Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem GIMP - fotomontáže - kouzlo s maskou vrstvy

Chceme-li nenápadně vkopírovat jeden obrázek do druhého, velmi nám v tom pomůže tzv. maska vrstvy. Ta zajistí plynulý přechod mezi oběma použitými obrázky.

1. Co je to maska vrstvy?

Maska vrstvy je vlastnost této vrstvy, která obsahuje body výhradně ve stupních šedi, tj. nabývá hodnot 0-255. Krajní nulové hodnoty jsou reprezentovány černou, která se chová jako plně transparentní. To znamená, že v místech, kde maska obsahuje černé body, se vrstva po aplikaci této masky stává průhlednou. Jinými slovy, vidíme pod ní plně prosvítat spodní vrstvu (pozadí). Naopak bílé body v masce vrstvu plně kryjí, na první pohled nepoznáme, že nějaká maska aplikovaná je. Body uvnitř intervalu 0-255 kryjí různě podle své hodnoty, nejsnáze si to představíme při vzniku masky aplikací přechodu od černé do bílé. A to je právě stěžejní okamžik, který nám umožní tvořit kouzla s prolínáním jednoho obrázku do druhého.

2. Příprava vrstev se dvěma obrázky

Chcete se někomu pochlubit, jak obrovské hřiby jste našli v nějakém nejmenovaném lese? V GIMPu si udělejte "důkaz" :-)

Otevřeme si obrázek, do kterého chceme vmontovat druhý. Přidáme Novou vrstvu a do ní vkopírujeme druhý obrázek. Tomuto hornímu obrázku přidáme průhlednost neboli alfa kanál (pravým myšidlem na tuto vrstvu -> Přidat alfa kanál).
Spodní vrstvu tedy tvoří obrázek houbového lesa, horní vrstva obsahuje snímek (patřičně zvětšeného) hřiba a tato vrstva má přidaný alfa kanál.

[http://pc.poradna.net/file/view/6804-prolni1-png]

Abychom měli později co nejméně starostí s různou tmavostí vrstev, je vhodné si ostře ohraničenou část houby rovnou vyselektovat.
Zobrazíme si samotnou vrstvu, tj. u vrstvy Pozadí vypneme viditelnost = klikneme na očičko.

[http://pc.poradna.net/file/view/6805-prolni2-png]

3. Úprava horní vrstvy

Např. pomocí Beziérových křivek (cest) obklikáme klobouček a vhodnou část jehličí za účelem odstranění tmavého pozadí za kloboučkem.

[http://pc.poradna.net/file/view/6806-prolni3-png]

Zvolíme Výběr z cesty a výběr vymažeme klávesou Delete.

[http://pc.poradna.net/file/view/6807-prolni4-png]

Tím nám zůstane čistý klobouček, ale okraje budou příliš kontrastní. Proto výběr zinvertujeme příkazem Vybrat -> Invertovat (Ctrl+I) a zapneme Rychlou masku kliknutím na červený čtvereček v levém dolním rohu obrázku.

[http://pc.poradna.net/file/view/6808-prolni5-png]

Nastavíme Gaussovské rozostření (Filtry -> Rozostření -> Gaussovské rozostření...), zde na 7px. Poté zakážeme Rychlou masku, znovu zinvertujeme a opět vymažeme. Potom zrušíme výběr přes Ctrl+Shift+A.

Pozn.: Důležité je vědět, že to, co se má zaoblit, musí zůstat odkryté Rychlou maskou, tj. ne červené. První použítí Delete nám zaručí, že horní okraje obrázku budou zcela odstraněné a tudíž se na ně bude aplikovat nulové rozostření. Teoreticky by totiž šlo vytvořit popisovaný výběr kloboučku, na něj aplikovat Rychlou masku, Gaussovské rozostření, vypnutí Rychlé masky a následné vymazání, jenže tento postup by měl za následek rozostřené okraje hran obrázku, které by překážely. Invertování zajistí, že se aktivní výběr překlopí okolo druhé části obrázku.

[http://pc.poradna.net/file/view/6809-prolni6-png]

4. Rozplynutí okrajů pomocí Masky vrstvy

Když zviditelníme i vrstvu lesa, dostaneme sice správně zobrazený horní kus hřiba, spodní část s jehličím ale stále bije do očí.

[http://pc.poradna.net/file/view/6810-prolni7-png]

A nyní již přichází ke slovu Maska vrstvy.
Vrstvě s hřibem přidáme Masku vrstvy kliknutím pravým myšidlem na vrstvu, v následném dialogu zvolíme Bílá (úplné krytí).

[http://pc.poradna.net/file/view/6811-prolni8-png]

Klikneme na masku vrstvy, která se nám objevila hned vedle miniatury houbičky, orámování musí vypadat stejně, jako na screenu.

[http://pc.poradna.net/file/view/6812-prolni9-png]

V nástroji Přechod nastavíme možnost z černého popředí do bílého pozadí.

[http://pc.poradna.net/file/view/6813-prolni10-png]

Stále kreslíme do masky vrstvy. V ní táhneme přechod zleva dole mírně vpravo nahoru.

[http://pc.poradna.net/file/view/6814-prolni11-png]

A hle! Velká část cizorodého jehličí splynula s lesní půdou podkladového obrázku lesa. Zároveň na miniatuře masky vidíme, jaký kus plochy vrstvy zabírá černá barva (propouštějící podklad) a jakou část bílá (zakrývající podklad houbou).

[http://pc.poradna.net/file/view/6815-prolni12-png]

Nyní musíme masku vrstvy použít, aby se spojila s obrázkem a předvedla své maskovací schopnosti. Takže klikneme na řádek s vrstvou a maskou pravým tlačítkem myši a vybereme Použít masku vrstvy

[http://pc.poradna.net/file/view/6816-prolni13-png]

Jakmile jsme zamaskovali levou stranu s jehličím, uděláme totéž s pravou stranou. Protože vrstvě nelze nastavit dvě masky zároveň, musíme to udělat tak, že s vrstvou napřed sloučíme první masku (jak jsme právě udělali) a poté již můžeme aktivovat další masku, stejným způsobem. Jen táhnutí přechodu bude jiným směrem.

[http://pc.poradna.net/file/view/6817-prolni14-png]

Druhou masku vrstvy také připojíme k vrstvě volbou Použít masku vrstvy

[http://pc.poradna.net/file/view/6818-prolni15-png]

5. Retušování přechodů mezi obrázky

Nyní zbývá zaretušovat přechody mezi jehličím ve vrstvě s lesem a ve vrstvě s houbou. Musíme obě vrstvy sloučit, aby se retuš projevila v celém obrázku.
Toto lze provést například postupným výběrem vhodné plochy přímo z obrázku a jejím postupným zakrýváním míst s "nevhodným" jehličím.

Druhou možností je použít klonovací razítko, kdy nabíráme vzorek také přímo z obrázku. Protože ale maximální velikost stopy štětce v GIMPu po instalaci je 19 px, je vhodné vytvořit si větší.

6. Vytvoření stopy klonovacího razítka

Klikneme na nástroj Klonovací razítko, rozbalíme přehled stop a dole v pravém rohu se ukáže ikonka štětce.

[http://pc.poradna.net/file/view/6820-stopa1-png]

Kliknutím na ni se otevře dialog stop. Volba Nová stopa nám dovolí nadefinovat si vlastní stopu štětce.

[http://pc.poradna.net/file/view/6821-stopa2-png]

Zvolila jsem poloměr 26 px a tvrdost 0,80 - čím větší poloměr, tím větší plochu stopa zabere a klesající tvrdost indikuje rozmazanější okraje stopy. Ostatní hodnoty jsem ponechala defaultní.

[http://pc.poradna.net/file/view/6822-stopa3-png]

Po zavření editoru stop křížkem se nová stopa objeví mezi ostatními stopami a již ji můžeme aktivně použít na retušování jehličí.
V závěru jsem opatrně rozmazala okraje stromu prosvítajícího velmi lehce za kloboučkem hřiba.

A hotový výsledek? To koukáte, jaké hřiby rostly loni v Posázaví :-p !

[http://pc.poradna.net/file/view/6823-prolnuti-hoto  vo-jpg]

Jsou zobrazeny jen nové komentáře. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Díky za super návod, i pro laika jako jsem já je to srozumitelný a dost podrobný, díky! poslední
PetrSou 21.10.2012 16:42
PetrSou

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru