Předmět Autor Datum
Nedám Ti presnú odpoveď, ale niekde som čítal, že sa musia v EU uznávať aj takéto faktúry. Údajne k…
pme 05.10.2006 18:23
pme
Platna je, spousta firem takto funguje. Jen musis zajistit, abys dokazal, ze faktura prisla. Pokud d…
Jan Fiala 05.10.2006 18:35
Jan Fiala
Jo díky moc za odpověď, budu žádat o potvrzení příjmu faktury.
T.I.P 05.10.2006 18:37
T.I.P
Ano, pokud splňuje náležitosti daňového dokladu.
Kurt 05.10.2006 18:37
Kurt
Když dodavatel není být plátce DPH, nesmí daňový doklad vystavit. Platná (z hlediska účetnictví) po…
L-Core 05.10.2006 19:50
L-Core
Áno, je platná. Vy ste v legislatíve dopredu, takže u vás to určite platí dlhšie. U nás to umožňuje…
msx. 05.10.2006 18:48
msx.
Dnes mi právě přišla z Esetu a píšou, že je platná jako tištěná. (spubor .pdf)
zdesmy 05.10.2006 18:48
zdesmy
Takže mohu odesílat jen v pdf?
T.I.P 05.10.2006 18:56
T.I.P
Asi proto, že to pdf se zamkne
zdesmy 05.10.2006 18:59
zdesmy
Nám chodia fa niekedy zo zahraničia v pdf, kde je naskenovaná pečiatka a podpis, čiže vytlačíme a je…
pme 05.10.2006 19:03
pme
ano, i s podpisem a razítkem a někdy i pečiatkou:-D
zdesmy 05.10.2006 19:04
zdesmy
V § 27/2 zákona o DPH č.235/2004 se píše o tom, že daňový doklad může být vystaven se souhlasem osob…
Kurt 05.10.2006 19:06
Kurt
Díky moc.
T.I.P 05.10.2006 19:19
T.I.P
V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky…
pme 05.10.2006 19:21
pme
Doplňuju: razítko a podpis nejsou povinnou součástí faktur. Určitě to znáte od Telecomu či u faktur…
L-Core 05.10.2006 19:52
L-Core
Na druhou stranu by tam měl být vyznačen zápis podnikatele do obchodního či dokonce jiného (např. ži…
Paullus 05.10.2006 20:22
Paullus
...a povinnou součástí je i IČO výstavce faktury.
L-Core 05.10.2006 20:29
L-Core
Můžete mi tady prosím stručně napsat co vše musí ta faktura přes internet obsahovat? Díky.
T.I.P 05.10.2006 20:50
T.I.P
Nikdy jsi neviděl fakturu? Nebo je takový problém si nějakovou vzorovou na internetu stáhnout? A v…
host 05.10.2006 20:55
host
A to budeš ty faktury posílat? :-?
karel 05.10.2006 20:56
karel
T.I.P rozjede velkej byznys..... http://pc.poradna.net/question/view/35293-kde-najdu -dobrej-job-na…
host 05.10.2006 20:59
host
http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthre ad&topic=35619&forum=3
Kurt 05.10.2006 21:07
Kurt
Ta faktura není pro mě!
T.I.P 06.10.2006 07:20
T.I.P
To není podstatné. Řešíme zde, jestli je taková faktura platná. Až se budeš hodně nudit, tak si proč…
Kurt 06.10.2006 07:33
Kurt
je platná i když spousta účetních (zejména ze státní správy) vám bude tvrdit, že když to není na pap… poslední
cody 07.10.2006 00:09
cody

Když dodavatel není být plátce DPH, nesmí daňový doklad vystavit.
Platná (z hlediska účetnictví) po vytištění samozřejmě je. Je platná i v elektronické formě, je-li opatřena elektronickým podpisem... bla bla... a její příjemce s takovou formou souhlasí. Z hlediska příjemce je důkazní povinnost oprávněnosti takovéto faktury v účetnictví (nákladech, výdajích) na jeho straně.

Z hlediska dodavatele (vystavující takto fakturu) je vhodné příjem takové faktury si nechat potvrdit, nejedná-li se např. o trvale se opakující platby (měsíčně za internet) - aby se odběratel později nevymlouval, že nic nedostal.

V § 27/2 zákona o DPH č.235/2004 se píše o tom, že daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění, i v elektronické podobě, pokud je opatřen elektr. podpisem nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daň. dokladu elektronickou výměnou informací (EDI).
K EDI zákon obsahuje poznámku, že jde o čl.2 Doporučení Komise 1994/820/ES z 19.10.1994 o právních aspektech elektronické výměny informací.

V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.29)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29) Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z.z.“.

Faktúra môže byť vyhotovená písomne alebo so súhlasom zákazníka elektronicky. Podľa úpravy zákona o DPH platnej od 1.5.2004 do 31.12.2004 elektronicky vyhotovená faktúra musela obsahovať zaručený elektronický podpis. V období od 1.1.2005 do 31.12.2005 bola zrušená podmienka, že elektronicky vyhotovená faktúra musela byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Od 1.1.2006 sa opätovne táto podmienka do zákona o DPH zakotvuje s tým rozdielom, že už sa nevyžaduje elektronický podpis zaručený.

je platná i když spousta účetních (zejména ze státní správy) vám bude tvrdit, že když to není na papíře s podpisem a razítkem tak to neplatí. Skutečně je nejdůležitější akceptování faktury plátcem. zde je vyjádření :
Dotaz : mohu přijmout fakturu bez razítka a podpisu ?
Faktura - daňový doklad, nemá razítko a podpis.
Daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ). Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá. Stanovisko MF: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje, z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru