Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Co je třeba vědět, znát a udělat pro vydání knihy

Pár rad, poznámek a doporučení pro všechny, kteří se rozhodnou napsat a vydat vlastní knihu.

Co je třeba vědět, znát a udělat pro vydání knihy

Následující text není odborným výkladem a nemá žádnou právní váhu.

0. Obecné informace

Článek jsem napsal na základě mých zkušeností a mého chápání problematiky a nemusí být nutně správný a bezchybný. Text se nezabývá situací, kdy máte písemnou smlouvu s nakladatelem/vydavatelem a dodáte pouze rukopis a o ostatní náležitosti (přidělení ISBN, tisk knihy, vazba, distribuce) se postará váš nakladatel/vydavatel. Je směsicí obecných rad a konkrétních zkušeností, které jsem získal během psaní mé knihy. Také, prosím, omluvte moje laické vyjadřování v právních otázkách.

1. Neperiodická publikace, náležitosti

Kniha je tzv. neperiodickou publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. "o neperiodických publikacích" (novelizován r. 2002). Zákon uvádí řadu náležitostí, které je třeba splnit. V podstatě se veškeré povinnosti (vyplývající z tohoto zákona) týkají vydavatele knihy. Dalším zákonem, který je nutné respektovat, je zákon č. 121/2000 Sb - "autorský zákon" (novelizován r. 2006).

Vydavatelem je fyzická nebo právnická osoba. Pro fyzickou osobu může být náročnější dostát všem povinnostem vyplývajícím ze zákona "o neperiodických publikacích" (zejména po organizační stránce věci), ale rozhodně to není překážkou k vydání knihy "vlastním nákladem". Pokud chápu správně všechny "právní souvislosti", pak vydání knihy vlastním nákladem je podobné případu, kdy malíř namaluje obraz, sochař vytvoří sochu, ... Tj. na tuto činnost není třeba speciální povolení ani živnost. Mělo by jít o oblast pokrytou zákonem č. 121/2000 Sb - "autorský zákon" (novelizován r. 2006).

V případě, že je vydavatelem právnická osoba, tj. vydavatelství, je třeba s ním vyjednat všechny náležitosti vydání knihy. Já jsem šel u své první knihy touto cestou.

Rozhodně doporučuji předem si ověřit, zda a za jakých podmínek je možné vytisknout a vyvázat knihu. Klasická velká nakladatelství provádí tzv. offsetový tisk s "knižní vazbou", kde jsou relativně vysoké náklady na 1 knihu a náklad (počet knih) musí být relativně vysoký (řekněme tisíce kusů). Naproti tomu "malá vydavatelství" jsou schopna zpracovat knihu tzv. digitálním tiskem (velmi zjednodušeně řečeno: tisk na stroji podobnému klasické laserové tiskárně), s různým typem vazby (kroužková plastová, kroužková kovová, "sešitová", ...). V mém případě šlo o tisk v malém vydavatelství; využil jsem výhod digitálního tisku (náklad od cca 30-50 kusů), "sešitová vazba".

Jistě existuje více vydavatelství, která se věnují vydávání knih s nízkým nákladem (počtem kusů). Mohu doporučit jedno „malé“ brněnské nakladatelství MSD, www.msdbrno.cz, jehož služeb jsem využil u své první knihy. Dalším sympatickým vydavatelstvím se mi jeví (opět brněnská) služba Knihovnička, www.knihovnicka.cz.

Publikace může obsahovat ISBN (mezinárodní číslo, které ji jednoznačně identifikuje); není povinné, ale doporučil bych ho použít. V případě, že vydavatelem knihy je vydavatelství, pak vám ISBN přidělí (je vhodné o něj požádat před odevzdáním podkladů k tisku, aby autor mohl ISBN do knihy uvést). Pokud jde o vydání knihy "vlastním nákladem", pak ISBN bezplatně přiděluje (na základě vyplněného formuláře) Národní agentura ISBN v ČR; mail: isbn[_zavináč_]nkp.cz. Každé vydání knihy (i různou formou: tištěná, elektronická na CD) má vlastní ISBN. Způsob zápisu ISBN, jeho umístění v knize i další náležitosti jsou popsány v dokumentaci dostupné na webu Národní agentury ISBN v ČR. Dle vyjádření pracovníků Národní agentury ISBN v ČR je i vydání elektronické knihy na CD neperiodickou publikací a vydavatel musí v tomto smyslu splnit všechny náležitosti jako u tištěné knihy (včetně odeslání povinných výtisků); v tomto bodě však nepanuje jednota a několik mnou oslovených knihoven neví (nemá „zaručený“ právní názor), zda i elektronická kniha na nosiči CD je neperiodickou publikací ve smyslu zmíněného zákona.

Protože jsem si u vydavatele objednal "kompletní dodání publikace", na všechny práce s ním spojené mi byla účtována DPH ve výši 5%. Pokud bych ale knihu vydal vlastním nákladem (tj. vydavatelem bych byl já) a nechal si ji pouze vytisknout (a případně i vyvázat), byla by mi na vše účtována DPH 19%. Možná se to někomu nezdá jako velký rozdíl, ale věřte, že v ceně publikace je to znát (pokud tedy neděláte tisícový náklad, jehož odběr máte dopředu zajištěn).

2. Kniha, příprava, formátování

Podklady jsem dodal ve formátu PDF (nejčastější požadavek vydavatelství na výsledný formát). Text jsem napsal a formátoval v běžném textovém editoru OpenOffice.org Writer (obdoba MS Office Word), s exportem do formátu PDF pomocí programu PDF Creator (ovladač virtuální tiskárny tisknoucí dokument do PDF). Kvůli ceně publikace doporučuji převést barevné obrázky do stupňů šedi (barevný tisk je nepřiměřeně drahý; pokud nutně potřebujete barevné obrázky, doporučuji zvážit možnost černobílého tisku s tím, že ke knize dodáte jako přílohu CD, na kterém bude celá publikace nebo jen její část s barevnými obrázky). Text publikace jsem formátoval na formát A4, ale výsledná vytištěná publikace má formát A5 (tisk dvou "logických" A4 na jednu "fyzickou" A4, oboustranně). Výhodou je snadnější a levnější vazba ("sešitová"), úspora papíru a tím i nižší cena tisku (někdy se totiž podstatně liší cena tisku na A5 a A4); čitelnost textu a kvalita obrázků zůstává slušná. Knihu doporučuji rozdělit na dvě části (dva soubory): první s vlastním textem knihy a druhý, ve kterém bude jen text (příp. s obrázky) obálky. To je výhodné z důvodu snadnější manipulace při tisku, neboť obálka se typicky tiskne na jiný papír než zbytek publikace.

Také si dejte pozor na množství obrázků a jejich „sytost“. Běžně uváděné ceny za jednu stranu předpokládají, že jde o text, a v případě použití většího množství obrázků se může cena tisku navýšit až o 100%. Proto silně doporučuji si vše předem ověřit u svého vydavatele.

Můj formát během psaní knihy v OpenOffice.org Writer: normální A4, bohužel s příliš malými okraji (museli jsme řešit operativně u vydavatele). Doporučím rozumnou velikost okrajů, pro výsledný tištěný formát A4 by mělo stačit cca 1,5 cm (ale vždy je dobré si to předem a dostatečně včas ověřit!). Můj případ byl specifický tím, že jsem potřeboval použít hodně obrázků (náhledy oken) a z toho důvodu jsem minimalizoval okraje (na A4) až na 1,2 cm. Problém byl v tom, že se publikace tiskla sice ze souboru PDF s formátem strany A4, ale tak, že výsledná vytisknutá stránka byla formátu A5 ("dvě vedle sebe"). Tím došlo i ke zmenšení okrajů, což byl problém zejména proto, že jsem měl větší počet stran a bylo tedy nutné publikaci po vytisknutí a vyvázání oříznout. Tím tedy dojde k dalšímu zmenšení okrajů a text je nepřirozeně blízko k okraji stránky. Tento problém jsme s vydavatelem vyřešili tak, že při vyexportování na "tiskařský stroj" došlo ke zmenšení stránky (tj. text i obrázky; prostě zoom) tak, aby okraje byly OK. Doporučuji tedy tuto věc konzultovat dostatečně včas; nejlépe před závěrečným formátováním publikace – vyhnete se tak zbytečným budoucím problémům.

Běžný text je písmem Times New Roman, velikost 12. I takový text je bez problémů čitelný pro člověka se zdravým zrakem, i když při tisku dojde k jeho zmenšení (již zmíněný tisk "dvou A4 vedle sebe"). Nadpisy jsem udělal stejným fontem, velikost 16 a 14, tučně.

Náhledy oken jde bez problémů dělat i bez speciálního SW, klávesová zkratka Alt+PrintScreen "sejme" aktuální okno a tento obrázek se dá vložit do programu Malování (není třeba mít další grafický editor). Takto získané obrázky nemá smysl ukládat ve formátu .bmp (zabírají zbytečně moc místa); vyloženě nevhodný je formát .jpg (velké zkreslení a rozostření textu). Silně doporučuji formát .png (v Malování: Soubor - Uložit jako a vybrat formát png).

3. Autorská práva, zdroje

Při psaní knihy je třeba respektovat autorská práva příslušných vlastníků, pokud se téma publikace nebo informace v nich obsažené mohou dotýkat jejich vlastníků. V každém případě je nutné v knize vyznačit, které informace jsou čerpány "z cizích zdrojů" a (nejlépe na konci knihy) uvést všechny použité zdroje (ať již klasické knihy, čapopisy, články z webu, manuály v PDF, informace z nápovědy, ...). Tyto náležitosti upravuje zákon č. 121/2000 Sb - "autorský zákon". Důležité je i správně uvést konkrétní vlastníky ochranných známek nebo registrovaných ochranných známek produktů, pokud jsou v knize použity (uvedeny, popsány). Vřele doporučuji se v případě jakýchkoli nejasností obrátit na vlastníka příslušných práv. Může se stát, že popisujete SW produkt, jehož autor/vlastník v licenci nepovolí použít náhledy oken. Stejně tak jejich úprava (např. oříznutí) může podléhat souhlasu vlastníka.

4. Kniha, prodej hotové knihy

Publikaci můžete vydat jako pouze tištěnou, kombinaci tištěné a elektronické nebo jako pouze elektronickou. Co se týká vlastního prodeje knih, obrátil jsem se na finanční úřad a živnostenský úřad, kdy mi bylo (právně nezávazně) odpovězeno, že prodej takové knihy nespadá "pod živnost", neboť jde o "využití výsledků autorských práv" ve smyslu zákona 121/2000 Sb - "autorský zákon". Příjmy z prodeje podléhají dani z příjmů, ale stačí evidovat jen příjmy (tj. není nutné "vést účetnictví") a výdaje se uplatní "paušálně". Prodáte-li knihu jednotlivci (fyzické osobě), bude stačit příjmový doklad; pokud si publikaci objedná firma (právnická osoba), vystavíte fakturu.

Pokud uvažujete o prodeji knihy přes knižní obchody, pak silně doporučuji, aby kniha měla přiděleno nejen ISBN, ale i čárový kód (kvůli „čtečkám“ na pokladnách). Takový čárový kódu je (tuším) možné získat současně i ISBN číslem (podrobnosti bohužel neznám).

Co se týká prodeje knihy, máte dvě možnosti: vlastní prodej a přes obchodníka. V případě vlastního prodeje počítejte s navýšením koncové ceny pro zákazníka v důsledku poštovného; je-li kniha malé hmotnosti, lze ji poslat jako „obyčejný dopis“ - konkrétní cenu zjistíte na nejbližší poště. Nejste-li plátci DPH (což platí v naprosté většině případů), pak prodejní cena nezahrnuje DPH (jedná-li se o vlastní prodej knihy), tj. nikde v publikaci nesmíte mít „cenu bez DPH“ a cenu s „DPH“. Cena je jen jedna, a to cena prodejní.

Prodej přes obchodníka: Je velmi vhodné si dopředu ujasnit, přes koho budete zboží prodávat, v jakém nákladu a za jakých podmínek. Počítejte s vysokou marží jednotlivých obchodníků; je naprosto běžné, že marže se pohybuje v řádu cca 40 procent prodejní ceny knihy. Obchodník již bude plátcem DPH (v naprosté většině případů), tj. prodejní cena knihy již bude obsahovat DPH ve výši 5%.

Jistě jsem nevyčerpal dané téma „do mrtě“, nicméně jsem se snažil poskytnout všechny informace všem, kteří se vydají podobnou cestou jako já a na jejímž konci je hotová kniha a spokojení čtenáři :-) Takže, do toho a hodně štěstí :-)

Verze 2007-04-04

Pavel Kříž
ebook.craftcom.net

P.S.: Originál tohoto článku je k dispozici ve formátu PDF na mém webu...

Jsou zobrazeny jen nové komentáře. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Stále nevím kde získan kód ISBN k mé nové knize kam se zaregistrovat? Je v databázy nějaký formulář? poslední
JoudaJouda 14.06.2010 13:22
JoudaJouda

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru