Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je platná faktura poslaná přes internet?

V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.29)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29) Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z.z.“.

Faktúra môže byť vyhotovená písomne alebo so súhlasom zákazníka elektronicky. Podľa úpravy zákona o DPH platnej od 1.5.2004 do 31.12.2004 elektronicky vyhotovená faktúra musela obsahovať zaručený elektronický podpis. V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 bola zrušená podmienka, že elektronicky vyhotovená faktúra musela byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Od 1.1.2006 sa opätovne táto podmienka do zákona o DPH zakotvuje s tým rozdielom, že už sa nevyžaduje elektronický podpis zaručený.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny