Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internet "do zásuvky" a tarify

Zdra­vím, mě­la bych do­taz na ně­ko­ho, kdo se v tom­to vy­zná. Po­tře­bo­va­la bych do­ma za­ří­dit in­ter­net pro 2 uži­va­te­le (hlav­ně PC přes ka­bel, pří­pad­ně i Wi­Fi a tím pá­dem mo­bil, tablet...). Do­ma už má­me pev­ný in­ter­net (op­ti­ka? asi?), ale s tím jsou jed­no­du­še pro­blémy a už je na něm uži­va­te­lů dost, na­víc na něm bě­ží O2 TV a ta se při vy­tí­že­ní sí­tě se­ká - pro­to chci in­ter­net "pro se­be" (vlast­ně pro 2). O na­vý­še­ní rych­los­ti ne­má smy­sl uva­žo­vat, O2 v na­ší ob­las­ti má jed­no­du­še pro­blémy.
Na­pa­dl mě te­dy in­ter­net, tak ja­ko bý­vá na cha­tách atd., čis­tě jen mo­dem v zá­suv­ce, se sim kar­tou. Bo­hu­žel se v tom ab­so­lut­ně ne­vy­znám a v na­bíd­kách se ztrá­cím. Ne­ví­te, co mám (a kde) přes­ně hle­dat? Po­pří­pa­dě ně­ja­ké kon­krét­ní ti­py? Po­čí­ta­če bu­de­me vy­u­ží­vat cel­kem hod­ně, na stu­di­um, kou­ká­ní hod­ně vi­deí, ně­jak sta­ho­vá­ní a hra­ní- te­dy cel­kem ná­lož dat. Ne­mám tu­še­ní ja­ký ta­rif zvo­lit aby to utá­hl. Na­víc bu­du mít do­ma vlast­ní mo­dem, tak ne­vím, jest­li jsou na­bíd­ky vždy jen s mo­de­mem, ne­bo ne.
Dě­ku­ji za od­po­vě­di :)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
mobilné dáta furt vyjdú draho a bez garancie rychlostí... na také náročné používanie je vhodný pevný…
Ale 10.09.2021 00:47
Ale
No, doma už pevný internet je, ale běží na něm i TV a v počtu lidí v kolika tam momentálně jsme to i…
Kokoska 10.09.2021 01:12
Kokoska
Ahoj. Smysl má bavit se jen o kabelových připojeních. Jakékoliv bezdrátové připojení je "nouzové" a…
Flash_Gordon 10.09.2021 09:30
Flash_Gordon
Internet přes Wi-Fi rozhodně nemusím být horší. Bydlím na vesnici, jsem připojen přes Wi-Fi (místní…
Zdenál 10.09.2021 09:50
Zdenál
Omlouvám se, že jsem tak neschopná 😅. Přes WiFi znamená, že to není připojené "kabelem" (myšleno int…
Kokoska 10.09.2021 10:36
Kokoska
Internet přes WiFi v tomto případě znamená, že má poskytovatel někde v blízkosti vašeho bydliště "an…
Kurt 10.09.2021 10:42
Kurt
Myslím že jsme okres Kolín... už jsem na nějaké poskytovatele koukala. Umístění té antény, montáž...…
Kokoska 10.09.2021 10:53
Kokoska
To nainstaluje firma, která vám bude poskytovat internet, to neřešte. Okres Kolín je 743,6 km² podle… poslední
Kurt 10.09.2021 12:11
Kurt

No, doma už pevný internet je, ale běží na něm i TV a v počtu lidí v kolika tam momentálně jsme to internet nezvládá (ani 30 Mb/s). Navýšení nemá smysl, protože v dané oblasti jednoduše O2 pracuje takto na max. Hledám proto alternativu. Co vím, tak 2 pevné sítě doma nezapojím.

Ahoj. Smysl má bavit se jen o kabelových připojeních.
Jakékoliv bezdrátové připojení je "nouzové" a většinou o dost horší, než kabelové.

Tedy v úvahu připadá jen jiný poskytovatel přes jinou kabelovou síť.

Pokud bydlíte někde mimo město, bývají tam lidé vděční i za ten 30Mb/s.

Je mi líto, že jsem Vás nepotěšil, ale bohužel tak se to má.
O "internetu" přes mobil či Wi-Fi ani neuvažujte, bude ještě horší. Opravdu.

Internet přes Wi-Fi rozhodně nemusím být horší. Bydlím na vesnici, jsem připojen přes Wi-Fi (místní poskytovatel), po navýšení rychlosti před cca 3 roky mám rychlost 50/20 Mb/s a jede to bez výpadků (až na několik výjimek při bouřkách), nejnižší rychlost co jsem kdy otestoval byla 35 Mb/s download a 15 Mb/s upload.
Ale samozřejmě vždy záleží na konkrétním poskytovateli...

Omlouvám se, že jsem tak neschopná 😅. Přes WiFi znamená, že to není připojené "kabelem" (myšleno internetovým)? Celé mi jde jen o to, že jednoduše nemůžu využít už kabelový internet a potřebuji tedy něco bezdrátového.

Internet přes WiFi v tomto případě znamená, že má poskytovatel někde v blízkosti vašeho bydliště "anténu" tedy přístupový bod a na váš dům potom umístí druhou (přijímací) anténu, kterou na to AP nasměruje.
Proto je vždy lepší napsat alespoň přibližnou lokalitu vašeho bydliště, abychom mohli poradit, kdo u vás internet poskytuje.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru