Předmět Autor Datum
AT+SAPBR=0,1
Wikan 30.08.2021 18:12
Wikan
Já se omlouvám jestli jsem tady s tím otravoval ale nevím si rady ,jaký je přenos binární nebo znako…
Víťa 30.08.2021 19:28
Víťa
Jako už obvykle jsi nenapsal žádné informace potřebné po radu. To ses to vážně ještě po těch X letec…
Wikan 30.08.2021 20:59
Wikan
Já se omlouvám tak tedy tady je příklad jak dostat pomocí FTP a domácí sítě obrázek na FTP server ht…
Víťa 31.08.2021 10:02
Víťa
Error tam máš, protože zapisuješ dřív, než ti přijde odpověď na předchozí commmand. Po: AT+FTPPUT=2…
Wikan 31.08.2021 10:33
Wikan
To vím taky ten paket dat se nepřenesl ,ale mě o to že na FTP serveru nemám data které jsou když pře…
Víťa 31.08.2021 10:47
Víťa
i na FTP se mě povedlo něco přenést na FTP serveru nemám data No tak se rozhodni, co vlastně máš n…
Wikan 31.08.2021 10:52
Wikan
Nemám stejné data které tam očekávám
Víťa 31.08.2021 10:57
Víťa
Nikde nenastavuješ typ přenosu. FTP je standardně textový/ASCII protokol, takže pokud chceš přenášet…
cif 31.08.2021 12:58
cif
Tak ještě jednou jsou tam chyby některé pakety nejsou přeneseny díky moc za pomoc
Víťa 31.08.2021 20:12
Víťa
Evidentně tam chybí začátek. A ten tam chybí, protože začínáš odesílat dříve, než ti přijde odpověď…
Wikan 31.08.2021 21:13
Wikan
Takže jak to upravit prodloužit čekání ? a taky se potřebují podívat tu část zdrojaku který dělá ten…
Víťa 01.09.2021 07:53
Víťa
while (!Serial.available()); https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/s…
Wikan 01.09.2021 09:13
Wikan
Já to mám tak zatím tak že posílám AT příkazy s ESP32 CAM do modulu SiM800 a odpovědi s toho jdou na… poslední
Víťa 01.09.2021 10:46
Víťa

Já se omlouvám jestli jsem tady s tím otravoval ale nevím si rady ,jaký je přenos binární nebo znakový ?

void takePhoto() {

   
 camera_fb_t * fb = NULL;
 
 
 // Take Picture with Camera
 fb = esp_camera_fb_get(); 
 if(!fb) {
  Serial.println("Camera capture failed");
  return;
 }

 /*
  * Upload to ftp server
  */
 

 ftp.ChangeWorkDir(ftp_path);
 ftp.InitFile("Type I");

 String nombreArchivo = "picture.jpg";
 // timeClient.getFormattedTime()+".jpg"; // AAAAMMDD_HHMMSS.jpg
 Serial.println("Nahravani "+nombreArchivo);
 int str_len = nombreArchivo.length() + 1; 
 
 char char_array[str_len];
 nombreArchivo.toCharArray(char_array, str_len);
 
 ftp.NewFile(char_array);
 ftp.WriteData( fb->buf, fb->len );
 ftp.CloseFile();
 
 /*
  * Free
  */
 esp_camera_fb_return(fb); 

****************************************
a tady co dělám špatně ?

Serial.print("AT+FTPPUTNAME=\"picture.jpg\"\r");
Serial.flush();
delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 Serial.print("AT+FTPPUT=1\r");
Serial.flush();
delay(3000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 int c=(fb->len)/1024;
for(int l=0;l<=c;l++){

Serial.print("AT+FTPPUT=2,1024\r");

Serial.flush();
delay(3000); 
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 } 
 for(int i=0;i<=1024;i++)
   Serial.print(fb->buf[poz]);
   poz++;
 // put your setup code here, to run once:
delay(3000);
}
int z=(fb->len)%1024;
Serial.print("AT+FTPPUT=2,");
Serial.print(z);
Serial.print("\r");
Serial.flush();
 for(int i=0;i<=z;i++){
   Serial.print(fb->buf[poz]);
   poz++;
 }
Serial.print("AT+FTPPUT=2,0\r");
Serial.flush(); 
 esp_camera_fb_return(fb); 
  Serial.print("AT+SAPBR=0,1\r"); 
 Serial.flush();

díky

Já se omlouvám tak tedy tady je příklad jak dostat pomocí FTP a domácí sítě obrázek na FTP server https://www.youtube.com/watch?v=8e4fjskXfoI&ab_channel=GuillermoSampallo a mě napadlo nebýt vázaný na domácí WiFi a použít pro přenos fotky mobilní internet

#include "esp_camera.h"

// Pin definition for CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM   32
#define RESET_GPIO_NUM  -1
#define XCLK_GPIO_NUM   0
#define SIOD_GPIO_NUM   26
#define SIOC_GPIO_NUM   27

#define Y9_GPIO_NUM    35
#define Y8_GPIO_NUM    34
#define Y7_GPIO_NUM    39
#define Y6_GPIO_NUM    36
#define Y5_GPIO_NUM    21
#define Y4_GPIO_NUM    19
#define Y3_GPIO_NUM    18
#define Y2_GPIO_NUM    5
#define VSYNC_GPIO_NUM  25
#define HREF_GPIO_NUM   23
#define PCLK_GPIO_NUM   22

camera_config_t config;

void setup() {
  
 Serial.begin(9600);
 initCamera();
 takePhoto();
 ATInternet();
}

void loop() {
 //takePhoto();
 //delay(10000);
//}
}

void initCamera() {
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_XGA;//FRAMESIZE_UXGA; // FRAMESIZE_ + QVGA|CIF|VGA|SVGA|XGA|SXGA|UXGA
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 } 
 // Init Camera
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 } 
}

void takePhoto() { 
 byte dat=0;
 camera_fb_t * fb = NULL;
 // Take Picture with Camera
 fb = esp_camera_fb_get(); 
 Serial.print("Velikost obrazu: ");
 Serial.print(fb->len);
 Serial.print(" B,");
 Serial.print((fb->len)/1024);
 
 Serial.println(" KB");
 Serial.print((fb->len) % 1024);
 //Serial.print("0x");
 /*for(int i=0;i<fb->len;i++)
   Serial.print(fb->buf[i], HEX);*/
Serial.println("");
// dat = HEX(fb->buf);
 //Serial.write(fb->buf,fb->len);
 if(!fb) {
  Serial.println("Camera capture failed");

  while(fb->len){
//   dat=fb->buf,fb->len;
  //Serial.print(fb->buf,fb->len); 
  }
  return;
 }
 /*
  * Free buffer cam
  */
 esp_camera_fb_return(fb);
}
void ATInternet(){
 int poz=0;
 int dopocet=1024;
 camera_fb_t * fb = NULL;
 // Take Picture with Camera
 fb = esp_camera_fb_get(); 
 String mesage="";
 delay(10000);
 Serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"\r");
 Serial.flush();
 delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 Serial.print("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"\r");
 Serial.flush();
 delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 Serial.print("AT+SAPBR=1,1\r");
 Serial.flush();
 delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 Serial.print("AT+SAPBR=2,1\r");
 Serial.flush();
 delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
Serial.print("AT+FTPCID=1\r");
Serial.flush();
 delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 
 Serial.print("AT+FTPSERV=\"***********\"\r");
 Serial.flush();
 delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }

Serial.print("AT+FTPUN=\"*********\"\r");
Serial.flush();
 delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 
Serial.print("AT+FTPPW=\"********\"\r");
Serial.flush();
delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 
Serial.print("AT+FTPPUTPATH=\"/**************/\"\r");
Serial.flush();
delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 
Serial.print("AT+FTPPUTNAME=\"picture.jpg\"\r");
Serial.flush();
delay(1000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 Serial.print("AT+FTPPUT=1\r");
Serial.flush();
delay(3000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 int c=(fb->len)/1024;
for(int l=0;l<=c;l++){

Serial.print("AT+FTPPUT=2,1024\r");

Serial.flush();
delay(3000);
 while(Serial.available()){
  mesage=mesage+Serial.read();
 }
 for(int i=0;i<=1024;i++)
   Serial.print(fb->buf[poz]);
   poz++;
 // put your setup code here, to run once:
delay(3000);
}
int z=(fb->len)%1024;
Serial.print("AT+FTPPUT=2,");
Serial.print(z);
Serial.print("\r");
Serial.flush();
 for(int i=0;i<=z;i++){
   Serial.print(fb->buf[poz]);
   poz++;
 }
Serial.print("AT+FTPPUT=2,0\r");
Serial.flush();
}

tady je výpis ze seriového monitoru i na FTP se mě povedlo něco přenést ale pár desitek KB ale něco je tam špatně nevím co ? díky

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru