Video editory III - Kdenlive

Niko Bellic, 01.09.2014 02:00, Multimedia, 9 odpovědí (16029 zobrazení)

Přestože existuje spousta kvalitních nástrojů pro práci s videem pro OS Windows, stojí za zmínku i open source projekty na Linuxu. Jeden z nich, video editor Kdenlive, bude stručně popsán v tomto článku.

Starší články:

http://pc.poradna.net/a/view/1091884-video-editory -ii-vegas-movie-studio
http://pc.poradna.net/a/view/1073976-video-editory -i-uvod-jednoduchy-editor-zdarma

Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) je projekt malé skupiny vývojářů, který byl založen v roce 2002. Je určen pro prostředí KDE, ale není problém jej nainstalovat a používat i v jiných prostředích, např. GNOME. Editor je založen na MLT (multimediální open source framework pracující s knihovnami z FFmpeg). Díky tomu editor podporuje spoustu formátů videa a zvuku a operací s nimi. Protože jde o open source, je k dispozici zdarma.

http://www.kdenlive.org/

Instalace:

Aby si editor mohli vyzkoušet i uživatelé, kteří se na Linuxu příliš neorientují, bude postup ukázán na nejrozšířenější distribuci Ubuntu ve verzi 14.04 LTS. Jak si Ubuntu nainstalovat se dozvíte například zde:

http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/Průvodce instalací

Po instalaci systému bude potřeba doinstalovat některé nástroje, které nebyly do distribuce zařazeny (kvůli autorským právům). Místo instalace jednotlivých nástrojů samostatně můžeme zvolit jednodušší cestu a nainstalovat si balíček ubuntu-restricted-extras. Kromě knihoven potřebných pro práci s multimédii obsahuje např. Microsoft TrueType fonty a Flash plugin. Jak balíček nainstalovat je popsáno zde:

https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormat s

Instalaci samotného Kdenlive je možné provést z Centra softwaru pro Ubuntu, ovšem jak upozorňují sami autoři, tato verze je zastaralá a lepší je používat nejnovější verzi z jejich repositáře. Postup je popsán zde:

http://kdenlive.org/download-ubuntu

Nejrychlejší způsob je zkopírovat posloupnost příkazů dole na stránce a spustit ji v terminálu (Shift+Ctrl+V a potvrdit enterem). Všechny součásti se stáhnou a nainstalují automaticky.

Spuštění:

Po prvním spuštění se objeví průvodce nastavením. V něm je možné zkontrolovat přítomnost potřebných SW součástí, nastavit výchozí profil videa, výchozí složku pro projekty a nahrávací zařízení. Tohoto průvodce lze později spustit znovu, pokud bude potřeba něco změnit.

Prostředí editoru připomíná Sony Vegas. Standardně je vlevo okno s importovanými soubory, uprostřed okno s efekty a přechody, vpravo náhled videa a dole časová osa s video a audio stopami. Velikost oken lze měnit a v nabídce Pohled ukládat svá nastavení. Také je možné přidávat další okna, např. ukazatel hlasitosti zvuku.

http://pc.poradna.net/file/view/19675-okno-male-pn g

Práce v editoru:

Každý projekt by měl začínat volbou vhodného profilu. Podle parametrů videí, která chceme zpracovávat, nebo podle požadovaných parametrů výstupu zvolíme ve vlastnostech projektu příslušný profil.

http://pc.poradna.net/file/view/19690-vlastnosti-p rojektu-png

Za zmínku stojí jedna zajímavá funkce. Editor může videa od určitého rozlišení překódovat na své pracovní soubory (zástupné klipy), se kterými se pracuje po celou dobu editace. Tato videa mají nízké rozlišení a tak je práce plynulá i na slabších počítačích. Při renderování se již pracuje se zdrojovým videem v plné kvalitě. Generování zástupných klipů lze zapnout ve vlastnostech projektu, nebo defaultně pro všechny projekty v nastavení Kdenlive. Tady je také možné měnit parametry. Video se kóduje do mpeg2 s rozlišením 640x360 px a s datovým tokem 700 kbps. Doporučuji ale tok zvýšit alespoň na 3000 kbps. Obraz je poté kvalitnější.

http://pc.poradna.net/file/view/19678-zastupne-sou bory-png

Import souborů se provádí pravým klikem do levého okna a volbou Přidat klip. Takto lze importovat veškerý multimediální obsah. Při importu prvního videa se může objevit upozornění o nevhodném nastavení projektu a nabídka několika profilů, které se nejvíce shodují s parametry videa (rozlišení, fps). Při importu dalších videí se již upozornění neobjevuje i když mají rozdílné parametry. Upozornění lze ale ignorovat a ponechat libovolné nastavení projektu.

http://pc.poradna.net/file/view/19677-zmena-profil u-png

Dole se nachází časová osa a stopy videa a zvuku. Standardně jsou k dispozici 3 video stopy a 2 audio stopy. Další stopy je možné přidávat pravým klikem do záhlaví stopy a volbou Vložit stopu. V nabídce se zvolí video nebo audio stopa a umístění na ose. Stejně jako v jiných editorech platí hierarchie, že obsah v nadřazené stopě překrývá obsah ve stopách pod ní.

http://pc.poradna.net/file/view/19679-nova-stopa-p ng

Importovaný obsah se přetáhnutím umístí na časovou osu do příslušné stopy. Video i zvuk vytvoří bloky s náhledem (klipy), které lze přesouvat, rozdělovat, mazat, aplikovat efekty atd. Blok s videem obsahuje i zvuk.

http://pc.poradna.net/file/view/19680-video-stopa- png

Zvuk videa lze přesunout do samostatné audio stopy (pravý klik na video – Oddělit audio).

http://pc.poradna.net/file/view/19681-video-zvuk-p ng

Je však stále napevno spojen s videem, takže s přesouváním bloku videa se přesouvá i blok zvuku. Je možné také úplně oddělit zvuk od videa (pravý klik na video – Zrušit seskupení klipů). Poté je možné přesouvat každý blok zvlášť. To se hodí např. při špatné synchronizaci zvuku s videem, nebo pokud je v projektu potřeba pouze zvuk videa.

Klipy se rozdělují nástrojem střihu (ikonka nůžek vpravo dole – myší se najede na příslušné místo a levým klikem se blok rozdělí), nebo přesnějším způsobem, což je přesunutí jezdce na příslušné místo (lze přesně krokovat po snímcích šipkami) a stiskem Shift+R.

http://pc.poradna.net/file/view/19682-strih-png

Každý klip je možné libovolně přesouvat myší. Pokud je potřeba přesunout více klipů, poslouží Nástroj pro práci s místem (ikonka šipky vpravo dole). Tímto nástrojem lze uchopit klip a posunovat i veškerý obsah, který je napravo od něj. Hodí se při větších změnách v rozpracovaném projektu.

Na rozdělené klipy je možné aplikovat celou řadu přechodů (prolínačky). Způsob se od jiných editorů trochu liší. Klipy překrývat nelze, takže je potřeba umístit druhý klip do nadřazené, nebo podřazené video stopy, přesunout kousek nad první klip a poté aplikovat přechod (pravý klik na video – Přidat přechod a vybrat si z nabídky). Běžné lineární prolnutí mezi dvěma klipy je tu pod názvem Rozplynutí a k dispozici je spousta dalších, jako např. posouvání jednoho obrazu do druhého (Sklouznutí) apod. Mezi stopami se objeví světle žlutý blok s názvem přechodu. Jeho délku lze samozřejmě libovolně upravovat. Vždy ale musí být mezi překrytím dvou klipů videa. V prostředním okně se objeví nastavení přechodu (pokud je k dispozici). Jestliže se přechod nechová tak jak by měl, stačí zaškrtnout políčko Obrátit směr. Záleží totiž, jestli jde o prolnutí z podřazené stopy do nadřazené, nebo opačně.

http://pc.poradna.net/file/view/19683-prolnuti-png

Do videa je také možné přidat mnoho efektů (pravý klik na video – Přidat efekt a vybrat si ze seznamu). Nastavení efektu se rovněž objeví v prostředním okně. Efekty jsou rozděleny do kategorií. Výběr je opravdu velký. Od barevných korekcí přes deformaci obrazu, ořezání obrazu, přiblížení, rychlost přehrávání, efekty starých filmů atd. U každého klipu lze nastavit stmívání a roztmívání, stejně tak postupné zesílení a zeslabení u zvuku. V pravém nebo levém horním rohu klipu se po najetí myši objeví zelené kolečko a tažením lze nastavovat délku roztmívání, nebo stmívání (v klipu se objeví trojúhelník).

http://pc.poradna.net/file/view/19684-stmivani-png

I zvuk lze doplnit o různé efekty. Nejčastěji asi bude potřeba regulace hlasitosti. Je možné trvale změnit hlasitost (Přidat efekt – Oprava audia – Zesílení). Hodnota lze nastavovat od 0 až po 1000%. Nebo jako v jiných editorech lze měnit hlasitost plynule (Přidat efekt – Oprava audia – Hlasitost pomocí klíčových snímků). V klipu se objeví světle šedá přímka, na kterou je možné umísťovat body (klíčové snímky) a měnit hlasitost v různých bodech na různou hodnotu. Mezi nimi se pak hlasitost plynule mění. Jen je třeba dávat pozor, aby hlasitost nepřesáhla 0 dB. Poté dochází k ořezání, což způsobuje degradaci. Je proto vhodné si zobrazit úrovně zvuku (Pohled – Audio signál) a sledovat, zda není zesílení příliš velké.

http://pc.poradna.net/file/view/19685-hlasitost-pn g

http://pc.poradna.net/file/view/19686-hlasitost-kl ic-png

V projektu je také možné vytvářet titulky (pravý klik do levého okna – Vytvořit titulky). V editačním okně lze nastavovat spoustu parametrů textu.

http://pc.poradna.net/file/view/19687-titulky-edit -png

Pokud má být titulek průhledný, musí se umístit nad klip, který bude pozadím. Mezi klipy se objeví přechod Afinita.

http://pc.poradna.net/file/view/19688-titulky-stop a-png

Zde se nastavuje velikost, průhlednost, umístění v obraze (otočení, zkosení) a pomocí klíčových snímků lze nastavení plynule měnit. Je tak možné vytvářet různé animace textu (přílet, prolnutí, zvětšení, odlet) přesně podle představy.

http://pc.poradna.net/file/view/19689-titulky-afin ita-png

Jednoduchý projekt vytvořený v Kdenlive pak může vypadat např. takto.

http://pc.poradna.net/file/view/19692-projekt-maly  -png

Export:

Po dokončení projektu můžeme video exportovat (tlačítkem Renderovat). Podle zvoleného cíle jsou k dispozici formáty a profily:

Do souboru (MP4 Xvid nebo x264, MPEG-2, HDV, Raw DV)
DVD (výsledkem je MPEG-2 video v kontejneru VOB)
Pouze audio (nekomprimovaný WAV)
Webové stránky (WebM, Theora, Flash)
Multimediální přehrávače (Xvid 4 v AVI, WMV7, Quicktime)
Bezeztrátový/HQ (bezeztrátové formáty)
Mobilní zařízení (x264 s nízkým rozlišením)

http://pc.poradna.net/file/view/19691-render-png

V každém profilu lze nastavit skenování (progresivní, prokládané, auto), počet vláken použitých k renderování, datový tok videa a zvuku, zaškrtnout použití 2 průchodů (pomalejší rendering, ale kvalitnější výstup), změna měřítka (jiné rozlišení, než video v projektu) a export metadat.
Zkušení uživatelé mohou měnit přímo parametry pro enkodér (ffmpeg) a vytvářet si vlastní profily.

Závěr:

Kdenlive je výborný nelineární editor s intuitivním ovládáním, snadnou instalací a s poměrně širokými možnostmi. Jde o open source projekt, takže je zcela zdarma. Trochu zamrzí jen občasná nestabilita. Je proto vhodné používat vždy nejnovější verzi.

Odpovědět


PředmětAutorDatum
Re: Video editory III - Kdenlive L-Core02.09.2014 19:27
Re: Video editory III - Kdenlive Niko Bellic02.09.2014 21:41
Re: Video editory III - Kdenlive Rce09.09.2014 23:31
Re: Video editory III - Kdenlive host02.09.2014 21:01
Re: Video editory III - Kdenlive Rce09.09.2014 23:35
Re: Video editory III - Kdenlive Niko Bellic09.09.2014 23:52
Re: Video editory III - Kdenlive Rce11.09.2014 02:04
Re: Video editory III - Kdenlive audax11.09.2014 09:00
Re: Video editory III - Kdenlive posledníxc02.11.2015 18:12

TOPlist