Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vido z mobilu na web

Funguje bezva i po přidání -c:v libx264

kvetos@kvetos:~$ sudo su
[sudo] heslo pro kvetos:
root@kvetos:/home/kvetos# cd Stažené
root@kvetos:/home/kvetos/Stažené# ffmpeg -i test_social_snehulak_ostrava.mp4 -c:v libx264 -c:a test_social_snehulak_ostrava-avc.mp4
ffmpeg version 4.2.4-1ubuntu0.1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
built with gcc 9 (Ubuntu 9.3.0-10ubuntu2)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=1ubuntu0.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-nvenc --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100
libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100
libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100
libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100
libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100
libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100
libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100
Trailing options were found on the commandline.
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'test_social_snehulak_ostrava.mp4':
Metadata:
major_brand : mp42
minor_version : 0
compatible_brands: isommp42
creation_time : 2022-01-05T07:00:42.000000Z
com.android.version: 11
com.android.capture.fps: 30.000000
Duration: 00:00:25.84, start: 0.000000, bitrate: 10214 kb/s
Stream #0:0(eng): Video: hevc (Main) (hvc1 / 0x31637668), yuv420p(tv, bt709/bt709/smpte170m), 1920x1080, 9959 kb/s, SAR 1:1 DAR 16:9, 30.01 fps, 30 tbr, 90k tbn, 90k tbc (default)
Metadata:
rotate : 90
creation_time : 2022-01-05T07:00:42.000000Z
handler_name : VideoHandle
Side data:
displaymatrix: rotation of -90.00 degrees
Stream #0:1(eng): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 256 kb/s (default)
Metadata:
creation_time : 2022-01-05T07:00:42.000000Z
handler_name : SoundHandle
At least one output file must be specified
root@kvetos:/home/kvetos/Stažené#

POZOR! Když jsem přidal -c:v libx264 -crf26, tak nefunguje....
Unrecognized option 'crf26'.
Error splitting the argument list: Option not found

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny