Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Energetická chytrá sít

V České debatě o budoucnosti energetiky, hlavně kvůli tlačence na Temelín, jsem začal vnímat zkreslování, nebo ještě lépe záměrné zatajování, některých informací, zejména ze strany obhájců rozšíření. Ti byli zdaleka nejvíc slyšet, protože dostávali největší prostor v mediích. Jistě jste ale v debatách zaslechli pojem chytrá síť, nebo také smart grid. Vždy však mlhavě, bez vysvětlení, co to vlastně znamená. A přesně vysvětlení tohoto konceptu se věnují nasledující řádky. Co to je, k čemu by to mohlo být dobré a že nastoupená německá cesta může být i zajímavá.

Jistě se shodneme, že Česká implementace podpory obnovitelných zdrojů energie, se mírně řečeno nepovedla. Původní dobrá myšlenka v podpoře malých lokálních zdrojů se díky našim hamižným politikům zvrtla v obrovský tunel pro pár vyvolených. A tímto došlo také k obrovskému zkreslení v očích veřejnosti, kde v podstatě sluneční energie = tunel. Zřejmě jsme politiky vystavovali malému tlaku, že si dělali co chtěli, to nechme stranou a pokusme se to třeba změnit i v následujících volbách, a pojďme se podívat, co ta chytrá síť vlastně umí.

Chytrou sítí nazveme propojení zdrojů (elektrárny, obnovitelné zdroje), spotřebičů (uživatelé, firmy) a akumulátorů (přečerpávací elektrárny, baterie) a počítačových technologií, kde centrální řídící prvek sítě v každém okamžiku ví, kde se kolik elektřiny vyrábí (a umí některé zdroje ovlivňovat), kde má jakou akumulační kapacitu (a je schopen ji využívat) a kolik kde elektřiny spotřebovávají (a může omezeně řídít zátěž).

Je to jedna dlouhá věta se spoustou informací, tak si jednotlivé kousky rozebereme.

Začnu tím technologicky nejnáročnějším, a zároveň nejjednodušším na vysvětlení. Tou je jakási energetická obdoba počítačové sítě, kde si jednotlivé prvky povídají s centrálním řízením, kolik je u nich volná kapacita, kolik mají naakumulováno, kolik vyrábi, kolik spotřebovávají. Tato síť by musela být pochopitelně dost zabezpečená, pokud možno nepřístupná z venku. Každý spotřebitel nebo výrobce by musel být vybaven zařízením (obdoba elektroměru), které by tyto komunikační funkce zastávalo. A dostáváme s k bezpečnosti, pochopitelně, každý doma by tedy měl přístupový bod do této sítě. Masivní útok, vedený s cílem zničit energetickou soustavu by musel by tak musel mít tísíce (a nejlépe velkoodběratelů či velkovýrobců) hacknutých zařízení, unikátních šifrovacích klíčů. Což je řekněme málo pravděpodobné a dá se s tím žít. K tomuto bodu předpokládám bouřlivou diskusi.

Zdroje, a spojím je zároveň i s akumulátory, můžeme rozdělit podle několika hledisek, já však využiji rozdělení na zdroje, které umíme řídit (klasické elektrárny) a které jsou závislé na vnějších vlivech (většina obnovitelných zdrojů). Jistě okamžitě padne námitka, že řídit tyto dva typy zdrojů v jedné síti není vůbec jednoduché, čím víc neřiditelných, tím hůř, a zdroje které umíme řídit zpravidla nereagují tak pružně, aby byly schopny efektivně vyvažovat špičky způsobené obnovitelnými zdroji. Zde si pomůžu malým návrhem pro regulační zákony, k obnovitelným zdrojům. Dovedete si představit, kdyby každý provozovatel obnovitelného zdroje měl za povinnost mít k dispozici akumulátor o kapacitě 30 minut maximálního výkonu zdroje? To není až tak nepředstavitelná hodnota a je realizovatelná i s dnešními bateriemi. Vývoj slibuje poměrně v brzké době ještě efektivnější akumulátory. A ve spojení s chytrou sítí představuje obrovskou devizu. V chytré síti by pak akumulátor byl záměrně držen na poloviční kapacitě, aby byl schopen vyvážit patnáctiminutové špičky do obou směrů. Samozřejmě akumulátorem nemusí být jen povinná baterie u každého panelu, ale třeba i elektromobil nebo vodní přečerpávací elektrárna. Někdo by si dokonce mohl založit živnost na provozu akumulátorovny, levnou energii ve špičkách na kupovat, dráž při nedostatcích prodávat. Nemusel by na to sáhnout, třeba celý rok (občasná kontrola stavu baterií), vše by řídila chytrá síť, pro kterou by to byl jen další bod s nějakou akumulační kapacitou, ale bez zdroje. Ale zpět ke zdrojům. Díky chytré sítí a malé akumulační kapacitě by pak řízení konvenčních zdrojů nemuselo být tak skokové, tudíž by mohly být využity levné zdroje (jaderná, "uhelná" - nemám je rád, či v budoucnosti třeba termojaderná - projekt Iter, doporučuji sledovat :-D).

Celý koncept by vypadal nějak takto:

[19857-energie-png]

Ukažmě si to na příkladu:

Větrný park kdesi ve středním Německu, zvedl se velký vítr. V konvenční sítí by měli velký problém, kam dostat tu ohromnou špičku a jak rychle utlumit konvenční zdroje. Přebytek vyráběné energie velice zatěžuje rozvodnou soustavu, stávající akumulační zdroje (jen vodní přečerpávací elektrárny) jedou naplno. V případě přítomnosti akumulátoru a chytré sítě je však situace radikálně jiná. Opře se vítr do lopatek, následně chytrá síť dostává informaci, že existuje přebytek výroby u zdroje, který se nedá regulovat a akumulátory u zdroje se začínají plnit. Chytrá síť připraví řízený útlum konvenčního zdroje (se záměrným propadem, aby se akumulátory opět dostaly na 50% své kapacity) a dojde postupně k vyvážení sítě do nové situace. Pochopitelně, můžeme navrhnout, že někde jinde se dopolední slunce opře do solárního parku, opět hlavní roli hraje akumulační kapacita samotné elektrárny, která pokryje největší špičku a umožní síti reagovat na nově vzniklé situace. Můžeme dále šroubovat náš scénář a tím se postupně dostaneme k poslední kategorii a to jsou spotřebiče. Řekněme, že máme v soustavě zakomponováno mnoho obnovitelných (neřiditelných - kromě odpojení) zdrojů a je nedělní dopoledně. Je po deštích, vodní elektrárny jedou naplno, vylezlo krásné teplé červencové sluníčko a fouká mírný vítr. Máme v síti víc energie, než je aktuální spotřeba a konvenční elektrárny nejde více tlumit (kromě toho je odstavit, což je proces na dost dlouho), kam s energii? Dobrá, některé koncové body vědí, že mají ve své sítí ještě další akumulátor, elektromobil, mohou tedy například přepnout na rychlonabíjení přebytkovou (levnou) elektřinou, může sepnout ohřev teplé vody i nad teplotu nastavenou běžně termostatem, může se pustit ohřev bazénu, může se třeba spustit naplněná pračka či myčka, klimatizace sepnout dřív a preventivně vychladit o stupeň méně. Nelze považovat za výmluvu, že takové spotřebiče neexistují, pochopitelně, nemáme chytrou síť, proč by je někdo vyráběl. Ale to jsou pořád jen malé spotřeby v porovnání s ohromným výkonem elektráren. Nedávno jsem četl v článku týkajícího se německého energetického konceptu, že nějaký výrobce hliníku je ochoten se přizpůsobit obnovitelným zdrojům a nechat jet tavící pece v době přebytku elektrické energie. Jistě v průmyslu najdeme dost příkladů, které by se daly podobným způsobem upravit. I oni mohou těžit (přebytková elektřina je nejlevnější) z chytrých sítí. A že přestane foukat vítr, najednou zajde slunce? Pokud se dostáváme do situace, kdy se nám plní akumulátory obnovitelných zdrojů, bude přebytková elektřina ještě minimálně 15 minut, než se zdroje vybijí, to už je doba, se kterou lze počítat (a zpeněžit). Až kdyby ani tato opatření nestačila, došlo by po naplnění kapacity k odpojování obnovitelných zdrojů, což je pochopitelně nežádoucí, cílem je využívat je na 100%. Větší množství zdrojů také umožní snadnější údržbu, odstavení jedné velké elektrárny kvůli údržbě nemusí být téměř poznat. Taktéž je to samozřejmě s malými zdroji. Při konceptu tří obřích elektráren výpadek jedné z nich bude znatelně cítit. A udržovací elektrárny by v podstatě nemusely být tak obří, četl jsem o možnosti mikro jaderných reaktorů na jedno použití. Koupit jaderný zdroj s výkonem několika MW a po vyhoření (za 20 let) ho zase vyhodit (obrazně řečeno).

Spotřebiče tedy, jak už bylo řečeno, mohou být přizpůsobeny potřebám chytré sítě a v konečném důsledku na tom může spotřebitel i vydělat. Pochopitelně takové spotřebiče, u kterých to má smysl. Těžko budu s vařením oběda čekat, až mi začne svítit sluníčko, uprostřed seriálu se mi vypne televize, protože právě přestalo foukat nebo svařovací robot na lince v automobilce počká, až bude špička. Pokud do sítě zakomponujeme určitý prvek predikce, váš "elektroměr" bude znáš váš časový profil - kdy přijede elektromobil, kdy odjíždí, kdy se pere, kdy se vaří, může například využít akumulační kapacitu elektromobilu i k pokrytí vyšší spotřeby (baterie se bude vybíjet), když bude vědět, že obvykle to auto stává v noci garáži a nikam nejede. Taktéž na myčce či pračce může jít nastavit vyper, když bude špička, nejpozději však, aby bylo vypráno ve čtyři odpoledne, na bojleru udržuj teplotu 54°C, když bude špička, ohřej na 70°C atd.

Všechny tyto části dohromady tvoří smysluplný celek, který klade maximální důraz na efektivní využití obnovitelných zdrojů s konvenčními elektrárnami jako udržovacím prvkem. Díky chytré síti to nemusí vůbec být plynové elektrárny, které jsou dost rychlé na to, aby byly schopné pokrýt špičky způsobené obnovitelnými zdroji, ale na provoz velice drahé. Mohou to být klasické konvenční elektrárny jako například jaderné. Nedávno jsem četl informaci o laboratorních prototypech solárních panelů s účinností 30% (oproti 15% v současné době). Dovedete si to představit? 300W z jednoho metru čtverečního solárního panelu? Na pokrytí spotřeby domku by mohlo stačit 20 takových panelů. A to už se na střechu vejde. Vývoj v oblasti akumulátorů také zrychlil, zejména s požadavkem elekromobility. V celkem dohledné době se tak můžeme dočkat energeticky úplně soběstačných domů. Ale i ty by bez chytré sítě byly jen poloviční výhodou. V našich zeměpisných šířkách by prostě v létě byl ohromný přebytek energie (netopí se, svítí víc sluníčko), který by se nevyplatil skladovat do zimy a v zimě je energie zase více třeba. Ve spojení s chytrou sítí by byl tento náš dům energeticky většinu času soběstačný, přebytky by mohl předávat do sítě dalším spotřebitelům a v případě nedostatku by zase energii bral. Majitel domu by tak zaplatil, nebo naopak třeba dostal zaplacený jen rozdíl, jestli více energie spotřeboval, nebo vyrobil.

Ostatně, energeticky téměř nezávislý dům lze mít už i dnes. Hledal jsem zařízení, do kterého by se připojil solární panel, akumulátor, přívod z vnější sítě a pochopitelně vnitřní zátěže. Vycházel jsem z předpokladu, že když bych koncept takového zařízení vymyslel já, musel to udělat už někdo chytřejší přede mnou. A nemýlil jsem se, zařízení skutečně existuje a jmenuje se PowerRouter

[http://www.advancedeco.co.nz/Content/Images/conten  t/solarpowerrouter1.png]

[Nedap-Powerrouter-self-use.png]

Doufám jen, že tvůrci naší energetické koncepce zohlední také nové technologie a možnosti, které nabízejí a postupně upustí od slepé podpory obřích zdrojů (ČEZu). S chytrou sítí a obnovitelnými zdroji totiž vyděláme všichni - spotřebitelé na energetické soběstačnosti a nízkých účtech za elektřinu, majitelé rozvodné soustavy nižším namáháním a my všichni lepším životním prostředím. Cílem je lokálně vyrobenou elektřinu spotřebovat lokálně. Jediný, kdo na tom pochopitelně nevydělá jsou velké kolosy jako ČEZ, které by z role zlatých dolů, proti kterým se člověk nemohl bránit a je na nich prostě závislý, přešly do role udržovacích zdrojů (v zimních měsících více, v letních méně). České specifikum - správce rozvodné (a tedy i chytré) sítě nesmí být zároveň velkovýrobcem elektřiny.

Předmět Autor Datum
Zajímavý koncept. Zní to docela dobře. Kámen úrazu bude v posledním odstavci. Bohužel. Zlomit posled…
Zarniwúp 18.09.2014 01:29
Zarniwúp
To není žádný můj výmysl, tohle je vize, která stála na počátku proměny německé energetiky. Jen u ná…
JR_Ewing 18.09.2014 05:31
JR_Ewing
Ne že bych s tebou nesouhlasil, ale: - o termojaderné fúzi se hovoří už roky jako o technologii, kt…
touchwood 18.09.2014 06:57
touchwood
Ano, hovoří se jaderné fůzi o ní roky. Ale před dvaceti lety bylo schopni udržet plazmu na pár milis…
JR_Ewing 18.09.2014 07:31
JR_Ewing
No právě, akumulační funkce.. Z mého pohledu je to zatím ten největší problém, protože klasické elek…
touchwood 18.09.2014 08:13
touchwood
Jo, to je rozhodně schůdná cesta. Vidíš, na tuhle větev vývoje eko aut jsem úplně zapoměl. Na malé d…
JR_Ewing 18.09.2014 08:28
JR_Ewing
Tvoje poznámka mě po chvilce hledání dovedla k tomuto: tech . Sice to není pro domácí použití, vypad…
JR_Ewing 18.09.2014 08:58
JR_Ewing
Těch 90%? To je kompletní tepelná účinnost. Přijde mi, že počítají i teplo, které (samozřejmě) vyrob…
Zarniwúp 18.09.2014 17:48
Zarniwúp
Ta tepelná účinnost se týká procesu odebírání tepla při kompresi a jeho navracení při expanzi. Celko…
JR_Ewing 18.09.2014 17:52
JR_Ewing
Aha, takže pokud jde o teplotu, uzavřený (teoreticky, jinak 10% ztráta) okruh. Ok. 60-70% je už dost…
Zarniwúp 18.09.2014 18:03
Zarniwúp
Vycházím z blogu šéfové výzkumu té firmy (mimochodem,zahájení PhD v sedmnácti na Princetonu na kated…
JR_Ewing 18.09.2014 18:39
JR_Ewing
Takže malý, nebo vnitřní, víš, jak to myslím. To by bylo víc než slušné.
Zarniwúp 18.09.2014 18:50
Zarniwúp
Už jsem si něco početl, už rozumím pojmu malý a velký cyklus :-), tak malý, ano. Výhody toho vzduchu…
JR_Ewing 18.09.2014 21:28
JR_Ewing
Čistě uživatelsky - ty by jsi chtěl mít kupříkladu pod barákem (ve sklepě) kompresor s tlakovou nádo…
Zarniwúp 18.09.2014 12:15
Zarniwúp
ve sklepě určitě ne. Ale rozumně veliké uliční zařízení, zakopané někde na veřejném pozemku, to je I…
touchwood 19.09.2014 10:16
touchwood
Ještě jedna věc k samotným akumulátorovnám. Rozdíl v ceně el. vychází právě z nemožnosti citlivě reg…
Zarniwúp 18.09.2014 13:32
Zarniwúp
Technologie skladování energie do stlačeného vzduchu v podzemních prostorách, ke které mě přivedl To…
JR_Ewing 18.09.2014 13:46
JR_Ewing
Jenže akumulační stanice energii nevyrábí, pouze za určitých ztrát (výše jsme se dohadovali) odsunuj…
Zarniwúp 18.09.2014 23:46
Zarniwúp
Dobrá, to jste se možná trošku rozvášnil. Cílem těchto technologií je ovšem v idálním případě nevyuž…
JR_Ewing 19.09.2014 07:08
JR_Ewing
ztráty ale vznikají taky v přenosové soustavě (VN/VVN), takže ono to je spolu s velmi nízkou účinnos…
touchwood 19.09.2014 10:24
touchwood
Souhlasím. Smart grib by pak mohla řídit zdroje tak, aby se ta akumulovaná taky měla možnost dostat…
JR_Ewing 24.09.2014 08:20
JR_Ewing
Mimochodem, dříve se používaly jako "záskokové" zdroje, než naběhl ten opravdový dieselelektrický ag…
ms 20.09.2014 11:30
ms
Tohle mě zajímalo - fotovoltaika pracuje asi se 17% účinností. Možná reálně míň. Co se děje s těmi z…
Zarniwúp 20.09.2014 14:05
Zarniwúp
Představte si plovárnu a opékající se lidi, část spektra se odrazí, část blízká infrapásmu ohřeje, n…
ms 20.09.2014 14:50
ms
Nepřispívají, protože fotovoltaika nevytváří skleníkové plyny, které zabraňují vyzáření tepla ze Zem…
Zarniwúp 20.09.2014 19:05
Zarniwúp
Já se též domnívám, že jde o cyklickou drobnou změnu klimatu, která s činností člověka nemá až tak t…
ms 20.09.2014 19:33
ms
Ke globálmímu oteplování. Kromě toho, že drtivá většina odborné veřejnosti (až 98%) uznává, že za zm…
JR_Ewing 22.09.2014 08:51
JR_Ewing
Pokud jde o odbornou veřejnost a její 98% přesvědčení (uznávání) - je to jejich přesvědčení. Vůbec t…
Zarniwúp 22.09.2014 13:49
Zarniwúp
Uf, sice nejspíš nezměním tvůj názor racionálními argumenty, ale v tom tvém příspěvku je tolik nepra…
JR_Ewing 22.09.2014 08:36
JR_Ewing
Velmi malo ludi dokaze prekuknut tieto moderne Smart technologie co do nas hustia na kazdom kroku. E…
java250 18.09.2014 10:38
java250
Ekoblábol, jo a rozvodná soustava, kterou "eko" větrníky a ostatní nesmysly přetěžují, už dávno nepa…
ms 18.09.2014 22:29
ms
A globální změna klimatu je nesmysl, počasí je úplně normální.
JR_Ewing 18.09.2014 22:37
JR_Ewing
Ano, když jsou potlačovány názory, které se A. Gorovi nehodí... Viděl jste někdy v životě akumulátor…
ms 18.09.2014 22:43
ms
Myslis takovou tu mistnost, kde je ohromne mnozstvi kyselinovych nebo hydroxidovych clanku, ktere je…
JR_Ewing 18.09.2014 23:07
JR_Ewing
Jinak k jaderné energetice. Já osobně ji vnímám spíše pozitivně a její náhlé odmítání, jako to uděla…
JR_Ewing 19.09.2014 07:14
JR_Ewing
Este vacsi tunel sa prave vytvara v podobe smart meracov el.energie. Analogove merace maju zivotnost…
java250 19.09.2014 15:29
java250
Nestudoval jsem to nijak podrobně, ale "systém" používaný ve Fukušimě tu údajně fakt nikde není. Ste…
Zarniwúp 19.09.2014 18:47
Zarniwúp
Systemu to moze byt jedno ked ich zatopilo. Teraz je zamorene cele to more a radiacia je az pri pobr…
java250 19.09.2014 20:41
java250
To je vsechno sice hezky, ale tepelne elektrarny zase kouri a vyfukuji jedy, ktere musime dychat. Vo…
Redmarx 20.09.2014 00:12
Redmarx
Prave ze nie. Tusim v aprili r.2014 (duben) dala nadacia Keshe foundations celemu ludstvu patenty na…
java250 21.09.2014 09:56
java250
Nový nick "nuda"? Kdyby náhodou ty vaše dementní příspěvky z "Kutilské" ještě někdo nepoznal, pak vi…
ms 21.09.2014 11:04
ms
No, co se týče větrných elektráren, byl jsem před pár lety na bruslích v Německu, a procháněli jsme…
JR_Ewing 22.09.2014 08:54
JR_Ewing
Mozna bys mel informace cerpat jinde nez od Helen Caldicott :-) Taky veris, ze Cernobyl pozabijel pr…
kubik 03.10.2014 19:43
kubik
Zajímavý koncept, zaujal mě. Jen bych měl trochu obavu o tu bezpečnost. Síť by měla být co nejvíce d…
Niko Bellic 20.09.2014 08:22
Niko Bellic
Díky za článek! Málokdy se člověk setká s tak srozumitelným vysvětlením. Našel jsem něco k tématu,…
Pavel 20.09.2014 20:10
Pavel
Ja len tak torsku mimo temu...ak sa raz ludstvo dopracuje k lacnej a ekologickej energii (napr tou f…
fleg 21.09.2014 10:01
fleg
Fuzi bych viděl jako velký skok pro kosmické programy. Zdroj obrovské energie a zároveň přenosný (ro…
JR_Ewing 22.09.2014 08:58
JR_Ewing
A vies co bude potom? Zrazu bude vsetko lacne, vsetko dostupne, energiou sa bude vyslovene pkytvat,…
fleg-sk 27.09.2014 10:40
fleg-sk
JR Ewing, fantasmagórií v podobe filozofického traktátu týkajúceho sa úspor, je masírovaná verejnosť… poslední
nuda 23.10.2014 03:05
nuda

Zajímavý koncept. Zní to docela dobře. Kámen úrazu bude v posledním odstavci. Bohužel. Zlomit poslední větu článku bude zřejmě těžší, než vyřešit všechny možné technické problémy záměru.

To není žádný můj výmysl, tohle je vize, která stála na počátku proměny německé energetiky. Jen u nás to tradičně je politky přežvýkáno v nesmysl a náš neprospěch (viz solární tunely). Záměrné zatajování informací nebo dezinformace v mas-mediích (jako je televize) je strašná zbraň, to bylo nádherně vidět v celém východním bloku. Proto jsem napsal tenhle článek. V televizi vysílaných debatách ohledně naší energetické koncepce člověk zmínku o oprojektu Iter neslyší vůbec a o chytrých sítích sporadicky a nikdy není prostor pro to, aby bylo vysvětleno, co to vlastně znamená. O alternativních zdrojích se hovoří pouze jako o destabilizačním prvku sítě, který vyžaduje rychle reagující velké zdroje (drahé) aby to vyvažovaly. A přitom stačí tak málo, pouhá půl hodina skladovací kapacity na zdroj a pochopitelně chytrá síť a tyhle argumenty se nemají o co opřít. A projekt Iter se vyplatí sledovat, u nás je nám předhazováno, že jedine jaderná energie je tou čistou, co tu máme k dispozici a ohání se nějakými predikcemi na 20-30 let dopředu. A přitom za 15 let mohou začít vznikat první termojaderné elektrárny (na základě právě projektu ITER), mnohem levnější a ekologičtější na provoz s mnohem větším výkonem. Za těch 30 let bychom měli sice novou jadernou elektrárnu, ale v té době by ta technologie už byla hrozně neefektivní a zastaralá.

Ne že bych s tebou nesouhlasil, ale:

- o termojaderné fúzi se hovoří už roky jako o technologii, která je "za rohem" (to jsem četl už jako děcko před 30 lety třeba v ABC), ovšem realita je hodně střízlivější..

- přetoky z Německa, ohrožující stabilitu české přenosové soustavy, tu jsou už dnes, a to Němci pomalu zjišťují, že sever té energie vyrobí více a naopak jih jí zase více spotřebuje

- problém tzv. chytrých sítí je právě jejich nepredikovatelnost, obvykle to je tak, že z pohledu přenosové soustavy všichni vyrábějí a nebo naopak všichni spotřebovávají, tj. kromě složitého sfázování všech těchto zdrojů (což ovšem dnes už dokážeme asi levně a jednoduše řešit) je třeba pro přenosovou a zejména "výrobní" soustavu (tedy elektrárny) kromě zálohování sumy těchto zdrojů (a už to je docela problém) zajistit také i jejich akumulaci (a to je problém ještě větší). Protože jediným rozumným akumulátorem takového rozměru jsou zatím jen přečerpávací elektrárny. Z mého pohledu jednoduše chybí lokální "akumulátory" na úrovni vesnic, měst a okresů.

- a poslední argument s tím souvisí, jedná se o onu "záložní" kapacitu velkých výrobců. Ta bude muset být rovna přibližně sumě těchto malých zdrojů. Uhelky to být nemohou, jejich běh se nedá dobře regulovat, stejně jako atomky (tam je to už trochu lepší a určitá regulace možná je), takže z velkých zdrojů zůstávají jen hydroelektrárny, včetně těch přečerpávacích. A tam jsme na tom hodně špatně..

Jinak ale velmi povedený článek! ;-)

Ano, hovoří se jaderné fůzi o ní roky. Ale před dvaceti lety bylo schopni udržet plazmu na pár milisekund, před deseti lety na pár sekund, dne už jsou do desítky minut a ten tokamak, který se reálně buduje na jihu Francie má za cíl vytvořit stabilní termojadernou elektrárnu (zatím experimentální).

Co se týče přetoků z Německa, to souvisí s absencí akumulace. Jak jsem uvedl, dovedu si dobře představit legislativní opatření, které pro provoz nestabilního zdroje bude vyžadovat nějakou malou akumulační kapacitu. Tím by tyto špičky prakticky zmizely. A na rozdílech ceny elektřiny by se jistě někdo dokázal živit provozem akumulátorovny. V tom s tebou jasně souhlasím.

Velké elektrárny musí být možné regulovat, vždyť potřeba elektřiny je diametrálně odlišná ve dne a v noci. Malou akumulační kapacitou sítě (spousta malých akumulátorů) by právě dostaly čas, aby tu regulaci, která není tak rychlá, byly schopné provádět.

No právě, akumulační funkce.. Z mého pohledu je to zatím ten největší problém, protože klasické elektrické akumulátory (olovo a spol) nejsou ani moc ekologické, ani moc ekonomické a už vůbec ne efektivní. Osobně vidím jednu velkou příležitost, a tou jsou motory na stlačený vzduch. Tam by šlo zkombinovat několik strategií do jednoho projektu, např. právě akumulaci energie ze solárů/větrníků do zásobníků stlačeného vzduchu, který by šel pak použít buď jako palivo do aut, nebo jako zdroj točivé síly pro generátor. Celé je to elegantní v tom, že nepotřebuješ nic než tlakovou nádobu a motor+kompresor, ten má až 100% účinnost (šroubové typy), takže celková účinnost konverze "tam a zpět" by mohla dosahovat až někam k 50-60%, což je už celkem dobré.

Jo, to je rozhodně schůdná cesta. Vidíš, na tuhle větev vývoje eko aut jsem úplně zapoměl. Na malé dojezdy úplně ideální. Pak jsou tu v pokročilém stupni vývoje li-air baterie, které by mohly dosahovat (konečně) hustoty energie jako benzín (na kilogram), což je jasně staví do role favorita pro elektro-automobilový průmysl. Problém tam zůstává to litium, které je jednak dost vzácné (těží ve větším snad jen na jedném místě na světě) a dost toxické. V případě, že bychom ho dovedli 100% recyklovat, pak by se ten problém o dost zmenšil.

Tvoje poznámka mě po chvilce hledání dovedla k tomuto: tech . Sice to není pro domácí použití, vypadá to velice zajímavě ve spojení s nestabilním zdrojem energie. Učínnost uvádějí ještě vyšší, než počítáš ty.

Historie uváděná k této technologii na wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Compressed_air_energy _storage#History také není bez zajímavosti. V roce 2012 zprovoznili v texasu uložiště s kapacitou 500MWh, což už opravdu není málo. A ještě odvážnější projekty jsou v plánu. S výkonem 500MW a s kapacitou 2GWh (s navýšením na 30-60GWh) to je myslím schůdná cesta.

Těch 90%? To je kompletní tepelná účinnost. Přijde mi, že počítají i teplo, které (samozřejmě) vyrobí a pak tu zimu při expanzi.
Tohle:

Heat from compression is stored or routed to nearby buildings, providing heating. During expansion, heat is extracted from storage, or buildings providing air conditioning. This dramatically increases building energy efficiency.

si vysvětluji tak, že chvíli (podle režimu) bude v baráku zima a pak zase teplo. Pro ideální využití by měli v létě el. vyrábět (klimka) a v zimě skladovat (to zase budou topit).
Je možné, že dokážou využít pro výrobu energie i ten 10°C teplotní rozdíl, ale nevím, nakolik to zase bude flexibilní ohledně těch energetických špiček... Na stránkách jsem to nenašel, tam mluví o klimatizaci a topení v baráku/cích, což ve mě evokovalu tu představu léto/zima. Možná budou muset dále řešit skladování tepla a zimy...
Pardon, že na tom hledám hnidy, já to apriori neodsuzuji.
Skutečná účinnost bude kolem těch 50%, asi jako přečerpávací elektrárny.

edit: Je možné, že jsem něco přehlédl, já jsem s angličtinou na štíru.

Ta tepelná účinnost se týká procesu odebírání tepla při kompresi a jeho navracení při expanzi. Celkovou energetickou účinnost (přijatá elektrická, vydaná elektrická) uvádí jak wikipedie, tak ta firma na 60-70%

Aha, takže pokud jde o teplotu, uzavřený (teoreticky, jinak 10% ztráta) okruh. Ok.
60-70% je už dost, pokud si tedy nefandí. To by na tom měli být lépe, než přečerpávačky. Počítají to jako velký okruh (t.j. i ztráty přívodem el. do zařízení), nebo malý (tedy jen ztráty vzniklé v samotné změně tam-zpět)? V malém okruhu jsou přečerpávací elektrárny údajně na 75%. No i tak by to nebylo špatné.

Vycházím z blogu šéfové výzkumu té firmy (mimochodem,zahájení PhD v sedmnácti na Princetonu na katedře fyziky plazmatu, klobouk dolu) http://www.lightsail.com/blog/making-economical-cl ean-energy-at-planet-scale/ tak těch 70% je Grid-Grid účinnost

The efficiency that we think that we can hit, eventually, it should be theoretically possible, is 70% plus. But with our first product we think we can hit between 60-70%. We’ve done a lot of work on this. With the help of our first investor, Vinod Khosla, we managed to build an industrial scale proof of principle.

[http://www.lightsail.com/wp-content/uploads/2013/0 5/Google-Solve-for-X-2013-Slides.015-565x423.png]

Už jsem si něco početl, už rozumím pojmu malý a velký cyklus :-), tak malý, ano. Výhody toho vzduchu vidím jednak v možnost budovat kdekoli, už od malých výkonů a mnohem méně nákladně, než ty vodní. Vzduchu je všude poměrně dost.

Čistě uživatelsky - ty by jsi chtěl mít kupříkladu pod barákem (ve sklepě) kompresor s tlakovou nádobu (takovou, aby to na akumulaci energie stálo za řeč)? Jen hlučnost u šroubového kompresoru je cca 60-70dB. Kde je uživatelský komfort, který poskytuje bodnutí vidlice do zásuvky?.... Tohle nebude pro každého.

ve sklepě určitě ne. Ale rozumně veliké uliční zařízení, zakopané někde na veřejném pozemku, to je IMHO už jiná. Ono totiž reálně tohle nebude použitelné pro jednu domácí střešní elektrárničku do cca 10kW výkonu (kde průměrná realita bude max. 5kW, možná ve špičce, tj. jasno, slunce v nadhlavníku, těch 8-9kW), která bude tak max. na to "nabušení" vzdušníku auta. Spíše to vidím na nějaký komunitní/komunální akumulátor, prostě připojit 10-20 domů, které dohromady dají teoreticky těch 100kW, reálně v přebytcích těch cca 20kW. A tam tu energii akumulovat. Provoz asi taky nebude zdarma a bude to vyžadovat nějakou údržbu, takže alespoň zpočátku ta agregace a rozpuštění nákladů přijde IMHO vhod všem.

Ještě jedna věc k samotným akumulátorovnám. Rozdíl v ceně el. vychází právě z nemožnosti citlivě regulovat množství. V noci moc, ve dne málo - je to zjednodušeně tak? Ale samotné akumulování energie v okamžiku, kdy je levná a prodej v okamžiku, kdy je drahá, je závislé na poptávce/nabídce. Samotné akumulátorovny bez výroby (panely etc.) budou rentabilní jen po nějaký čas, protože se zvyšujícím se množství akumulátoroven a tedy zvyšující se poptávce po levné el. dojde k rovnání cen. Nemyslím si, že by došlo k úplnému srovnání cen, ale bez výroby jen samotné skladování nebude rentabilní stále a určitě se to nedá zjednodušit do tvrzení, že budete na skladování energie bezpracně vydělávat. To bude platit jen po nějaký relativně krátký čas.
Mluvím tedy o ideálním stavu, který je i cílem chytré sítě - úplné vyrovnání špiček.

edit: Teoreticky akumulátorovnám a vydělávání jen na rozdílu ceny už teď brání pouze
- technologické možnosti (reálná rentabilnost možných technologií)
- zřejmě legislativa
Jen doufám, že se toho opět stát nechopí tak, jako před lety obnovitelných zdrojů. On by se toho totiž neměl chápat nijak.

Technologie skladování energie do stlačeného vzduchu v podzemních prostorách, ke které mě přivedl Touchwooduv prispevek, vypadá opravdu velice zajímavě. Staví se projekty v Británii a Německu s výkonem stovek MW a kapacitou GWh a cílem je zřejmě to, aby nebylo téměř třeba konvenčních elektráren téměř vůbec. Respektive aby jich nebylo potřeba tolik, jako suma všech ostatních zdrojů (voda zamrzne, přestane svítit sluníčko a foukat vítr). Provozování takové akumulační stanice pak musí být nutně rentabilní (samozřejmě ne, jako naše solární elekrárny, že?) - bude-li mít v dodávkách přednost před konvenční elektrárnou, dost pravděpodobně proto, že i přes "zisk" provozovatele bude elektřina levnější, než ji nechat vyrábět jadernou elektrárnu. Ale může to být dáno i legislativně, v Německu má totiž při prodeji "zelená" elektřina přednost.

Jenže akumulační stanice energii nevyrábí, pouze za určitých ztrát (výše jsme se dohadovali) odsunuje spotřebu.
Jak by mohla mít akumulační stanice přednost před konvenční elektrárnou, od které teoreticky může energii brát v době akumulace? Legislativně? ::) Měl jsem za to, že cílem má být vyrovnání odběr/výroba energie a ne překupování energie...
Takhle už to tak dobře nevypadá, to se skutečně blíží zase těm solárům. :-(
edit: Promiň, ale mám tendenci to vidět spíš černě, jak do toho vleze "legislativa", je v tom klientelismus a jsme tam, kde jsme byli.

Dobrá, to jste se možná trošku rozvášnil. Cílem těchto technologií je ovšem v idálním případě nevyužívání fosilních paliv vůbec, pro snížení emisí skleníkových plynů. Ne jen vyvažovat síť před špičkami způsobenými obnovitelnými zdroji, ale vytvoření podpůrné infrastruktury pro ně tak, aby se mohly stát hlavním zdrojem energie.

ztráty ale vznikají taky v přenosové soustavě (VN/VVN), takže ono to je spolu s velmi nízkou účinností uhelek i tak docela výhodné (IMHO) - nepočítal jsem. A zejména dochází také k atomizaci celé sítě, takže je více odolná vůči katastrofám popř. teroristickým útokům.

Mně třeba docela sere, že naši solárníci/větrníci nemusí vůbec řešit právě akumulování jimi vyrobené energie.. S klientelismem naprosto souhlasím, ideální by bylo co nejméně regulace a pouze možnost pro distribuční síť odebírat pouze tolik, kolik potřebuje. Na velké výrobce zase tlačit přes ekologii a znečištění (tj. opravdu danit vypouštění CO2/NO2 a nedělat z povolenek dobrý byznys). Ono by si to asi nějaký rovnovážný stav nakonec našlo..

Souhlasím. Smart grib by pak mohla řídit zdroje tak, aby se ta akumulovaná taky měla možnost dostat do sítě. Aby s ní síť byla schopná počítat.

Mimochodem, dříve se používaly jako "záskokové" zdroje, než naběhl ten opravdový dieselelektrický agregát, motorgenerátory se setrvačníkem.
Problémem je Zákon zachování energie a tím i plynoucí ztráty.
Příklad - ekoteroristická fotovoltaicka "elektrárnička" (kde na výrobu článků se spotřebuje více energie než dokáže v ideálních laboratorních podmínkách za svou životnost vyrobit, hlavně když je to "eko"):
- podle instalovaného výkonu, kdy skutečný získaný výkon je v našich podmínkách: P(skutek)=P(eko)/10, je pracovní napětí malé.
- ze střechy, kde je to obvykle instalované, se to musí nějak "dostat" kam je třeba, tj. akumulátorovna, vyšší teplota akumulátorům nesvědčí. Zde nastupuje protieko fyzikální veličina značená "J". Takže buď tlusté fláky Cu, nebo vyšší transportní napětí, kdy se i vyrovnají výkyvy panelů a může se regulovat podle křivky účinnosti panelu. Takže ztráty.
- nabíječ + akumulátor + měnič na sinus a napětí rozvodné soustavy nn. Takže opět ztráty.
- nutné řízení, to také spotřebuje energii. Panely je nutno při vyšších teplotách nějak chladit, při větším množství a vysokých teplotách i nuceně.

Decentralizované zásobování obyvatelstva el. energií není nic nového, to vynalezl už jistý Edison. A jen dražší měniče dokáží vyrobit skutečný sinus průběh srovnatelný se synchronním generátorem.

Ekoteroristickou verbež nemám v oblibě, "eko" tunely nejsou jen u nás, ale v celé EU, kdy zelená pakáž infiltrovala výkonnou a legislativní moc, pochopitelně hlavně pro svoji moc a rozkoš z ní - viz Katka Jau Jau a Bursík a peníze - viz Jindřichovice, kdy lidovecký ministr přiklepl bezúročnou nenávratnou dotaci svému kámošovi a potažmo ekoteroristické pakáži okolo něj. A tu "srandu" jsme platili my. Že ekoprasata a jejich podniky se zabývají "ekologickou recyklací" větrníků z NSR s končící provozní činností tak, že to vyvezou za jásotu zdejších ekomagorů k nám, to snad nemá cenu ani zmiňovat, hlavně když je to "eko".

Tohle mě zajímalo - fotovoltaika pracuje asi se 17% účinností. Možná reálně míň.
Co se děje s těmi zbývajícími 83%? Teplo? Když si představím pořádnou plochu paneů, tak to už musí docela vytápět... Nepřispívá to náhodou k oteplování? Nikdy jsem na to nedostal kloudnou odpověď...

Představte si plovárnu a opékající se lidi, část spektra se odrazí, část blízká infrapásmu ohřeje, něco se i přemění na jiný druh energie...
FV článek přemění jen část spektra v el. energii, ale počítá se se celé spektrum a pomyslný výkon dopadající na určitou plochu. Samotné FV články k údajnému oteplování nepřispívají, ale jejich výroba má dost negativ a vlivů, včetně energetické náročnosti.

Nepřispívají, protože fotovoltaika nevytváří skleníkové plyny, které zabraňují vyzáření tepla ze Země, které na Zemi tak jako tak dopadá. Takhle nějak jsem to někde četl, nebo si aspoň pamatuji..
Mě překvapilo, že v tomto případě nevadí přímá přeměna na teplo.. Zkusil jsem si představit, jak by asi vypadala třeba plánovaná fotovoltaika na Sahaře, ve větší ploše. Co by to přineslo, písek je přece jen světlý, fv černé...

edit trochu mimo téma: O globálním oteplování si myslím, že gut, existuje (nebo spíše globální změny), ale v žádném případě nejsou lidé schopni toto ovlivnit. Ať negativně, nebo pozitivně. Otázka vůbec je, co je vlastně normální stav. Určitě to co jsme tu měli posledních dvěstě let? Například Arktida i Antarktida byla v minulosti prokazatelně minimálně subtropická, tenkrát to také musel být "normální stav".
Jestli má člověk problém, tak Země určitě ne. Člověk nemá šanci se Zemí nějak pohnout, Země s člověkem hravě a dělá to "každou chvíli". :puff:

Já se též domnívám, že jde o cyklickou drobnou změnu klimatu, která s činností člověka nemá až tak tolik společného. Skupina vědců, která má obdobný názor podložené argumenty, však není vyslyšena. Jde o prachy a recyklaci použitých politiků typu Gore a ovlivňování na základě vyvolání strachu. Původní ochranářská hnutí ovládla skupina nevzdělaných jedinců z humanitních žvaníren a pochopitelně vyštvali tu původní skupinu nadšenců s technickým (fuj!) a přírodovědným (třikrát fuj!) vzděláním, nebo dlouholeté praktiky. Viz Greenpeace.

Samotné FV články nevytváří skleníkové plyny, ale jejich výroba ano. Je to podobné jako tzv. "biopalivo", mimo alergií a vyčerpání půdy to spotřebovalo více ropy, než údajně "zachránilo". Líbilo se mi, jak Klaus se strefil v lednu a Katku Jau Jau Biomasu a ostatní ekopakáž to značně "rozrušilo", co si to vůbec dovolil a za půl roku bruselští aparátčici museli tu blamáž odvolat.

Ke globálmímu oteplování. Kromě toho, že drtivá většina odborné veřejnosti (až 98%) uznává, že za změny klimatu může člověk svým chováním posledních 100 let, je tu ještě jeden argument, který má jistou logiku.

Co jsou v podstatě fosilní paliva (uhlí, ropa)? Jsou zo zbytky rostlin a živočichů staré miliony let. A rostliny jsou v podstatě zásobárnou vzdušného CO2, rostliny jsou schopné jej využívat a přeměňovat. Tedy rostliny postupně odebíraly z atmosféry CO2 a ten uhlík z dob, kdy tu v podstatě žily jen rostliny a nízké vodní organizmy, tu je v podobě uhlí a ropy. A my to množsví uhlíku, které se tam ukládalo miliony let zpátky přeměníme na CO2 během doslová pár let. Tím ale navodíme zpátky stav ovzduší z dob Kambria. Což není úplně dobrá představa. Rozhodně obtížně slučitelná se životem člověka.

Máš pravdu, že Země si poradí, problém je, že to v krajním případě může být i bez lidí, což je pro nás, jako živočišný druh schopný uvažovat o své existenci dost nelichotivá budoucnost.

Co se týče subtop na antarktidě, to jistě, protože původně antarktida, jako součást Pengey byla mnohem blíž rovníku.

Pokud jde o odbornou veřejnost a její 98% přesvědčení (uznávání) - je to jejich přesvědčení. Vůbec to neznamená, že ta zbývající 2% nemají pravdu. Kvalitativně se tu argumentuje kvantitou.

Ve zprávě IPCC se třeba uvádí: (přímo o tomto nemluvíš a vím, že je to trochu irelevantní, uvádím to jako příklad interpretace)

Je extrémně pravděpodobné, že vliv člověka byl dominantní příčinou pozorovaného oteplení od poloviny 20. století.

Což jsem také viděl přeložené do lidštiny:

Je téměř jisté, že za pozorované oteplení od poloviny 20. století může člověk z více než 50%.

(Přes padesát procent je to už vlastně dominantní...)
Což už je něco jiného, než že za změnu klimatu může z 98% člověk (jak se později na základě zprávy uvádělo). Hned jak byla zpráva panelu zveřejněna, tak druhá interpretace se objevila asi ve dvou zdrojích vysvětlujících zprávu, ale pak už se objevovala pouze první varianta - za oteplování může z 98% člověk. Ale dobře, pokládám to jen za hrátky s pravděpodobností něčeho, co je už v určité míře pravděpodobné. A je to i ukázka toho, jak něco tvrdit tak, aby se později dalo z daného tvrzení vycouvat (v případě zprávy IPCC, ostatní jsou již interpretace).
Zpráva je plná pravděpodobně, velmi pravděpodobně, extrémně pravděpodobně, co se týká působení člověka (antropogenní příspěvek). Jistá je v tom, že naměřili změny.

Tohle je můj pohled, vím, že nemusí být správný.

Pokud jde o druhou část, o fosilních palivech, tak to už není na post ve vlákně, ale na článek. Bylo by to moc dlouhé. Někdy se k tomu snad dokopu, abych něco napsal. Kdybych měl ale odpovědět přiměřeně krátce tady, tak bych jen něco nakousl a nedopověděl. A to nechci.

Uf, sice nejspíš nezměním tvůj názor racionálními argumenty, ale v tom tvém příspěvku je tolik nepravd a histroicky se vezoucích věcí (dnes už dávno neplatí), že musím reagovat.

1) Aktuálně (podle zprávy z loňského roku) vyrobí článek energii potřebnou k jeho výrobě za 2,5 roku v podmínkách severní Evropy, na jihu je to pak rok a půl.

2) I s malým napětím lze pracovat, dnes existují aktivní invertory, které zatíží panel za daných podmínek tak, aby získával nejvyšší výkon a ten pak přeměňují do sítě. Mohou pracovat s velikým rozsahem vstupního napětí.

Tady tenhle invertor funguje tak, že se sám nafázuje na síť a nastaví si malinko vyšší napětí (takže pro síť je zdrojem, hlavní přívod má nižší napětí, nefiguruje jako zdroj). Tím se elektřina z něj v sítí spotřebuje a pokud si člověk ohlídá, aby nevyráběl přebytek (který by protekl elektroměrem do sítě), pak se sníží spotřeba elektriny (má za elektroměrem vnitřní zdroj). Ten invertor se věší přímo na panel, takže i tvé argumenty o mohutné stejnosměrné nízkonapěťové soustavě se také dají snadno vyvrátit.

3)Účinnost dnešních invertorů je 95% u měnších, u velkých pak 98%+. Přičemž rozdíl od sinusovky síťového napětí bys poznal až po hodně detailním rozboru na osciloskopu.

4) Ještě k nízkému napětí, existují dnes ohřívače vody (bojlery), které se na solární články mohou napojit přímo a i nízké napětí je zdě přeměňováno na teplo.

Návratnost kombinace (výše odkazovaného) mikroinvertoru (tedy pouze pro vlastní spotřebu) je v nezaplacené elektřine (neodebrané ze sítě) zhruba 10 let.

Je rozhodně jasné, že k podobným výsledkům, jako zvyšujicí se účinnost panelů (v americe se pracuje na článcích, které v laboratorních podmínkách mají účinnost 35% - dnešní pouze 25%), efektivita jejich výroby, technologie a účinnost invertorů, sytémy řízená, tlak na vývoj akumulačních technologií, to všechno bychom neměli bez počátečních masivních investicí do této oblasti.

Ale ty máš prostě v ECO své nepřátele, takže to stejně nic nemění.

Velmi malo ludi dokaze prekuknut tieto moderne Smart technologie co do nas hustia na kazdom kroku.
Energeticke siete su na Zemi od nepamati v podobe krystalickej technologie a mozu sluzit pre krasu, alebo aj pre spasu, asi tak ako vsetko. Energeticku siet ma aj clovek vo svojom tele a niektori, ktori ovladaju akupunkturu o tom vedia. Vsetky siete navzajom su vo vzajomnej interakcii a posobia na DNA a psyche vsetkeho ziveho na planete.

Ekoblábol, jo a rozvodná soustava, kterou "eko" větrníky a ostatní nesmysly přetěžují, už dávno nepatří ČEZ. A taková "drobnost", i "pouhá" rozvodná přenosová síť nepracuje s účinností 100%, jako cokoliv jiného. A jsem pro dostavbu Temelína, žádný jiný skutečně ekologický zdroj totiž neznám! Jo, a ceny ČEZ jsou silně ovlivňovány vyhazováním peněz pro ekovyčůrance a prolobováním ekoblbostí u aparátčiků v Bruselu, podobně jako zákaz tepelných koulí ve prospěch jedovatých a energeticky náročných "eko" světelných zdrojů.

A globální změna klimatu je nesmysl, počasí je úplně normální.

Myslis takovou tu mistnost, kde je ohromne mnozstvi kyselinovych nebo hydroxidovych clanku, ktere je pravidelne treba kontrolovat a dolivat destilkou a vedle v predsince vysi na zdi trifazovy destilacni pristroj, ktery nadestiluje 50l za 5 hodin, kazde dva mesice se musi cistit od vodniho kamene a kdyz na to po odchodu z prace zapomenes vypnout, mas druhy den rano jezirko pres pul chodby? Ne, tak tu jsem nikdy nevidel.

Jinak k jaderné energetice. Já osobně ji vnímám spíše pozitivně a její náhlé odmítání, jako to udělali v německu považuju za nesmysl. V našem případě je ovšem pravda, že jaderné palivo nevyrábíme sami a jsme závislí na dodavateli, zatímco obnovitelné zdroje jsou vždy lokální. Její využívání tedy zvyšuje naši energetickou závislost. Co se týká výstavby v temelíně, tam je krásné sledovat, jak, zejména tedy ODS, zastánci volného trhu a odpůrci dotací se najednou bijou zaprojekt, který prodle jimi hlásaných filozofií by nemohl fungovat. Bez dotací (regulace ceny elektřiny, kterou zaplatí koncový spotřebitel) je nevýhodné elektrárnu přistavět. Jejich všemocný trh je najednou upozaďován. A že jde o mnohem větší částku, než kolik nás bude stát zločinné spolčení jménem solární tunel.

Este vacsi tunel sa prave vytvara v podobe smart meracov el.energie. Analogove merace maju zivotnost 40-50 rokov. Smart merace asi 2 roky. Uzasne vylepsenie technologie. Ci je jadrova energetika pozitivna ti povedia o Fukusime, opytaj sa ich.

Nestudoval jsem to nijak podrobně, ale "systém" používaný ve Fukušimě tu údajně fakt nikde není. Stejně tak jako to, co provozovali v Černobylu....
Nevím, na druhou stranu, všechno je jednou poprvé. :-)

Systemu to moze byt jedno ked ich zatopilo. Teraz je zamorene cele to more a radiacia je az pri pobrezi ameriky. Zakaz lovenia ryb, dodrzuje to niekto ? Odbornici si mysleli, ze zraloky nemozu mat rakovinu. Staci pozriet co vylovily. A takto si budeme zamorovat celu planetu za vydobytok jadernej energie. Vyhorete jadrove palivo sa prevaza z krajiny do krajiny, prave tam. kde je cena za skladovanie lacnejsia. Obcas sa nieco strati, hodi sa do mora, alebo sa potopi cela lod a tak podobne.

To je vsechno sice hezky, ale tepelne elektrarny zase kouri a vyfukuji jedy, ktere musime dychat. Vodni elektrarny jsou dobre, ale musis mit nejakou energii, kterou tou elektrarnou zachytis a to u nas na klidnych povodich Vltavy, Labe, atd. nemas. Vetrne elektrarny jsou super, ale za prve ti musi foukat vitr a za druhe, coz povazuju za podstatnejsi, to musim mit kde postavit a to u nas v CR nemas. Vetrne elektrarny delaji hrozny hluk a nikdo u nich nechce bydlet, idealni je teda prostor, kde nikdo nebydli, ale takovy prostor v CR neni, nemame zivot soustredeny jen ve mestech, ale lide ziji doslova po cele CR, takze stavbu vetrniku vzdycky nekdo odsere. Nejlepsi jsou teda jednoznacne solarni elektrarny, ale ma to jednu podminku, musi sviti slunicko a nesmi cely rok prset, coz se deje minimalne posledni 3 roky, kdy bylo slunecnych dni nejmene za minimalne poslednich sto let.

Takze ve vysledku jsme zpet u jadernych elektraren, kde pokud dokazeme nakoupit palivo a nasledne jeho zbytky po spotrebe nekam vyvezt za hranice CR, tak mame vyhrano.

Prave ze nie. Tusim v aprili r.2014 (duben) dala nadacia Keshe foundations celemu ludstvu patenty na volnu energiu volne k dispozicii. Staci sa tym zaoberat. Projekt QEG ma celkom dobre vysledky. Existuje aj nieco lepsie v podobe projektu Testatika. K tomu ovsem zatial patenty uvolnene niesu.

No, co se týče větrných elektráren, byl jsem před pár lety na bruslích v Německu, a procháněli jsme se doslova mezi větrníkama a nějaký zvýšený hluk jsem nepociťoval.

Mozna bys mel informace cerpat jinde nez od Helen Caldicott :-) Taky veris, ze Cernobyl pozabijel pres sto milionu lidi?

Zajímavý koncept, zaujal mě. Jen bych měl trochu obavu o tu bezpečnost. Síť by měla být co nejvíce decentralizovaná, to ostatně z článku plyne, pokud dobře chápu. Ale bez nějakých centrálních monitorovacích stanic se to hádám neobejde (tvorba různých statistik, možnost nouzového odpojení atp.) A tam nebezpečí zneužití imho je. Ne kvůli technologii zabezpečení (šifrování není problém), ale kvůli lidskému faktoru. Na lidi není stoprocentní spolehnutí nikdy. Tato "centra" by tedy musela být přísně hlídána, snad i s pomocí armády. A to by také něco stálo, že..

Ale to je jen další úvaha. Koncept je fakt zajímavý. Pokud by mělo dojít k jeho (aspoň) částečnému naplnění, doufám že výhody budou tak znatelné, že lidi tomu půjdou vstříc (a nebude potřeba je tlačit pomocí nějakých dotací atp.)

Ja len tak torsku mimo temu...ak sa raz ludstvo dopracuje k lacnej a ekologickej energii (napr tou fuziou) povazujem to za koniec nasej civilizacie, pretoze si myslim, ze dojde k mnohym negativnym javom.
Malokto si uvedomuje ako ludia dokazu zneuzit nieco tak prirodzene ako je energia.
Som rad, ze fuziu este nikto do praxe neuviedol a dufam, ze dlho ani neuvedie.

Fuzi bych viděl jako velký skok pro kosmické programy. Zdroj obrovské energie a zároveň přenosný (rozuměj dostatečně malý, že se dá namontovat do dopravního prostředku).

A vies co bude potom? Zrazu bude vsetko lacne, vsetko dostupne, energiou sa bude vyslovene pkytvat, takze sa ohromne zvysi tvorba odpadoveho tepla, zrutia sa ekonomiky mnohych statov, zbrane budu lacnejsie a ucinnejsie, bude viac vojen...lacna enegia je proste nieco co nas znici.

JR Ewing, fantasmagórií v podobe filozofického traktátu týkajúceho sa úspor, je masírovaná verejnosť na každom rohu. Energií vyrábaných zločineckými skupinami podobne, ako finálnych výrobkov, tvorí celkový pretlak komodít na celosvetovom trhu.
-
Jedine nezávislý, sebestačný jednotlivec s vlastným vedomím, ohrozuje úzku skupinu parazitov súčasnej moci.
-
Pojem komunizmus (v preklade) definuje podstatu parazitov EÚ v rámci globalizácie ekonomiky, ktorá odporuje trhovým princípom prirodzenej ľudskej nátury.

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru