Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je platná faktura poslaná přes internet?

je platná i když spousta účetních (zejména ze státní správy) vám bude tvrdit, že když to není na papíře s podpisem a razítkem tak to neplatí. Skutečně je nejdůležitější akceptování faktury plátcem. zde je vyjádření :
Dotaz : mohu přijmout fakturu bez razítka a podpisu ?
Faktura - daňový doklad, nemá razítko a podpis.
Daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ). Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá. Stanovisko MF: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje, z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny