Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Video editory III - Kdenlive

Registrovaný Niko Bellic, , Multimédia, 9 komentářů (16530 zobrazení)

Přestože existuje spousta kvalitních nástrojů pro práci s videem pro OS Windows, stojí za zmínku i open source projekty na Linuxu. Jeden z nich, video editor Kdenlive, bude stručně popsán v tomto článku.

Starší články:

http://pc.poradna.net/a/view/1091884-video-editory -ii-vegas-movie-studio
http://pc.poradna.net/a/view/1073976-video-editory -i-uvod-jednoduchy-editor-zdarma

Kdenlive (KDE Non-Linear Video Editor) je projekt malé skupiny vývojářů, který byl založen v roce 2002. Je určen pro prostředí KDE, ale není problém jej nainstalovat a používat i v jiných prostředích, např. GNOME. Editor je založen na MLT (multimediální open source framework pracující s knihovnami z FFmpeg). Díky tomu editor podporuje spoustu formátů videa a zvuku a operací s nimi. Protože jde o open source, je k dispozici zdarma.

www.kdenlive.org

Instalace:

Aby si editor mohli vyzkoušet i uživatelé, kteří se na Linuxu příliš neorientují, bude postup ukázán na nejrozšířenější distribuci Ubuntu ve verzi 14.04 LTS. Jak si Ubuntu nainstalovat se dozvíte například zde:

Průvodce instalací

Po instalaci systému bude potřeba doinstalovat některé nástroje, které nebyly do distribuce zařazeny (kvůli autorským právům). Místo instalace jednotlivých nástrojů samostatně můžeme zvolit jednodušší cestu a nainstalovat si balíček ubuntu-restricted-extras. Kromě knihoven potřebných pro práci s multimédii obsahuje např. Microsoft TrueType fonty a Flash plugin. Jak balíček nainstalovat je popsáno zde:

https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormat s

Instalaci samotného Kdenlive je možné provést z Centra softwaru pro Ubuntu, ovšem jak upozorňují sami autoři, tato verze je zastaralá a lepší je používat nejnovější verzi z jejich repositáře. Postup je popsán zde:

download-ubuntu

Nejrychlejší způsob je zkopírovat posloupnost příkazů dole na stránce a spustit ji v terminálu (Shift+Ctrl+V a potvrdit enterem). Všechny součásti se stáhnou a nainstalují automaticky.

Spuštění:

Po prvním spuštění se objeví průvodce nastavením. V něm je možné zkontrolovat přítomnost potřebných SW součástí, nastavit výchozí profil videa, výchozí složku pro projekty a nahrávací zařízení. Tohoto průvodce lze později spustit znovu, pokud bude potřeba něco změnit.

Prostředí editoru připomíná Sony Vegas. Standardně je vlevo okno s importovanými soubory, uprostřed okno s efekty a přechody, vpravo náhled videa a dole časová osa s video a audio stopami. Velikost oken lze měnit a v nabídce Pohled ukládat svá nastavení. Také je možné přidávat další okna, např. ukazatel hlasitosti zvuku.

[http://pc.poradna.net/file/view/19675-okno-male-pn g]

Práce v editoru:

Každý projekt by měl začínat volbou vhodného profilu. Podle parametrů videí, která chceme zpracovávat, nebo podle požadovaných parametrů výstupu zvolíme ve vlastnostech projektu příslušný profil.

[http://pc.poradna.net/file/view/19690-vlastnosti-p rojektu-png]

Za zmínku stojí jedna zajímavá funkce. Editor může videa od určitého rozlišení překódovat na své pracovní soubory (zástupné klipy), se kterými se pracuje po celou dobu editace. Tato videa mají nízké rozlišení a tak je práce plynulá i na slabších počítačích. Při renderování se již pracuje se zdrojovým videem v plné kvalitě. Generování zástupných klipů lze zapnout ve vlastnostech projektu, nebo defaultně pro všechny projekty v nastavení Kdenlive. Tady je také možné měnit parametry. Video se kóduje do mpeg2 s rozlišením 640x360 px a s datovým tokem 700 kbps. Doporučuji ale tok zvýšit alespoň na 3000 kbps. Obraz je poté kvalitnější.

[http://pc.poradna.net/file/view/19678-zastupne-sou bory-png]

Import souborů se provádí pravým klikem do levého okna a volbou Přidat klip. Takto lze importovat veškerý multimediální obsah. Při importu prvního videa se může objevit upozornění o nevhodném nastavení projektu a nabídka několika profilů, které se nejvíce shodují s parametry videa (rozlišení, fps). Při importu dalších videí se již upozornění neobjevuje i když mají rozdílné parametry. Upozornění lze ale ignorovat a ponechat libovolné nastavení projektu.

[http://pc.poradna.net/file/view/19677-zmena-profil u-png]

Dole se nachází časová osa a stopy videa a zvuku. Standardně jsou k dispozici 3 video stopy a 2 audio stopy. Další stopy je možné přidávat pravým klikem do záhlaví stopy a volbou Vložit stopu. V nabídce se zvolí video nebo audio stopa a umístění na ose. Stejně jako v jiných editorech platí hierarchie, že obsah v nadřazené stopě překrývá obsah ve stopách pod ní.

[http://pc.poradna.net/file/view/19679-nova-stopa-p ng]

Importovaný obsah se přetáhnutím umístí na časovou osu do příslušné stopy. Video i zvuk vytvoří bloky s náhledem (klipy), které lze přesouvat, rozdělovat, mazat, aplikovat efekty atd. Blok s videem obsahuje i zvuk.

[http://pc.poradna.net/file/view/19680-video-stopa- png]

Zvuk videa lze přesunout do samostatné audio stopy (pravý klik na video – Oddělit audio).

[http://pc.poradna.net/file/view/19681-video-zvuk-p ng]

Je však stále napevno spojen s videem, takže s přesouváním bloku videa se přesouvá i blok zvuku. Je možné také úplně oddělit zvuk od videa (pravý klik na video – Zrušit seskupení klipů). Poté je možné přesouvat každý blok zvlášť. To se hodí např. při špatné synchronizaci zvuku s videem, nebo pokud je v projektu potřeba pouze zvuk videa.

Klipy se rozdělují nástrojem střihu (ikonka nůžek vpravo dole – myší se najede na příslušné místo a levým klikem se blok rozdělí), nebo přesnějším způsobem, což je přesunutí jezdce na příslušné místo (lze přesně krokovat po snímcích šipkami) a stiskem Shift+R.

[http://pc.poradna.net/file/view/19682-strih-png]

Každý klip je možné libovolně přesouvat myší. Pokud je potřeba přesunout více klipů, poslouží Nástroj pro práci s místem (ikonka šipky vpravo dole). Tímto nástrojem lze uchopit klip a posunovat i veškerý obsah, který je napravo od něj. Hodí se při větších změnách v rozpracovaném projektu.

Na rozdělené klipy je možné aplikovat celou řadu přechodů (prolínačky). Způsob se od jiných editorů trochu liší. Klipy překrývat nelze, takže je potřeba umístit druhý klip do nadřazené, nebo podřazené video stopy, přesunout kousek nad první klip a poté aplikovat přechod (pravý klik na video – Přidat přechod a vybrat si z nabídky). Běžné lineární prolnutí mezi dvěma klipy je tu pod názvem Rozplynutí a k dispozici je spousta dalších, jako např. posouvání jednoho obrazu do druhého (Sklouznutí) apod. Mezi stopami se objeví světle žlutý blok s názvem přechodu. Jeho délku lze samozřejmě libovolně upravovat. Vždy ale musí být mezi překrytím dvou klipů videa. V prostředním okně se objeví nastavení přechodu (pokud je k dispozici). Jestliže se přechod nechová tak jak by měl, stačí zaškrtnout políčko Obrátit směr. Záleží totiž, jestli jde o prolnutí z podřazené stopy do nadřazené, nebo opačně.

[http://pc.poradna.net/file/view/19683-prolnuti-png ]

Do videa je také možné přidat mnoho efektů (pravý klik na video – Přidat efekt a vybrat si ze seznamu). Nastavení efektu se rovněž objeví v prostředním okně. Efekty jsou rozděleny do kategorií. Výběr je opravdu velký. Od barevných korekcí přes deformaci obrazu, ořezání obrazu, přiblížení, rychlost přehrávání, efekty starých filmů atd. U každého klipu lze nastavit stmívání a roztmívání, stejně tak postupné zesílení a zeslabení u zvuku. V pravém nebo levém horním rohu klipu se po najetí myši objeví zelené kolečko a tažením lze nastavovat délku roztmívání, nebo stmívání (v klipu se objeví trojúhelník).

[http://pc.poradna.net/file/view/19684-stmivani-png ]

I zvuk lze doplnit o různé efekty. Nejčastěji asi bude potřeba regulace hlasitosti. Je možné trvale změnit hlasitost (Přidat efekt – Oprava audia – Zesílení). Hodnota lze nastavovat od 0 až po 1000%. Nebo jako v jiných editorech lze měnit hlasitost plynule (Přidat efekt – Oprava audia – Hlasitost pomocí klíčových snímků). V klipu se objeví světle šedá přímka, na kterou je možné umísťovat body (klíčové snímky) a měnit hlasitost v různých bodech na různou hodnotu. Mezi nimi se pak hlasitost plynule mění. Jen je třeba dávat pozor, aby hlasitost nepřesáhla 0 dB. Poté dochází k ořezání, což způsobuje degradaci. Je proto vhodné si zobrazit úrovně zvuku (Pohled – Audio signál) a sledovat, zda není zesílení příliš velké.

[http://pc.poradna.net/file/view/19685-hlasitost-pn g]

[http://pc.poradna.net/file/view/19686-hlasitost-kl ic-png]

V projektu je také možné vytvářet titulky (pravý klik do levého okna – Vytvořit titulky). V editačním okně lze nastavovat spoustu parametrů textu.

[http://pc.poradna.net/file/view/19687-titulky-edit -png]

Pokud má být titulek průhledný, musí se umístit nad klip, který bude pozadím. Mezi klipy se objeví přechod Afinita.

[http://pc.poradna.net/file/view/19688-titulky-stop a-png]

Zde se nastavuje velikost, průhlednost, umístění v obraze (otočení, zkosení) a pomocí klíčových snímků lze nastavení plynule měnit. Je tak možné vytvářet různé animace textu (přílet, prolnutí, zvětšení, odlet) přesně podle představy.

[http://pc.poradna.net/file/view/19689-titulky-afin ita-png]

Jednoduchý projekt vytvořený v Kdenlive pak může vypadat např. takto.

[http://pc.poradna.net/file/view/19692-projekt-maly  -png]

Export:

Po dokončení projektu můžeme video exportovat (tlačítkem Renderovat). Podle zvoleného cíle jsou k dispozici formáty a profily:

Do souboru (MP4 Xvid nebo x264, MPEG-2, HDV, Raw DV)
DVD (výsledkem je MPEG-2 video v kontejneru VOB)
Pouze audio (nekomprimovaný WAV)
Webové stránky (WebM, Theora, Flash)
Multimediální přehrávače (Xvid 4 v AVI, WMV7, Quicktime)
Bezeztrátový/HQ (bezeztrátové formáty)
Mobilní zařízení (x264 s nízkým rozlišením)

[http://pc.poradna.net/file/view/19691-render-png]

V každém profilu lze nastavit skenování (progresivní, prokládané, auto), počet vláken použitých k renderování, datový tok videa a zvuku, zaškrtnout použití 2 průchodů (pomalejší rendering, ale kvalitnější výstup), změna měřítka (jiné rozlišení, než video v projektu) a export metadat.
Zkušení uživatelé mohou měnit přímo parametry pro enkodér (ffmpeg) a vytvářet si vlastní profily.

Závěr:

Kdenlive je výborný nelineární editor s intuitivním ovládáním, snadnou instalací a s poměrně širokými možnostmi. Jde o open source projekt, takže je zcela zdarma. Trochu zamrzí jen občasná nestabilita. Je proto vhodné používat vždy nejnovější verzi.

Předmět Autor Datum
Parádní článek! Pro některé uživatele by mohlo být výhodou, že na rozdíl od Vegasu či Premiéry je v…
L-Core 02.09.2014 19:27
L-Core
Škoda té občasné nestability. Např. mi zmizela tlačítka, která přepínají import a poznámky. Autoři z…
Niko Bellic 02.09.2014 21:41
Niko Bellic
Já si na stabilitu nemohu stěžovat. Padá méně než Widle :-)
Rce 09.09.2014 23:31
Rce
Díky za přínosný článek! :beer:
host 02.09.2014 21:01
host
Bezva článek, možná příliš stručný ale na seznámení uživatelům stačí. Kdenlive používám už dlouho, I…
Rce 09.09.2014 23:35
Rce
Děkuji. Pinnacle studio je pořád tak špatné jo? Já to používal naposledy ve verzi 11 a padalo to hod…
Niko Bellic 09.09.2014 23:52
Niko Bellic
S Pinnaclem jsem bojoval hodně. Pracovat s ním prostě nešlo. Když to sletělo po hodině práce, která…
Rce 11.09.2014 02:04
Rce
ono špatné ako špatné,na podporovanom hardwari/keď bolo pinnaclesys ešte pinnaclesys,bolo tam dosť p…
audax 11.09.2014 09:00
audax
Stále nevím jak nainstalovat to.. k ničemu tohle :-) poslední
xc 02.11.2015 18:12
xc

Parádní článek!
Pro některé uživatele by mohlo být výhodou, že na rozdíl od Vegasu či Premiéry je v češtině.

Z Linuxem se ale nekamarádím, takže nevyzkouším.

Škoda té občasné nestability. Např. mi zmizela tlačítka, která přepínají import a poznámky. Autoři za to možná ani nemohou (nějaký problém s GUI). Jinak by šlo bez pochyby doporučit jako dobrou alternativu k Vegas Movie Studio.

Bezva článek, možná příliš stručný ale na seznámení uživatelům stačí. Kdenlive používám už dlouho, IMHO lepší editor není ani ve Windows. Profi Lumiera (Cinelera) je příliš složitá pro amatéry, i když je též zdarma. Openshoot (ze kterého Kdenlive) vychází daleko kulhá v zadu. Mohu hrdinně prohlásit, že Kdenlive je stabilnější než Pinnacle studio (to je pro mně sprosté slovo).

Děkuji. Pinnacle studio je pořád tak špatné jo? Já to používal naposledy ve verzi 11 a padalo to hodně často. Předtím ve verzi 9 to samé. Asi se teda moc nezměnilo..
Vegas (ať už Pro nebo ořezané Movie Studio) jsi zkoušel? Mně to prostředí připadá takové přehlednější a spadl mi jen několikrát při importu nepodporovaného souboru. Během editace snad nikdy.

S Pinnaclem jsem bojoval hodně. Pracovat s ním prostě nešlo. Když to sletělo po hodině práce, která byla zcela v pr**li, tak jsem autory Pinnacla proklel od jejich předků až po potomky ve vzdálené galaxi ve formě energie. Také u verze 11 jsem už nevydržel a zařval mocným hladem "Nikdy více Pinnacle". Na to jsem chvíli používal CyberLink PowerDirector, ten fungoval dobře. Pak jsem přešel na Linux a zkoušel více nelineárních střižen, OpenShoot, PiTiVi, profi střižnu Cinelerra (a její fork Lumierra). Na celé čáře zvítězilo Kdenlive. To navíc když už náhodou (hlavně nevhodnou manipulací) spadne, tak si to průběžně ukládá (lze nastavit jak často) a není spousta práce v říti.

Srovnání nelineárních free střižen: http://www.kiv.zcu.cz/~lobaz/mhs/semestralky/2010/ vareka_strih.pdf pozor, srovnává starší verze, dneska už ty střižny umí daleko víc.

ono špatné ako špatné,na podporovanom hardwari/keď bolo pinnaclesys ešte pinnaclesys,bolo tam dosť popísané o odporúčaných čipsetoch,kombináciách s grafikami a doporučovanými verziami ovládačov pre čipsety a grafické karty/,tak to bežalo "lavou zadnou",ovšem vzhladom na to,že PS je software určené v prvom rade domácim spracovatelom videa ,je až neskutočne náročné vo svojich požiadavkách,ktoré bežný domáci užívatel len velmi ťažko bude ochotný akceptovať,resp.asi dobrovolne nebude meniť hardware podla toho,ako mu to káže software a už vôbec nebude ochotný stavať jednoúčelový počítač kvôli jednému programu,to je obrovská chyba pinnacle studia,požiadavkami je niekde na rozhraní profi softwaru,pritom je samotný program určený domácemu užívatelovi a tieto v podstate nezmyselné veci pretrvávajú od verzie k verzii ,taký canopus edius/edius neo,sony vegas,adobe premiere elements a podobné programy išli inou cestou,základ beží stabilne na bežnom konzumnom počítači a to čo nieje danou zostavou podporované sa nespustí a hotovo,zbytok funguje a amatér doma nemusí riešiť problémy s nekompatibilitou čipsetu,verziou ovládačov grafickej karty a podobne....

Zpět na články Přidat komentář k článku