Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem PocketHome - vytápění - chytrá domácnost

Stále častěji se můžete setkat s různými systémy na ovládání domácnosti. Výrobců je mnoho (Danfoss, Jablotron, Elektrobock, ...). V dnešním článku se podíváme na českého výrobce Elektrobock a zaměříme se na řízení vytápění.

Nedávno jsem v rodinném domku měnil radiátory a tak jsem si řekl, že bych mohl nainstalovat systém na řízení vytápění s dálkovým ovládáním, programováním a přístupem přes internet.
Současná situace: rodinný domek s centrálním plynovým kotlem a několika teplotními zónami, kde není třeba topit celý den a přitom se požadavky na teplotu v zónách liší v průběhu dne. Z výrobců jsem zvolil český Elektrobock. Jednak jsem s ním měl dobré zkušenosti z minulosti a druhak je na tom cenově o něco lépe než konkurence. Elektrobock nabízí řešení pro nejrůznějších možností vytápění, včetně ovládání ventilů, spínání nejrůznějších zařízení, takže tzv. "chytrá domácnost" není omezena pouze na vytápění.

Stručný popis

Centrální jednotka umí pracovat v několika režimech. Kotel s podporou OpenTherm nebo bez podpory, aktivní (prioritní) režim hlavic, kdy si hlavice říkají o sepnutí kotle nebo pasivní režim, kdy řídící jednotka kontaktuje hlavice a na základě informací řídí kotel.

Podpora OpenTherm. Pokud kotel podporu zvládá, řídící jednotka umí ovládat spoustu věcí, řídit kotel na základě teploty vody atd. Bez podpory jednotka zapne nebo vypne kotel. Podle toho potřebujete odpovídající přijímač kotle. Já na plynovém kotli OpenTherm nemám.

- kotel s podporou OpenTherm - typicky kondenzační kotel
- kotel bez podpory OpenTherm - obyčejný automatický kotel

Režim řídící jednotky:

- PH- - v tomto režimu jednotka řídí ovládací prvky. Je možné nastavit hysterezi nebo PI regulaci, ekvitermní regulaci, nastavení, že místnost bude vytopena na požadovanou teplotu v zadaný čas...
- PH+ - v tomto režimu umožňují řídící prvky ovládat hlavici. Např. když teplota v určité místnosti poklesne, hlavice pošle signál řídící jednotce. V tomto režimu není tolik možností konfigurace jako v PH-, ale výrobce jej preferuje. Budu tedy pro používat režim PH+. Změnit režim centrální jednotky jde snadno kdykoliv.

Pár údajů:

- max. počet programů: 22. Každý program obsahuje sadu naprogramování pro jednotlivé dny v týdnu. Na jednoduchém programovatelném termostatu máte např. 9 programů a jednotlivé dny řešíte jednotlivými programy, zde máte k dispozici 22x7 programů...
- max. počet ovládaných prvků: 255
- komunikační frekvence: 433.92 MHz

Co budu potřebovat:

- Centrální jednotka - zvolil jsem typ PH-CJ37-BT. Umožňuje vše, co potřebuji a pokud by mi stačilo vzdálené ovládání jen v rámci dosahu BlueTooth, stačilo by to.
- Převodník z centrální jednotky na WiFi (existuje i LAN) PRE20
- Přijímač kotle PH-PK21
- Termostatické hlavice pro radiátory (počet dle radiátorů, které chcete ovládat) PH-HD23

[27551-prvky-jpg]

Software pro ovládání z PC i chytrého telefonu je k dispozici ke stažení zdarma na stránkách výrobce. Na slušné úrovni je i dokumentace. K ní mám drobné výhrady, že tam nejsou popsány všechny volby, případně chybí některé důležité informace na místě, kde by je člověk čekal (třeba výchozí heslo k dílkovému ovládání řídící jednotky).

Zprovoznění systému:

Budu popisovat pouze stručně, co je třeba udělat, aby nastavení bylo bezproblémové. Popíšu i problémy, se kterými jsem se potýkal. Detailní postupy i s vysvětlením jednotlivých možností s obrázky jsou v česky psané dokumentaci, která je v papírové podobě dodaná u každého prvku (centrální jednotka a převodník obsahují i CD se software) a v elektronické podobě volně ke stažení na stránkách výrobce.

1. Základní konfigurace programu

Já jsem si čekání na hardware zkrátil tím, že jsem si vše v programu nastavil, přidal ovládací prvky, nastavil spínací programy a přiřadil je k prvkům.

V programu můžete nahrát, případně nakreslit půdorys domu (pater). Osobně se mi osvědčilo nakreslit si jednoduchý obrys a ani to nerozdělovat na patra - ty nakreslit vedle sebe. Pak budete mít vše přehledně najednou. Místnosti si pojmenujte, přidejte si všechny ovládané prvky a ty si rozmístěte do místností.

Nastavte si programy - osobně jsem si definoval program pro každou místnost a prvkům pak přiřaďte programy. Prvků, u kterých to má smysl nastavte (pro program PH+, který jsem si zvolil) prioritní komunikaci. To znamená, že jakmile poklesne teplota v místnosti (možnost nastavení hystereze), prvek kontaktuje řídící jednotku. V neprioritním režimu řídící jednotka ve stanoveném intervalu kontaktuje ovládací prvky.

Při přiřazování fyzických prvků k programu pak jen v programu rozklinete prvek, na prvku aktivujete režim učení a spustíte režim "učení" v programu. Vlastní proces to 1-2s. Můžete postupovat i opačně - postupně přidávat prvky do programu.

Klíčový parametr pro režim PH+ je Funkce hlavice. Je to hodnota v %, která určuje kdy prioritní jednotka požádá o sepnutí kotle. Doporučená hodnota v manuálu je 40%, technik výrobce doporučuje začínat na 50%, mě se osvědčilo 60%. Pro představu - až se hlavice otevře víc jak je hodnota parametru, pak teprve požádá o sepnutí kotle. Hodnota bude individuální u každé soustavy. Nízká hodnota způsobí neustálé spínání kotle, vysoká zase kolísání teploty v místnostech.

Příklad, jak to může vypadat:

[27552-jf03bm-001079-png]

2. Zprovoznění převodníku na WiFi

K převodníku je CD s programem, který do PC nainstalujeme. Připojím napájení (adaptér) k převodníku, připojím přiloženým USB kabelem k PC. Je třeba být trpělivý. Podobná zařízení nejsou výkonné počítače. Počkejte, až po připojení napájení převodník naběhne. Detekce WiFi sítí trvá necelou minutu. Pak jen vyberete síť, zadáte heslo, port a nastavení uložíte. Doporučuji nastavit pevnou IP, budete ji potřebovat. Po změně IP adresy, pokud jste předtím měli automatické přidělení stiskněte opět tlačítko připojit. Kliknutím na tlačítko TEST se dozvíte i aktuální IP, pokud používáte automatické přidělení (DHCP).
Odpojte USB kablík, protože jinak je převodník v nastavovacím režimu a nebude přes něj fungovat připojení s řídící jednotkou.

3. Zprovoznění řídící jednotky

Řídící jednotku připojte k napájecímu adaptéru a RS232 kablíkem spojte řídící jednotku s převodníkem.
Pro konfiguraci je třeba nejprve řídící jednotku připojit k PC přes USB. Je sice možné ji konfigurovat "ručně" přímo na jednotce, ale to je práce pro masochisty. Aby bylo připojení přes USB funkční, je třeba nejprve zakázat případné připojení přes síť. Na jednotce stiskněte tlačítko [Func], pak zvolte režim Const (konstanty). Tlačítkem [i] se proklikejte na konstantu 23 - připojení USB. Hodnota "A" je aktivní, hodnota "-" je připojení přes síť.

Na PC si nainstalujte program PocketHome. Připojte řídící jednotku a spusťte program.
Po chvíli by se měla vlevo v dolním rohu zobrazit informace o tom, že je řídící jednotka připojená.
V seznamu řídících jednotek je vidět id řídící jednotky, podobně je vidět řídící jednotka i v konfiguraci.

V konfiguraci vyplňte IP adresu, kterou jste nastavili v převodníku, port a heslo "elbock". Zaškrtněte WiFi/ethernet komunikaci. Po chvíli program oznámí, že je třeba jej znovu spustit.
Odpojte USB kablík mezi řídící jednotkou od počítačem a spusťte program. Opět by se mělo vlevo ve stavovém řádku zobrazit, že je jednotka připojena. Pokud uvidíte zelené OK, vítězství je vaše.

4. Přidání ovládaných prvků k řídící jednotce

Přijímač kotle - zapnout do zásuvky, kablík z přijímače připojit do kotle a na přijímači stisknout na zadní straně tlačítko. V programu zvolte přidat prvek / PK21 a stiskněte tlačítko učení. Dojde ke spárování s kotlem.

Hlavice radiátoru. Na hlavici uvolněte na boku pojistný "šroubek" a hlavici vycvakněte. Otevřete dvířka baterií dole na hlavici a odstraňte papírek, který brání kontaktu.
Na základně hlavice nejprve zašroubujte (po směru hodinových ručiček) vnitřní kruh až na doraz a pak část se závitem našroubujte na radiátor. Tím zajistíte maximální součinnost hlavice. Pokud byste přišroubovali základnu hlavice v otevřeném stavu, nezbyl by prostor na otevření. Nepoužívejte hrubou sílu! Hlavici zacvakněte zpět a zajistěte šroubkem. Následně dojde k adaptaci hlavice na ventil - hlavice si projede krajní polohy a je připravena k provozu. Vycvaknutí se slouží i jako reset dat v hlavici. Na hlavici stiskněte tlačítko [i], tlačítko [-] a potvrďte tlačítkem [i]. Dostanete se do režimu učení. V programu přidejte hlavici HD23 a zapněte režim učení. Po chvíli (1-2s) se zobrazí v programu stav signálu a baterie a hlavice je přiřazena k jednotce. Tohle opakujte pro všechny hlavice. Doporučuji si hlavice pojmenovat, aby z názvu bylo jasné, že jde o hlavici a ve které místnosti je.

Dejte hlavicím čas, aby si zvykly na místnost. Asi 3 dny jim trvá, než posbírají dostatek dat a adaptují se - jak rychle místnost chládne, ohřívá se atd.

Co by se dalo vylepšit

- Pokud nastavujete systém z více zařízení (PC+mobil), bude docházet ke konfliktu a vy si budete muset vybrat, zda se mají má přednost nastavení v zařízení nebo v řídící jednotce. V telefonu to není až tak kritické. Ale na PC přenosem z řídící jednotky přijdete o rozmístění ovládacích prvků na půdorysu. Není to nic, co by se nedalo jednoduše a rychle opravit, ale je to otrava.
- Nepřenáší se názvy programů z PC do řídící jednotky a následně do mobilu
- Mohlo být jedno společné napájení řídící jednotky a převodníku. Dalo by se realizovat z převodníku po RS232 káblíku.
- Konektor adaptéru mohl být zalomený, nemusel trčet z boku řídící jednotky, ale to je jen kosmetika. Řídící jednotku po nastavení můžeme někam schovat, fyzicky po nastavení ji k ničemu nepotřebujeme. Může sloužit třeba jako teploměr v místnosti.
- Některé věci jsou pouze v mobilní aplikaci a ne v PC aplikaci. Např. možnost spustit znovu učení připojených jednotek. Hodily by se i v PC aplikaci.
- Trochu neintuitivní je nastavování časových intervalů v teplotním programu v programu pro PC. Některý sloupec, pokud na něj najedete má šedý čtvereček, to znamená, že po přetažení na časové ose se rozdělí nebo naopak pokud sloupec přetáhnete na existující, tak se sloučí. Chvíli trvalo, než jsem přišel, jak přidat do teplotního programu další časový interval nebo naopak interval zrušit.

Užitečné poznatky

Tady jsem pro vás nasbíral pár poznatků z praxe, které v některých případech doplňují dokumentaci, případně vám mohou ušetřit čas.

- Hlavice jsou inteligentní, asi 3 dny jim trvá, než nasbírají data a adaptují se na místnost.
- Nastavte v konfiguraci programu ve Funkce hlavice správnou hodnotu. Význam jsem popisoval v kapitole 1. Základní konfigurace programu.
- Osvědčilo se mi nastavit pro hlavice asi o 2,5°C vyšší teplotu než očekáváme v místnosti.
- Reset centrální jednotky - tlačítkem [R] je jednoduchý reset, tlačítko [OFF]+[R] je hard reset - to když se něco nepovede
- Reset hlavice uděláte jednoduše povolením zajišťovacího šroubku zboku, vycvaknutím hlavice a jejím zacvaknutím zpět
- Pokud je převodník nebo řídící jednotka připojena USB kablíkem k PC, jsou v nastavovacím režimu a nekomunikují "z venku"
- Pokud jste připojeni k řídící jednotce z PC, nepřipojíte se z telefonu a naopak
- Výchozí heslo k vzdálené komunikaci s jednotkou (WiFi i BlueTooth) je elbock.
- Občas se na telefonu zobrazí nějaká hlavice červeně. To je v případě, že tato hlavice vyžádala zapnutí kotle.
- Na hlavici jde zakázat ovládání (třeba kvůli dětem) společným stisknutím tlačítek [i] a [-], opětovné povolení pak [i] a [+]. Na hlavici se objeví symbol zámku
- Dobu provozu kotle, kterou vidíte v mobilní aplikaci po rozkliknutí spínače kotle najdete v PC aplikaci v menu Nastavení / Údržba.

Závěr

Pokud víte, čeho se vyvarovat a jak postupovat, je zprovoznění celého systému jednoduché. Získáte plnou kontrolu nad vytápěním v domácnosti. Nastavíte si (a centrálně ovládáte) vytápění v jednotlivých místnostech dle potřeb domácnosti. V režimu PH+ se kotel zapíná až v případě potřeby některé z prioritní hlavice. Není třeba tedy vytápět referenční (obvykle nejchladnější místnost) v domácnosti, když to nepotřebujeme.

Je to funkční systém, který můžete kdykoliv rozšířit o další prvky - příkladem může být bezdrátové centrální tlačítko, která spolupracuje s řídící jednotkou a např. zapne topení na určitou teplotu a dobu nebo naopak vypne topení při odchodu do zaměstnání nebo při topení krbem. Existuje spousta dalšího příslušenství, které se dá ovládat a nesouvisí s topením, např. osvětlení, věci kolem bazénu (spouštění filtrace, ovládání ohřevu) atd. Centrální jednotka zvládá nejen teplotní programy, ale i časové programy a 8 prvních programů je možné nastavit odlišně pro lichý a sudý týden.

Uznávám, že téměř stejnou věc (bez možnosti individuálně nastavovat teplotu v místnostech) dosáhnu s mechanickými termohlavicemi a levným termostatem v referenční místnosti za zlomek ceny, případně s programovatelnými hlavicemi např. z Lídlu (ty ale musím programovat individuálně na hlavici) a stejně potřebujete referenční termostat, který bude spínat kotel.

Předmět Autor Datum
Nenašly se žádné komentáře.

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru