "Uložit" dole.

9. Pošta

Registrovaní uživatelé mohou s ostatními registrovanými komunikovat formou soukromých zpráv (SZ, PM). Po kliknutí na "Pošta" se dostanete do seznamu všech odeslaných a přijatých zpráv, viz obrázek:

[79535-9-1-png]

Rozkliknutím otevřete jednotlivé konverzace, tam si můžete jednotlivé zprávy celé zobrazit, případně některé vymazat. Novou konverzaci zahájíte kliknutím na "Poslat zprávu" vlevo nahoře, musíte následně zadat příjemce zprávy - přesně(!) jeho přezdívku/nic. Podle mě je pohodlnější, pokud chci někomu poslat soukromou zprávu, kliknout kdekoliv v poradně na jeho nick a pak (po zobrazení jeho profilu) vpravo nahoře vybrat "Poslat zprávu".

-------
Po přidání dalších funkcí či některých změn budu tento přehled aktualizovat.

Předmět Autor Datum
Doplnění průvodce, jak jsou postupně přidávány další funkce ========================================…
L-Core 18.09.2017 07:15
L-Core
Pardon že reaguji v tomto vlákně (nevím, zda-li smím), ale jak se dají rozkliknout pouze dotazy, kde…
icepower32 18.09.2017 12:13
icepower32
Nebude to tohle? https://pc.poradna.net/?mine=roots&replies a o kousek níže (vlevo) jsou položky: Vč…
IQ37 18.09.2017 14:33
IQ37
Bod 2 tohoto "manuálu" Moje - zobrazí vlákna, která uživatel založil či kde reagoval. Nemá-li uživa…
L-Core 18.09.2017 15:12
L-Core
Díky oběma, jsem slepota :-) //asi to bude tím, že dřív bylo "moje" opravdu jen vlastní dotazy
icepower32 18.09.2017 22:33
icepower32
Zdravím vás, můžete mi poradit, jak funguje vyhledávání? V předchozí verzi poradny stačilo zadat hle…
Marker 26.09.2017 21:05
Marker
Zatím není plně funkční. Lze použít Google a vyhledávání formulovat takto: "RT-2C" site:poradna.net
L-Core 05.10.2017 08:10
L-Core
V poště nefunguje příloha, nelze jí přidat. poslední
Cat 20.12.2017 10:43
Cat

Doplnění průvodce, jak jsou postupně přidávány další funkce
=================================================

1. Nahoru
Vpravo dole v okně prohlížeče přibyl nový grafický prvek (čtvereček se symbolem ^), po kliknutí na něj dojde k přesunu na stránce nahoru na začátek.

Bod 2 tohoto "manuálu"

Moje - zobrazí vlákna, která uživatel založil či kde reagoval. Nemá-li uživatel žádné příspěvky v dané větvi poradny, záložka se nezobrazuje.
Pod touto volbou je možnost si vybrat ze dvou variant:
- zobrazit i vlákna jiných autorů, kde uživatel reagoval (defaultní nastavení) - vyberte "Moje"
- jen autorem založení vlákna - klikněte na "Moje" a vlevo překlikněte z defaultního "Včetně odpovědí" na "Pouze otázky"

Zdravím vás, můžete mi poradit, jak funguje vyhledávání? V předchozí verzi poradny stačilo zadat hledaný výraz a našlo to všechny otázky i odpovědi. Dnes jsem zkoušel vyhledávat několik témat a většinou se mi zobrazila jen vlákna která měla uvedený výraz v názvu i přes to, že jsem zadal vyhledávat i odpovědi. Pak jsem zkusil zkopírovat název vlákna "RT-2C" do vyhledávače a nenašlo mi to ani uvedené vlákno. Předem děkuji za odpověď.

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru