Přidat aktualitu mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Vyšiel nový TypeScript 2.1

Tým, ktorí sa pohybujú vo svete najnovších technológií pre vývoj webu, nemusím TypeScript predstavovať. Je to jazyk, ktorý prináša typovú kontrolu do JavaScriptu a zjednodušuje vývoj a údržbu javascriptových aplikácií. Priam by som povedal, že je to nevyhnutnosť pre vývoj serióznejších aplikácií v JavaScripte v tímoch, kde počet ľudí je väčší ako 2 (a to si nie som istý, či som to číslo nedal príliš vysoké).

Dnes vyšla už verzia 2.1. Najväčšou novinkou v tejto verzii je asi async/await pre podporu asynchrónnych funkcií už od ES3, vďaka čomu je možné používať promisy prehľadnejším spôsobom.

Medzi ďalšie novinky patrí jednoduchšie kopírovanie a rozširovanie objektov (let copy = { ...original }, let merged = { ...foo, ...bar, baz: 10 }) ale aj ich deštrukturovanie (let { a, b, c, ...defghijklmnopqrstuvwxyz } = alphabet). Rozšírila sa aj podpora typov objektov. Jedným z nich je napr. keyof operátor, pomocou ktorého je možné obmedziť hodnoty premennej podľa kľúčov daného objektu. Ďalším je lookup typ, ktorý definuje typ daný kľúčom daného objektu. A v neposlednej rade je to mapovaný typ (mapped type, napr. { [P in "name" | "age" | "location"]: boolean }), pomocou ktorého sa dajú v spojení s keyof jednoducho definovať odvodené typy ako napr. Partial (type Partial<T> = { [P in keyof T]?: T[P] }), Readonly (type Readonly<T> = { readonly [P in keyof T]: T[P] }) a ďalšie.

TypeScript je podporovaný okrem Visual Studia aj v editoroch ako napr. Sublime Text, Visual Studio Code, Atom a určite aj mnohých iných.

Předmět Autor Datum
Nenašly se žádné komentáře.

Zpět na aktuality Přidat komentář k aktualitě Nahoru