Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem 5 najväčších súčasných nebezpečenstiev v mailoch

Dnešní nález:

Vítáme Vás,

Po prostudování dokumentù za 2019 rok jsme našli, že vámi není splacen dluh za žádost è. #065439796 èástka 12 755,00 Kè která je splatná 15. prosince 2019 roku.
My pøedpokládáme, že je to jen neúmyslnì a vy vnesete tuto èástku jakmile pøeètetete tuto zprávu.
v pøípadì, že jste již tento dluh zaplatili, prosím dejte nám vìdìt co nejdøíve informace v datu a zpùsobu placení.

Pøeji vám vše nejlepší,
Klára Eerveoáková

Reakce na komentář

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svůj komentář:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět na články